Taxe de admitere

Taxele de admitere pentru anul universitar 2017/2018

U.E.: Uniunea Europeană;    S.E.E.: Spaţiul Economic European;    C.E.: Confederaţia Elveţiană

taxa admitere = taxa procesare(tabel 1) + taxa înscriere(tabel 2)

NOTĂ: Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

 

 

TABEL 1

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE .
pentru anul universitar 2017 / 2018

Nr. crt. Facultatea Specializarea / domeniul

Licenţă
(lei)

Continuare
Studii
(lei)

Master
(lei)

Doctorat
(lei)

Studii post-universi­tare (lei)

IF

ID

IF

IFR

IF și IFR

1. Facultatea de Matematică şi Informatică
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă
Toate specializările 30 - - 30 - 30 30
2. Facultatea de Fizică Toate specializările 30 - - 30 - 30 30
3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă Toate specializările 50 - 50 50 50 50 50
4. Facultatea de Biologie şi Geologie Toate specializările 50 50 50 50 50 50 50
5. Facultatea de Geografie Toate specializările 30 30 - 30 30 30 30
6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Toate specializările 50 - - 50 50 50 50
7. Facultatea de Istorie şi Filosofie Toate specializările 30 30 - 30 30 30 30
8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei
50 50 - 50 50 50 50
9. Facultatea de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză
30 30 - - - - -
Administraţie Publică
Linia română, maghiară
30 30 - - - - -
Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare, Sfântu-Gheorghe
30 30 - - - - -
Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană
30 30 - - - - -
Jurnalism
Linia română, maghiară, germană, engleză
30 30 - - - - -
Publicitate
Linia română
30 - - - - - -
Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)
Linia engleză
30 - - - - - -
Leadership in sectorul public
Limba engleză
30 - - - - - -
Media digitală - linia română 30 - - - - - -
Administraţie Publică   limba română - - - 30 30 - -
Administraţie Publică - limba engleză - - - 30 - - -
Administraţie Publică - linia maghiară - - - 30 - - -
Managementul instituţiilor publice şi non-profit - - - 30 - -  
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice - - - 30 - - -
Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/ Science, technology and innovation in public governance - - - 30 - - -
Analiza și managementul conflictelor /Conflict analysis and management - - - 30 - - -
Managementul organizaţiilor politice - - - 30 - - -
Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale - - - 30 - - -
Dezvoltare internaţională - - - 30 - - -
Comunicare politică - - - 30 - - -
Studii globale - - - 30 - - -
Tehnici avansate de comunicare - - - 30 - - -
Studii media aplicate – limba maghiara - - - 30 - - -
Publicitate şi relaţii publice- în limbile germană și limba engleză - - - 30 - - -
Relații publice și publicitate-în limba engleză - - - 30 - - -
Publicitate - - - 30 30 - -
Relaţii Publice - - - 30 30 - -
Producţie media - - - 30 - - -
Comunicare mediatică-limba engleză - - - 30 - - -
Management media - - - 30 30 - -
Masterat de Sănătate Publică – Master of Public Health (limba engleză) - - - 30 - - -
Managementul resurselor umane în sectorul public - - - 30 - - -
Scoala Doctorala de Administratie si Politici Publice - - - - - 30 -
Scoala Doctorala de Comunicare, Relatii Publice si Publicitate - - - - - 30 -
Scoala Doctorala de Stiinte Politice si ale Comunicarii - - - - - 30 -
10. Facultatea de Litere Toate specializările 30 30 - 30 - 30 30
11. Facultatea de Teatru şi Televiziune Toate specializările 30 - - 30 - 30 -
12. Facultatea de Drept Toate specializările 30 30 - 30 - 30 -
13. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Toate specializările 50 50 - 50 50 50 -
14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Toate specializările 30 30 - 30 - 50 -
15. Facultatea de Studii Europene Toate specializările 50 50 - 50 - 50 50
16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Toate specializările 30 30 - 30 30 30 30
17. Facultatea de Business Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă – IF, ID 30 30 - - - - -
Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă – IF 30 - - - - - -
Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă – IF, ID 30 30 - - - - -
Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă – IF 30 - - - - - -
Administrarea Afacerilor-Extensia Bistrița, limba de predare română,  licență – IF 30 - - - - - -
Administrarea Afacerilor, limba de predare română,  master – IF, FR - - - 30 30 - -
Management Hotelier, limba de predare română, master – IF, FR - - - 30 30 - -
Administrarea Afacerilor Internaționale, limba de predare engleză, master – IF - - - 30 - - -
Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional, limba de predare engleză, master – IF - - - 30 - - -
18. Facultatea de Teologie Ortodoxă Toate specializările 30 - - 30 - 30 -
19. Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Cluj (toate specializările) Toate specializările 30 - - 30 - - 30
Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Oradea Toate specializările 30 - - 30 - - 30
Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj Toate specializările 30 - - 30 - - 30
20. Facultatea de Teologie Romano-Catolică Teologie Romano-Catolică Didactică 30 - - - - - -
Teologie Romano-Catolică Asistenţă socială 30 - - - - - -
Studii religioase 30 - - - - - -
Teologie Romano-Catolică Pastorală 30 - - - - - -
Consiliere pastorală - - - 30 - - -
Teologie romano-catolică pastorală aplicată - - - 30 - - -
Doctorat - - - - - 30 -
21. Facultatea de Teologie Reformată Toate specializările 30 - - 30 - 30 -

U.E.: Uniunea Europeană

S.E.E.: Spaţiul Economic European

C.E.: Confederaţia Elveţiană

 

TABEL 2

 Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE .
Pentru anul universitar 2017 / 2018

  Nr.
crt.
Facultatea   Specializarea/ domeniul Licența
(lei)
Continuare
Studii
(lei)
Masterat
(lei)
Doctorat
(lei)
Studii postuni­versitare
(lei)
IF ID IF IFR IF și IFR
1. Facultatea de Matematică şi Informatică
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă
Toate specializările 170 - - 120 - 270 120
2. Facultatea de Fizică Toate specializările 50 - - 50 - 70 50
3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă Toate specializările 50 - 50 50 50 50 -
4. Facultatea de Biologie şi Geologie Toate specializările 70 70 70 70 70 70 70
5. Facultatea de Geografie Toate specializările 120 120 - 120 120 120 120
6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Toate specializările 90 - - 90 90 120 90
7. Facultatea de Istorie şi Filosofie Toate specializările 100 100 - 100 100 270 70
8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei
150 150 - 150 150 150 150
9. Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză
170 170 - - - - -
Administraţie Publică
Linia română, maghiară
170 170 - - - - -
Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare, Sfântu-Gheorghe
- dacă se înscriu numai la extensie -
30 30 - - - - -
Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană
170 170 - - - - -
Jurnalism
Linia română, maghiară, germană, engleză
170 170 - - - - -
Publicitate
Linia română
170 - - - - - -
Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)
Linia engleză
170 - - - - - -
Leadership in sectorul public
Limba engleză
170 - - - - - -
Media digitală - linia română 170 - - - - - -
Administraţie Publică-limba română - - - 170 170 - -
Administraţie Publică-limba engleză - - - 170 - - -
Administraţie Publică-linia maghiară - - - 170 - - -
Managementul instituţiilor publice şi non-profit - - - 170 - - -
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice - - - 170 - - -
Știință, tehnologie și inovație în administrația publică / Science, technology and innovation in public governance - - - 170 - - -
Analiza și managementul conflictelor / Conflict analysis and management - - - 170 - - -
Managementul organizaţiilor politice - - - 170 - - -
Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale - - - 170 - - -
Dezvoltare internaţională - - - 170 - - -
Comunicare politică - - - 170 - - -
Studii globale - - - 170 - - -
Tehnici avansate de comunicare - - - 170 - - -
Studii media aplicate – limba maghiara - - - 170 - - -
Publicitate şi relaţii publice- în limbile germană și engleză - - - 170 - - -
Relații publice și publicitate-în limba engleză - - - 170 - - -
Publicitate - - - 170 170 - -
Relaţii Publice - - - 170 170 - -
Producţie media - - - 170 - - -
Comunicare mediatică   Media communication - - - 170 - - -
Management media - - - 170 170 - -
Masterat de Sănătate Publică - Master of Public Health (limba engleză) - - - 170 - - -
Managementul resurselor umane în sectorul public - - - 170 - - -
Scoala Doctorala de Administratie si Politici Publice - - - - - 270 -
Scoala Doctorala de Comunicare, Relatii Publice si Publicitate - - - - - 270 -
Scoala Doctorala de Stiinte Politice si ale Comunicarii - - - - - 270 -
10 Facultatea de Litere Toate specializările 180 - - 150 - 270 150
11. Facultatea de Teatru şi Televiziune Artele Spectacolului – Actorie Artele Spectacolului – Regie 150 etapa I / 70 etapa II - - - - - -
Teatrologie 130 - - - - - -
Cinematografie, Fotografie, Media 180 etapa I / 70 etapa II - - - - - -
Filmologie 130 - - - - - -
Teatru, Film şi Multimedia
Actorie şi Regie
- - - 150 - - -
Teatru contemporan (actorie și teatrologie-limba maghiară) - - - 150 - - -
Producția de film documentar – limba engleză - - - 150 - - -
Arta scurt-metrajului – limba maghiară - - - 150 - - -
Școala doctorală în Teatru și Film -   - - - 150 -
12. Facultatea de Drept Toate specializările 220 220 - 220 - 220 -
13. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Toate specializările 150 150 - 150 150 250 -
14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Toate specializările 170 170 - 170 - 270 300 -
15. Facultatea de Studii Europene Toate specializările 150 150 - 150 - 270 150
16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Toate specializările 100 100 - 100 100 300 100
17. Facultatea de Business Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă - IF, ID 120 120 - - - - -
Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă - IF 120 - - - - - -
Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă - IF, ID 120 120 - - - - -
Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă - IF 120 - - - - - -
Administrarea Afacerilor - Extensia Bistrița, limba de predare română,  licență - IF 120 - - - - - -
Administrarea Afacerilor, limba de predare română,  master - IF, FR - - - 120 120 - -
Management Hotelier, limba de predare română, master – IF, FR - - - 120 120 - -
Administrarea Afacerilor Internaționale, limba de predare engleză, master - IF - - - 120 - - -
    Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional, limba de predare engleză, master - IF - - - 120 - - -
18. Facultatea de Teologie Ortodoxă Toate specializările 70 - - 100 - 270 -
19. Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Cluj (toate specializările) - 1 specializare
- 2 specializãri
50
60
- - 50
60
- - 50
Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Oradea Toate specializările 50 - - 50 - - 50
Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Blaj Toate specializările 50 - - 50 - - 50
20. Facultatea de Teologie Romano-Catolică Teologie Romano-Catolică Didactică 70 - - - - - -
Teologie Romano-Catolică
Asistenţă socială
70 - - - - - -
Studii religioase 70 - - - - - -
Teologie Romano-Catolică Pastorală 70 - - - - - -
Consiliere pastorală - - - 70 - - -
Teologie romano-catolică pastorală aplicată - - - 70 - - -
Doctorat - - - - - 270 -
21. Facultatea de Teologie Reformată a) Toate specializările 70 - - 70 - 270 -
b) In cazul optării pentru mai multe specializări 80 - - - - - -

U.E.: Uniunea Europeană

S.E.E.: Spaţiul Economic European

C.E.: Confederaţia Elveţiană