Specializări oferite de facultăţi

Programe de master NOI propuse de facultăți pentru admiterea 2017

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul

Specializarea

Forma de învățământ

Durata

1

Matematică și Informatică

Informatică

Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (limbile germană și engleză)

IF

4 sem

2

Chimie și Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Chimia și ingineria nano și biomaterialelor

IF

4 sem

3

Biologie și Geologie

Biologie

Managementul calității în laboratoarele biomedicale (limba română)

IFR

4 sem

Biologie

Managementul ariilor protejate și a resurselor locale (limba română)

IF

4 sem

4

Știința și Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Managementul dezastrelor (limba română)

IF, IFR

4 sem

5

Studii Europene

Relații internaționale și studii europene

Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (limba engleză)

IF

4 sem

6

Sociologie și Asistență Socială

Sociologie

Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor (limba maghiară)

IF

4 sem

Analiza datelor complexe

IF

4 sem

7

Psihologie și Științe ale Educației

Științe ale educației

Educație estetică și educație prin teatru (limba germană)

IF

4 sem

8

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Științe administrative

Management și politici publice (limba maghiară)

IF

4 sem

Managementul resurselor umane în sectorul public (limba română)

IF

4 sem

9

Teologie Ortodoxă

Teologie

Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)

IF

4 sem

10

Teologie Reformată

Teologie

Mediere interculturală și interconfesională (limba maghiară)

IF

4 sem

Muzică

Muzică bisericească ecumenică (limba maghiară)

IF

4 sem

 

 

Se va organiza admitere pentru aceste programe de studiu după acreditarea ARACIS și publicarea lor în Hotărârea de Guvern.