Modul pedagogic pentru cariera didactică

Centrul de înscriere la modulul pedagogic pentru admiterea 2017, nivel master

  • Sediul DPPD, str. Sindicatelor nr. 7

Înscriere:

Înscrierea pentru activitățile programului de studii psihopedagogice Nivel II se va realiza în intervalul 12 iulie -31 iulie 2017 și 6 septembrie - 20 septembrie 2017, la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (Str. Sindicatelor nr. 7) între orele 9.00-12.00.

Se pot înscrie la Nivelul II de pregătire psihopedagogică doar absolvenții Nivelului I, specializarea licenței.

Acte necesare:

  • copie legalizată certificat/adeverință absolvire DPPD Nivel I
  • copie legalizată diplomă/adeverință licență
  • copie legalizată certificat naștere/căsătorie
  • copie C. I.
  • adeverință facultate pentru masteranzi bugetați (UBB, an I)
  • folie document
  • Contractul de studii va fi pus la dispoziția candidaților la înscriere sau se va putea descărca: