Facultatea de Teologie Romano - Catolică

UBB LOGO  web:

http://rocateo.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Romano-Catolică


Strada Iuliu Maniu nr. 5
RO400095 Cluj Napoca

telefon:

Tel. : 0264-590715

email: rocateo@ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

  1. Specializarea Consiliere pastorală (limba maghiară) - cu frecvență
  2. Specializarea Teologie romano-catolică pastorală aplicată Alba Iulia (limba maghiară) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru toate specializările
  • Interviu – 50% (Candidații vor susține interviul în momentul înscrierii)
  • Media examenului de licență – 50%