Facultatea de Teologie Reformată

UBB LOGO  web:

http://rt.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Reformată


Strada Horea nr. 7
RO400174 Cluj Napoca

telefon:

Tel. : +40 0264 590723

email: rt@rt.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

  1. Specializarea Teologie aplicată (limba maghiară) - cu frecvență
  2. Specializarea Teologie – muzică – educaţie (limba maghiară) - cu frecvență
  3. Specializarea Mediere interculturală și interconfesională (limba maghiară) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru toate specializările
  • Nota susţinerii planului de cercetare – 50 %
  • Media examenului de licenţă – 50%.