Facultatea de Teologie Ortodoxă

UBB LOGO  web:

http://ot.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Str. Episcop Nicole Ivan, f.n.

Cluj-Napoca 

telefon:

Tel. : +40-264-431.005
Fax : +40-264-431.005

email: ot@ot.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

 1. Specializarea Doctrina şi hermeneutica creştin ortodoxă (limba română) -IF
 2. Specializarea Ortodoxie românească şi viaţă liturgică (limba română) -IF
 3. Specializarea Pastoraţie şi duhovnicie (limba română) -IF
 4. Specializarea Artă sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale (limba română) -IF
 5. Specializarea Bioetică – morală, etică şi deontologie (limba română) –IF
 6. Specializarea Consiliere pastorală și asistență psihosocială (limba română) –IF
Criterii de admitere
 • Nota acordată pe proiect – 60% (proiectul se va depune la înscriere)
 • Media examenului de licenţă – 40%