Facultatea de Teologie Greco-Catolicaă

UBB LOGO  web:

http://gct.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Greco Catolică
Strada Moţilor nr. 26
RO400001 Cluj Napoca

telefon:

Tel. : +40 0264 599579

email: gct@gct.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

  1. Specializarea Teologie biblică (limba română) - cu frecvență
  2. Specializarea Fundamente creştine ale identităţii europene (Oradea) (limba română) - cu frecvență
  3. Specializarea Teologia pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj) (limba română) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru toate specializările
  • Interviu motivațional - admis/respins
  • Media de la licență – 100%