Facultatea de Studii Europene

UBB LOGO  web:

http://euro.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene


Strada Em. de Martonne,
Cod postal 400090 Cluj-Napoca

telefon:

Tel.: + 40 264 593770;

Fax: 0264-590.251

email: admitere.euro@euro.ubbcluj.ro

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 1. Specializarea Studii politice europene comparate (limba franceză) - cu frecvență
 2. Specializarea Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (limba engleză) - cu frecvență
 3. Specializarea Studii transatlantice (limba engleză) - cu frecvență
 4. Specializarea Afaceri europene şi management de programe (limba română) - cu frecvență
 5. Specializarea Guvernanţă europeană (limba română) - cu frecvență
 6. Specializarea Diplomație culturală și relații internaționale (limba engleză) - cu frecvență
 7. Specializarea Management și negocieri internaționale și europene (limba română)- cu frecvență
 8. Specializarea Evaluarea dezvoltării regionale (limba română) - cu frecvență
 9. Specializarea Comunicare internațională (limba română) - cu frecvență

Domeniul Management

 1. Specializarea Management performant (limba română) - cu frecvență
Criteriu de selecție pentru toate specializările
 • Interviu - 100%