Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

UBB LOGO  web:

http://fspac.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Str. Traian Moşoiu nr. 71, 
Cluj-Napoca, cod poştal 400132, Romania

telefon:

Tel : 0264-431505, int.6261 sau 0264-402216

email: admitere@fspac.ubbcluj.ro

Învățământ cu frecvenţă

Domeniul Ştiinţe administrative

 1. Specializarea Sănătate publică/Master of public health (limba engleză)
 2. Specializarea Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (limba engleză)
  Specializarea are 2 module:
  • Managementul serviciilor publice – limba engleză
  • Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză
 3. Specializarea Administraţie publică (limba engleză)
  Specializarea are 2 module:

  • Guvernanţa economică a serviciilor publice– limba engleză
  • Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză
 4. Specializarea Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management (limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializările 1-4
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
 1. Specializarea Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance (limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 5
 • Proiect pe tema “O guvernare performantă prin utilizarea tehnologiei” și CV, ambele redactate în limba engleză.
 1. Specializarea Administraţie publică (limba română)
 2. Specializarea Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice (limba română)
 3. Specializarea Managementul resurselor umane în sectorul public (limba română)
Criterii de selecție pentru specializările 6-8
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.
 1. Specializarea Management și politici publice (limba maghiară)
Criterii de selecție pentru specializarea 9
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiara

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Producţie media (limba română)
 2. Specializarea Management media (limba română)
Criterii de selecție pentru specializările 10,11
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV - 50%
 • Media de la examenul licenţă - 50%
 1. Specializarea Comunicare mediatică/Media Communication (limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 12
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză - 50%
 • Media examenului de licenţă - 50%
 1. Specializarea Publicitate (limba română)
 2. Specializarea Relaţii publice (limba română)
Criterii de selecție pentru specializările 13,14
 • Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%
 1. Specializarea Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 15
 • Interviu motivaţional în limba germană - 70%
 • Media generală de licenţă - 30%
 1. Specializarea Relaţii publice şi publicitate (limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 16
 • Interviu motivaţional în limba engleză - 70%
 • Media generală de licenţă - 30%
 1. Specializarea Studii media aplicate (limba maghiară)
Criterii de selecție pentru specializarea 17
 • Interviu motivațional - 50%
 • Media examenului de licenţă - 50%
 1. Specializarea Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară)
Criterii de selecție pentru specializarea 18
 • Interviu motivaţional - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%

Domeniul Ştiinţe politice

 1. Specializarea Managementul organizaţiilor politice (limba română)
Criteriu de selecție pentru specializarea 19
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV
 1. Specializarea Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (limba engleză)
 2. Specializarea Dezvoltare internaţională (limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializările 20,21
 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25%
 • Interviu motivaţional - 75%

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Domeniul Ştiinţe administrative

 1. Specializarea Administraţie publică (limba română)
Criterii de selecție pentru specializarea 22
 • Scrisoare de intenție și CV, ambele redactate în limba română – 50%
 • Media generală de absolvire a studiilor – 50%

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Management media (limba română)
Criterii de selecție pentru specializarea 23
 • Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV – 50%
 • Media de la examenul de licență – 50%
 1. Specializarea Publicitate (limba română)
 2. Specializarea Relaţii publice (limba română)
Criteriu de selecție pentru specializările 24,25
 • Scrisoare de motivație care se depune la dosar – 100%.