Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

UBB LOGO  web:

http://fspac.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Str. Traian Moşoiu nr. 71, 
Cluj-Napoca, cod poştal 400132, Romania

telefon:

Tel : 0264-431505, int.6261 sau 0264-402216

email: admitere@fspac.ro

Învățământ cu frecvenţă

Domeniul Ştiinţe administrative

 1. Specializarea Sănătate publică/Master of public health (limba engleză)
 2. Specializarea Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (limba engleză)
  Specializarea are 2 module:
  • Managementul serviciilor publice – limba engleză
  • Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză
 3. Specializarea Administraţie publică (limba engleză)
  Specializarea are 2 module:
  • Guvernanţa economică a serviciilor publice– limba engleză
  • Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză
 4. Specializarea Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management (limba engleză)
 5. Specializarea Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance (limba engleză)
Criterii de admitere
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
 1. Specializarea Administraţie publică (limba română)
 2. Specializarea Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice (limba română)
Criterii de admitere
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Producţie media (limba română)
 2. Specializarea Management media (limba română)
Criterii de admitere
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV - 50%
 • Media de la examenul licenţă - 50%
 1. Specializarea Comunicare mediatică/Media Communication (limba engleză)
Criterii de admitere
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză - 50%
 • Media examenului de licenţă - 50%
 1. Specializarea Publicitate (limba română)
 2. Specializarea Relaţii publice (limba română)
Criterii de admitere
 • Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%
 1. Specializarea Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză)
Criterii de admitere
 • Interviu motivaţional în limba germană - 70%
 • Media generală de licenţă - 30%
 1. Specializarea Relaţii publice şi publicitate (limba engleză)
Criterii de admitere
 • Interviu motivaţional în limba engleză - 70%
 • Media generală de licenţă - 30%
 1. Specializarea Studii media aplicate (limba maghiară)
Criterii de admitere
 • Interviu motivațional - 50%
 • Media examenului de licenţă - 50%
 1. Specializarea Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară)
Criterii de admitere
 • Interviu motivaţional - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%

Domeniul Ştiinţe politice

 1. Specializarea Managementul organizaţiilor politice (limba română)
Criteriu de admitere
 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV
 1. Specializarea Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (limba engleză)
 2. Specializarea Dezvoltare internaţională (limba engleză)
Criterii de admitere
 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25%
 • Interviu motivaţional - 75%
 1. Specializarea Comunicare politică (limba română)
Criterii de admitere
 • Interviu de motivaţie pe baza unui CV - 70%
 • Media de licență - 30%
 1. Specializarea Studii globale (limba română)
Criterii de admitere
 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 50%
 • Media examenului de licenţă – 50%

 

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Domeniul Ştiinţe administrative

 1. Specializarea Administraţie publică (limba română)
Criterii de admitere
 • Scrisoare de intenție și CV, ambele redactate în limba română - 50%
 • Media generală de absolvire a studiilor - 50%

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Management media (limba română)
Criterii de admitere
 • Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV – 50%
 • Media de la examenul de licență – 50%
 1. Specializarea Publicitate (limba română)
 2. Specializarea Relaţii publice (limba română)
Criteriu de admitere
 • Scrisoare de motivație care se depune la dosar – 100%.