Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

UBB LOGO  web:

http://econ.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor


Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
400591, Cluj Napoca, Romania

telefon:

Tel: 0264-418.652

email: admitere@econ.ubbcluj.ro

Învățământ cu frecvenţă

Domeniul Administrarea afacerilor

 1. Specializarea Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (limba română)
Criterii de selecție pentru specializarea 1
 • 30 % media examenului de licenţă
 • 50 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă           
 • 20 % nota la proba de selecție de specialitate - Eseu cu tema „Rolul şi particularităţile turismului/comerţului/serviciilor în economia secolului XXI”

Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

 1. Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE
Criterii de selecție pentru specializarea 2
 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % proba de selecție: interviu tematic la alegere:  Impactul relațiilor economice internaționale asupra economiei naţionale / Rolul finanţărilor europene asupra dezvoltării regionale
 1. Specializarea MANAGEMENT INTERNAŢIONAL (în limba germană)
Criterii de selecție pentru specializarea 3

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris în limba germană la disciplinele  Management internațional și Managementul calității

Domeniul ECONOMIE

 1. Specializarea AGROBUSINESS
Criterii de selecție pentru specializarea 4

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”
 1. Specializarea DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ
Criterii de selecție pentru specializarea 5

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % proba de selecție: interviu tematic la alegere:  Impactul relațiilor economice internaționale asupra economiei naţionale / Rolul finanţărilor europene asupra dezvoltării regionale
 1. Specializarea GESTIUNEA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR 
Criterii de selecție pentru specializarea 6

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

SAU*

Criterii de selecție pentru specializarea 6

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție, eseu cu tema „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”
  *pentru detalii consultați site-ul facultății (http://econ.ubbcluj.ro)

Domeniul CONTABILITATE

 1. Specializarea AUDITUL ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE
Criterii de selecție pentru specializarea 7

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

SAU*

Criterii de selecție pentru specializarea 7

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție, eseu cu tema „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

*pentru detalii consultați site-ul facultății (http://econ.ubbcluj.ro)

 1. Specializarea CONTABILITATE ŞI ORGANIZAŢII/ACCOUNTING AND ORGANIZATIONS
  (în limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 8

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota aferentă susţinerii, în limba engleză, a unui proiect de cercetare în domeniul economic
 1. Specializarea DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE
Criterii de selecție pentru specializarea 9

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

SAU*

Criterii de selecție pentru specializarea 9
 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Diagnosticul şi evaluarea afacerilor

*pentru detalii consultați site-ul facultății (http://econ.ubbcluj.ro)

 1. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT
Criterii de selecție pentru specializarea 10

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit
 1. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL
Criterii de selecție pentru specializarea 11

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

Domeniul FINANŢE

 1. Specializarea BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL

Criterii de selecție pentru specializarea 12

 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % media examenului de licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Management financiar
 1. Specializarea FINANŢE CORPORATIVE – ASIGURĂRI
Criterii de selecție pentru specializarea 13

 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % media examenului de licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Asigurări
 1. Specializarea FISCALITATE
Criterii de selecție pentru specializarea 14

 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % media examenului de licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Finanţe publice
 1. Specializarea GESTIUNE FINANCIARĂ CORPORATIVĂ  (în limbile maghiară și engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 15
 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplinele  Finanţele întreprinderii   şi Gestiunea portofoliului

Domeniul INFORMATICĂ ECONOMICĂ

 1. Specializarea E-BUSINESS 
Criterii de selecție pentru specializarea 16

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota aferentă susţinerii unui proiect de cercetare / dezvoltare de aplicaţie informatică
 1. Specializarea MODELAREA AFACERILOR ŞI CALCULUL DISTRIBUIT/ BUSINESS MODELING AND DISTRIBUTED COMPUTING   (în limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 17

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota aferentă susţinerii unui proiect de cercetare / dezvoltare de aplicaţie informatică,
  în limba engleză

Domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ

 1. Specializarea ECONOMETRIE ŞI STATISTICĂ APLICATĂ
Criterii de selecție pentru specializarea 18

 • 25 % media examenului de licenţă
 • 25 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Statistică descriptivă
 1. Specializarea SISTEME DE ASISTARE A DECIZIILOR ECONOMICE 
Criterii de selecție pentru specializarea 19

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota aferentă susţinerii unui proiect de cercetare / dezvoltare de aplicaţie informatică

Domeniul MANAGEMENT

 1. Specializarea INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (în limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 20

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de admitere: eseu, în limba engleză, cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

 1. Specializarea MANAGEMENTUL AFACERILOR (în limba maghiară)
Criterii de selecție pentru specializarea 21

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Management
 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR
Criterii de selecție pentru specializarea 22

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de admitere: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”
 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (în limba engleză)
Criterii de selecție pentru specializarea 23

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de admitere: eseu, în limba engleză, cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”
 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR  (Sfântu  Gheorghe) (limba română)
Criterii de selecție pentru specializarea 24

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Management
 1. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Criterii de selecție pentru specializarea 25

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de admitere: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

Domeniul MARKETING

 1. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING
Criterii de selecție pentru specializarea 26
 • 25 % media examenului de licenţă
 • 25 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota la proba de selecție de specialitate – examen scris la disciplina Marketing

 1. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING  (în limba maghiară)
Criterii de selecție pentru specializarea 27
 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Marketing

II. ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

 1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI  SERVICII
Criterii de selecție pentru specializarea 28

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 50 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție de specialitate - Eseu cu tema „Rolul şi particularităţile turismului/comerţului/serviciilor în economia secolului XXI”

Domeniul CONTABILITATE

 1. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT
Criterii de selecție pentru specializarea 29

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit
 1. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL
Criterii de selecție pentru specializarea 30

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

Domeniul MANAGEMENT

 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR
Criterii de selecție pentru specializarea 31
 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de admitere: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

 1. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Criterii de selecție pentru specializarea 32

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de admitere: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

Domeniul MARKETING

 1. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING
Criterii de selecție pentru specializarea 33

 • 25 % media examenului de licenţă
 • 25 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota la proba de selecție de specialitate – examen scris la disciplina Marketing