Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

UBB LOGO  web:

http://econ.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor


Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
400591, Cluj Napoca, Romania

telefon:

Tel: 0264-418.652

email: admitere@econ.ubbcluj.ro

Pentru toate programele de studii este obligatorie prezentarea, la înscriere, a unui certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională.

Învățământ cu frecvenţă

Domeniul Administrarea afacerilor

 1. Specializarea Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă- 50 %;   
 • nota examenului scris la disciplina Economie şi marketing în turism - 50 %

Domeniul Management

 1. Specializarea Administrare şi comunicare internaţională în afaceri (limbile engleză, română şi franceză)
Criterii de admitere:
 • certificat de competență lingvistică (engleză/franceză)
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris pe tema Comunicare internațională în afaceri – 50 %
 1. Specializarea Managementul afacerilor (limba maghiară)
Criterii de admitere:
 • media generală de licenţă – 50%
 • nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Management - 50 %
 1. Specializarea International Business Management (limba engleză)
Criterii de admitere:
 • probă de competență lingvistică (în limba engleză)
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Management - 50 %.
 1. Specializarea Managementul dezvoltării afacerilor- Sf. Gheorghe (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Management - 50 %.
 1. Specializarea Managementul dezvoltării afacerilor (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Management - 50 %.
 1. Specializarea Managementul dezvoltării afacerilor (limba engleză)
Criterii de admitere:
 • probă de competență lingvistică (în limba engleză)
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris în limba engleză la disciplina Management- 50 %.
 1. Specializarea Managementul resurselor umane (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Management - 50 %.

Domeniul Economie şi afaceri internaţionale

 1. Specializarea Afaceri internaţionale (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Afaceri economice internaționale- oportunități și riscuri - 50 %.
 1. Specializarea Management internaţional (limba germană)
Criterii de admitere:
 • certificat de competenţă lingvistică (limba germană)
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris în limba germană la disciplinele Management
  internaţional şi Managementul calităţii - 50 %.
 1. Specializarea Managementul riscului în afaceri internaţionale (limba română)
 Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50%
 • nota examenului scris la disciplina Afaceri economice internaționale- oportunități și riscuri – 50%

Domeniul Economie

 1. Specializarea Agrobusiness (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Managementul afacerilor agroalimentare sau Management - 50 %.
 1. Specializarea Dezvoltare regională durabilă (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Economie şi politici de dezvoltare regională -50%
 1. Specializarea Gestiunea şi evaluarea proiectelor (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Management sau Contabilitate, evaluare și audit - 50 %

Domeniul Finanţe

 1. Specializarea Bănci şi pieţe de capital (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %
 • nota examenului scris la disciplina: Management financiar - 50 %.
 1. Specializarea Finanţe corporative-asigurări (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Asigurări - 50 %.
 1. Specializarea Fiscalitate (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Finanţe publice - 50 %. 
 1. Specializarea Gestiune financiară corporativă (limbile maghiară şi engleză)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Finanţele întreprinderii - 50 %.

Domeniul Contabilitate

 1. Specializarea Contabilitate și organizații/Accounting and organizations (în limba engleză) – IF
Criterii de admitere:
 • probă de competență lingvistică (în limba engleză)   
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota aferentă susținerii unui proiect de cercetare - 50%

 1. Specializarea Diagnostic şi evaluare (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit sau Diagnosticul și evaluarea afacerilor - 50 %.
 1. Specializarea Expertiză contabilă şi audit (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit - 50 %.
 1. Specializarea Management contabil, audit şi control (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit - 50 %.
 1. Specializarea Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene (limba română)
 Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50%
 • examen scris la disciplina: Contabilitate, evaluare și audit sau Management - 50%

Domeniul Informatică economică

 1. Specializarea E-business (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota aferentă susținerii unui proiect de cercetare/dezvoltare de aplicație informatică - 50 %
 1. Specializarea Modelarea afacerilor și calcul distribuit/Business modeling and distributed computing (în limba engleză) – IF
Criterii de admitere:
 • probă de competență lingvistică (în limba engleză)
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota aferentă susținerii unui proiect de cercetare/dezvoltare de aplicație informatică, în limba engleză – 50%

Domeniul Cibernetică și statistică

 1. Specializarea Econometrie şi statistică aplicată (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Statistică descriptivă - 50 %.
 1. Specializarea Sisteme de asistare a deciziilor economice (limba română)
 Criterii de admitere:
 • media la examenul de licenţă - 50 %;
 • nota aferentă susținerii unui proiect de cercetare/dezvoltare de aplicație informatică - 50 %.

Domeniul Marketing

 1. Specializarea Strategii şi politici de marketing (limba română)
 Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris la disciplina Marketing - 50 %.
 1. Specializarea Strategii şi politici de marketing (limba maghiară)
 Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă - 50 %;
 • nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Marketing - 50 %.

Învățământ cu frecvenţă redusă

Domeniul Administrarea Afacerilor

 1. Specializarea Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (limba română)
 Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Economie şi marketing în turism – 50%

Domeniul Finanţe

 1. Specializarea Bănci şi pieţe de capital (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Management financiar – 50%
 1. Specializarea Finanţe corporative – asigurări (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Asigurări – 50%

Domeniul Contabilitate

 1. Specializarea Expertiză contabilă şi audit (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit – 50%
 1. Specializarea Management contabil, audit şi control (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit – 50%

Domeniul Management

 1. Specializarea Managementul dezvoltării afacerilor (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Management– 50%
 1. Specializarea Managementul resurselor umane (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Management– 50%

Domeniul Marketing

 1. Specializarea Strategii şi politici de marketing (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Marketing – 50%

Domeniul Economie şi afaceri internaţionale

 1. Specializarea Afaceri internaţionale (limba română)
Criterii de admitere:
 • media examenului de licenţă – 50%
 • nota examenului scris la disciplina Afaceri economice internaţionale oportunități și riscuri - 50%