Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

  web:

http://socasis.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Sociala


B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128
Cod postal 400604 
Cluj-Napoca, Cluj, Romania

telefon:

Tel.: 0264-424674; 0264-419958, 405300, int.5341

email:

albu.irina@socasis.ubbcluj.ro

Este obligatorie deținerea unui certificat de competență lingvistică de către candidați.

Domeniul Sociologie

 1. Specializarea Cercetare sociologică avansată (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Comunicare, societate şi mass media (limba română)- cu frecvență
 3. Specializarea Antropologie aplicată (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Managementul strategic al resurselor umane (limba română)- cu frecvență
 5. Specializarea Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (limba maghiară) - cu frecvență
 6. Specializarea Analiza datelor complexe (limba română) - cu frecvență
 7. Specializarea Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor (limba maghiară) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializările 1-7
 • Media de licenţă
 • Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licenţă
 • Scrisoare de motivaţie
  Pct. 1- 60%
  Pct. 2 şi 3 – 40%

Domeniul Asistență Socială

 1. Specializarea Gerontologie socială (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Masterat european în drepturile copiilor (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Asistenţă socială şi economie socială (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Managementul serviciilor sociale (în limbile limba română și engleză) - cu frecvență
 5. Specializarea Asistenţa socială pentru sănătate mentală (limba maghiară) - cu frecvență
 6. Specializarea Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale – (limba maghiară) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializările 8-13
 • Media de licenţă – 60%
 • CV şi scrisoare de motivaţie – 40%
 1. Specializarea Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere (limba română) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 14
 • Media de licenţă – 60%
 • Interviu – 40%