Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

UBB LOGO  web:

http://psiedu.ubbcluj.ro/


 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babes-Bolyai
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

 

Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7

telefon:

Tel:

0264-405.337 (linia română)                                              
0264-445.206 (linia maghiară)
0264-590.567 (Psihologie - IDD)

email:

Linia română: admitere.psiedu@ubbcluj.ro

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie (limba română) -IF
 2. Specializarea Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (limba română) –IF
 3. Specializarea Consiliere genetică (limba română) -IF
Criterii de admitere
 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica
  masterului - 80%.
 1. Specializarea Psihologia sănătăţii publice și clinice (limba română) -IF
Criterii de admitere
 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui referat teoretic sau proiect de cercetare sau de intervenție realizat pe o temă
  cu relevanță pentru psihologia sănătății publice sau clinice și psihomatică - 80%.
 1. Specializarea Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională (limba română) -IF
Criterii de admitere
 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui proiect de cercetare/intervenție sau referat teoretic pe o temă cu relevanță pentru psihologia resurselor umane, psihologie organizațională sau sănătate organizațională – 80%
 1. Specializarea Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană (limba română) -IF
Criterii de admitere
 • Media de licenţă - 20%
 • Susţinerea orală a unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral - 80%.
 1. Specializarea Psihologie judiciară (limba română) –IF
Criterii de admitere
 • Media de licență - 20%
 • Susținerea orală a unui proiect de cercetare aplicativă sau a unei fișe sintetice informative centrată pe temele vizate de programul masteral – 80%
 1. Specializarea Consultanță şi intervenție psihologică (limba maghiară) –IF
Criterii de admitere
 • Media examenului de licență – 30%
 • Susținerea unui proiect de cercetare elaborat anterior – 70%

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română) - IF şi IFR
 2. Specializarea Designer instrucțional (limba română) - IF
Criteriu de admitere
 • Nota obţinută la susținerea proiectului de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
 1. Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română) -IF
Criterii de admitere
 • Media examenului de licenţă - 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral – 70%
 1. Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive (limba română) -IF
Criterii de admitere
 • Media examenului de licenţă - 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susţinerea proiect de cercetare din tematica programului de master– 70%
 1. Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (în limba germană)-IF
Criterii de admitere
 • Media examenului de licenţă – 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susținerea în limba germană a unui proiect de cercetare(max. 5 pagini) pe o temă relevantă pentru tematica masteratului – 70%
 1. Specializarea Management curricular (limba română) -IF
Criterii de admitere

Admiterea se face în ordinea mediilor

 • Media examenului de licenţă – 40%
 • Nota la examenul oral care constă în susținerea unui referat/proiect de max. 5 pagini pe o temă relevantă pentru tematica masteratului. Candidatul va prezenta referatul/proiectul sub formă tiparită la susținerea examenului. – 60%
 1. Specializarea Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba maghiară) - IF
Criterii de admitere
 • Media examenului de licență – 30%
 • Susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii. – 70%
 1. Specializarea Strategii de învățare eficientă (Odorheiu Secuiesc) (limba maghiară) – IF
Criterii de admitere
 • Media examenului de licență – 30%
 • Susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii. – 70%