Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

UBB LOGO  web:

http://psiedu.ubbcluj.ro/


 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babes-Bolyai
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

 

Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7

telefon:

Tel:

0264-405.337 (linia română) 
0264-445.206 (linia maghiară)
0264-590.567 (Psihologie - IFR)

email:

Linia română: admitere.psiedu@ubbcluj.ro

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (limba română) – cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializările 1-2
 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%.
 1. Specializarea Psihologia sănătăţii publice și clinice (limba română) – cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 3
 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui referat teoretic sau proiect de cercetare sau de intervenție realizat pe o temă cu relevanță pentru psihologia sănătății publice sau clinice și psihomatică - 80%.
 1. Specializarea Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională (limba română) – cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 4
 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui proiect de cercetare/intervenție sau referat teoretic pe o temă cu relevanță pentru psihologia resurselor umane, psihologie organizațională sau sănătate organizațională – 80%
 1. Specializarea Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană (limba română) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 5
 • Media de licenţă - 20%
 • Susţinerea orală a unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centratpe subdomeniile vizate de programul masteral - 80%.
 1. Specializarea Psihologie judiciară (limba română)– cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 6
 • Media de licență - 20%
 • Susținerea orală a unui proiect de cercetare aplicativă sau a unei fișe sintetice informative centrată pe temele vizate de programul masteral – 80%
 1. Specializarea Consultanță şi intervenție psihologică (limba maghiară) – cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 7
 • Media examenului de licență – 30%
 • Susținerea unui proiect de cercetare elaborat anterior – 70%

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română) - cu frecvență şi cu frecvență redusă
 2. Specializarea Designer instrucțional (limba română) - cu frecvență
Criteriu de selecție pentru specializările 8-9
 • Nota obţinută la susținerea proiectului de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
 1. Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 10
 • Media examenului de licenţă - 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral – 70%
 1. Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive (limba română) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 11
 • Media examenului de licenţă - 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susţinerea unui proiect de cercetare din tematica programului de master – 70%
 1. Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (în limba germană)- cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 12
 • Media examenului de licenţă – 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susținerea în limba germană a unui proiect de cercetare(max. 5 pagini) pe o temă relevantă pentru tematica masteratului – 70%
 1. Specializarea Management curricular (limba română)- cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 13

Admiterea se face în ordinea mediilor

 • Media examenului de licenţă – 40%
 • Nota la examenul oral care constă în susținerea unui referat/proiect de max. 5 pagini pe o temă relevantă pentru subdomeniile vizate de programul masteral. Candidatul va prezenta referatul/proiectul sub formă tiparită la susținerea examenului. – 60%
 1. Specializarea Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba maghiară) - cu frecvență
 2. Specializarea Strategii de învățare eficientă (Odorheiu Secuiesc) (limba maghiară) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializările 14-15
 • Media examenului de licență – 30%
 • Susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii. – 70%
 1. Specializarea Management educațional (limba română) – cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 16
 • Susținerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).