Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

UBB LOGO  web:

http://psiedu.ubbcluj.ro/


 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babes-Bolyai
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

 

Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7

telefon:

Tel:

0264-405.337 (linia română)                                              
0264-445.206 (linia maghiară)
0264-590.567 (Psihologie - IDD)

email:

Linia română: admitere@psiedu.ubbcluj.ro

Domeniul Psihologie

 • Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie (limba română) -IF
 • Specializarea Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (limba română) -IF
 • Specializarea Consiliere genetică (limba română) -IF
Criterii de admitere
 1. Media de licenţă - 20%
 2. Interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului; referatul se va preda la depunerea dosarului de înscriere - 80%.
Criterii de departajare
 1. Media examenului de bacalaureat.
 2. Media examenului de licenţă.
 • Specializarea Psihologia sănătăţii publice și clinice (limba română) -IF
 • Specializarea Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională (limba română) -IF
 • Specializarea Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană (limba română) -IF
Criterii de admitere
 1. Media de licenţă - 20%
 2. Susţinerea orală a unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral - 80%.
Criterii de departajare
 1. Nota obţinută la susţinerea orală şi evaluarea proiectului.
 2. Media examenului de bacalaureat.
 • Specializarea Psihologie judiciară (limba română) –IF
     Criterii de admitere
 1. Media de licență - 20%
 2. Susţinerea orală a unui proiect de cercetare aplicativă sau a unei fișe sintetice informative centrate pe subdomeniile vizate de programul masteral – 80%
Criterii de departajare
 1. Nota obținută la susținerea orală și evaluarea proiectului/fișei.
 • Specializarea Psihologie aplicată în organizații complexe (limba maghiară) –IF
 • Specializarea Consultanță și intervenție psihologică (limba maghiară) - IF
Criterii de admitere
 1. Media examenului de licență – 30%
 2. Susținerea unui proiect de cercetare elaborat anterior – 70%
Criterii de departajare
 1. Media examenului de licență
 2. Media examenului de bacalaureat.

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 • Specializarea Educaţie civică (limba română)-IF
 • Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română) IF şi IFR
Criterii de admitere
 1. Nota obţinută la susținerea proiectului de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini). Proiectul se va depune la dosar în momentul înscrierii.
Criterii de departajare
 1. Media examenului de licenţă.
 2. Media examenului de bacalaureat.
 • Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română) -IF
Criterii de admitere
 1. Media examenului de licenţă - 30%
 2. Nota la examenul oral care constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral – 70%
Criterii de departajare
 1. Nota obţinută la susţinerea orală şi evaluarea proiectului.
 2. Media examenului de bacalaureat.
 • Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive (limba română) -IF
Criterii de admitere
 1. Media examenului de licenţă - 30%
 2. Nota la examenul oral care constă în susţinerea proiect de cercetare din tematica programul masteral – 70%
Criterii de departajare
 1. Nota obţinută la examenul oral.
 2. Media examenului de bacalaureat.
 • Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (în limba germană)-IF
Criterii de admitere
 1. Susţinerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat
Criterii de departajare
 1. Media obţinută la examenul de licenţă.
 2. Media examenului de bacalaureat.
 • Specializarea Management curricular (limba română) -IF
Criterii de admitere

Admiterea se face în ordinea mediilor

 1. Media examenului de licenţă – 40%
 2. Nota la examenul oral care constă în susținerea unui referat din tematica obligatorie sau a unui proiect – 60%
Criterii de departajare
 1. Media examenului de licenţă.
 2. Media examenului de bacalaureat.

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 • Specializarea Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba maghiară) - IF
Criterii de admitere
 1. Media examenului de licență – 30%
 2. Susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii. – 70%
Criterii de departajare
 1. Nota la susținerea orală
 2. Media examenului de licență.