Facultatea de Istorie şi Filosofie

UBB LOGO  web:

http://hiphi.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie


Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1
RO-400084 Cluj-Napoca

telefon:

Tel.: 0264-405.326

email: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro 

Domeniul Istorie

 1. Specializarea Arheologie şi studii clasice (limba română)- cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 1
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 75%
 • Media examenului de licență – 25%
 1. Specializarea Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate (limba română)- cu frecvență
 2. Specializarea Istoria şi socio-antropologia epocii moderne (limba română)- cu frecvență
 3. Specializarea Istoria Europei de Sud-Est (limba română)- cu frecvență
 4. Specializarea Istorie, memorie, oralitate în secolul XX (limba română) - cu frecvență
Criteriu de selecție pentru specializările 2-5
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%
 1. Specializarea Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (limba maghiară) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 6
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Ştiinţele informării şi documentării (limba română) - cu frecvență

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 1. Specializarea Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (limba maghiară) - cu frecvență
Criteriu de selecție pentru specializările 7-8
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%
 1. Specializarea Leadership și comunicare în organizațiile internaționale (limba română) - cu frecvență
Criteriu de selecție pentru specializarea 9
 • Proiect de motivare în care candidatul va prezenta motivarea alegerii acestei specializăriși o temă de cercetare în domeniu. Proiectul trebuie să se încadreze între 5 și 10 pagini – 50%
 • Media examenului de licență – 50%
 1. Specializarea Evaluarea politicilor și a programelor publice europene (limba română) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 10
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Domeniul Ştiinţe politice

 1. Specializarea Managementul securităţii în societatea contemporană (limba română) - cu frecvență și cu frecvență redusă
 2. Specializarea Securitate, Intelligence și competitivitate în organizații (limba română) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializările 11-12
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Domeniul Filosofie

 1. Specializarea Filosofie antică şi medievală (limba română) - cu frecvență
 1. Specializarea Filosofie, cultură, comunicare (limba română) - cu frecvență

Domeniul Studii culturale

 1. Specializarea Studii iudaice (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Patrimoniu și turism cultural (limba română) - cu frecvență
Criteriu de selecție pentru specializările 13-16
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Domeniul Filosofie

 1. Specializarea Teorie critică și studii multiculturale (limba maghiară) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 17
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei
  de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%