Facultatea de Istorie şi Filosofie

UBB LOGO  web:

http://hiphi.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie


Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1
RO-400084 Cluj-Napoca

telefon:

Tel.: 0264-405.326

email: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro 

Domeniul Istorie

 1. Specializarea Arheologie şi studii clasice (limba română)-IF
Criterii de admitere:
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 50%
 • Media examenului de licență – 50%
 1. Specializarea Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate (limba română)-IF
 2. Specializarea Istoria şi socio-antropologia epocii moderne (limba română)-IF
 3. Specializarea Istoria Europei de Sud-Est (limba română)-IF
 4. Specializarea Istorie, memorie, oralitate în secolul XX (limba română)-IF
Criteriu de admitere:
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%
 1. Specializarea Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (limba maghiară)-IF
Criterii de admitere:
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Ştiinţele informării şi documentării (limba română)-IF

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 1. Specializarea Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (limba maghiară)-IF
Criteriu de admitere:
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei
  de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 1. Specializarea Leadership și comunicare în organizațiile internaționale (limba română)-IF
Criteriu de admitere:
 • Proiect de motivare în care candidatul va prezenta motivarea alegerei acestei specializăriși o temă de cercetare în domeniu.
 • Proiectul trebuie să se încadreze între 5 și 10 pagini – 50%
 • Media examenului de licență – 50%
 1. Specializarea Evaluarea politicilor și a programelor publice europene (limba română) – IF
Criterii de admitere:
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Domeniul Ştiinţe politice

 1. Specializarea Managementul securităţii în societatea contemporană (limba română)- IF şi IFR
 2. Specializarea Securitate, Intelligence și competitivitate în organizații (limba română) - IF
Criterii de admitere:
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Domeniul Filosofie

 1. Specializarea Filosofie antică şi medievală (limba română)-IF
Criteriu de admitere:
 • Evaluarea proiectului de cercetare depus în dosarul de înscriere – 100%
 1. Specializarea Filosofie, cultură, comunicare (limba română) –IF

   Domeniul Studii culturale

 1. Specializarea Studii iudaice (limba română) –IF
 2. Specializarea Patrimoniu și turism cultural (limba română) –IF
Criteriu de admitere:
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei
  de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a
  demersului – 100%

Domeniul Filosofie

 1. Specializarea Teorie critică și studii multiculturale (limba maghiară) – IF
Criterii de admitere:
 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei
  de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%