Facultatea de Matematică şi Informatică

UBB LOGO  web:

http://cs.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică


Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
RO-400084 Cluj-Napoca

telefon:

Tel.: +40264-405.327

email:

admitere@cs.ubbcluj.ro

Domeniul Matematică

 1. Specializarea Matematici avansate (limba engleză) -cu frecvență
 2. Specializarea Matematică didactică (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Matematică didactică (limba maghiară)-cu frecvență
 4. Specializarea Matematică computaţională (limba maghiară) –cu frecvență

Domeniul Informatică

 1. Specializarea Baze de date (limba română) -cu frecvență
 2. Specializarea Sisteme distribuite în internet (limba română) -cu frecvență
 3. Specializarea Analiza datelor și modelare (limba maghiară) -cu frecvență
 4. Specializarea Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (limba maghiară) -cu frecvență
 5. Specializarea Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (limba engleză) -cu frecvență
 6. Specializarea Inginerie software (limba engleză) -cu frecvență
 7. Specializarea Inteligență computațională aplicată (limba engleză) -cu frecvență
 8. Specializarea Informatică didactică (limba română) -cu frecvență
 9. Specializarea Informatică didactică (limba maghiară) -cu frecvență
 10. Specializarea Programare bazată pe componente (limba engleză) -cu frecvență
Criterii de selecție pentru toate specializările
 • Portofoliu argumentative notat cu ADMIS/RESPINS
 • Criteriile de clasificare a studenților declarați admiși după proba de evaluare :
  • media generală de promovare a anilor de studiu (pentru candidații care provin de la de la specializări înrudite cu cele propuse la Admitere, respectiv media probei scrise de Matematică sau de Informatică (pentru candidații care provin de la alte specializări) -  75%
  • media examenului de licență sau media generală de selecție (nota obținută la proba scrisă) -25%.