Facultatea de Matematică şi Informatică

UBB LOGO  web:

http://www.cs.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică


Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
RO-400084 Cluj-Napoca

telefon:

Tel.: +40 264 405300, int. 5244

email:

admitere@cs.ubbcluj.ro

Domeniul Matematică

 1. Specializarea Matematică didactică (limba română) - IF
 2. Specializarea Matematică didactică (limba maghiară)- IF
 3. Specializarea Matematică computaţională (limba maghiară) – IF
 4. Specializarea Matematici avansate (limba engleză) - IF

Domeniul Informatică

 1. Specializarea Programare bazată pe componente (limba engleză) - IF
 2. Specializarea Baze de date (limba română) - IF
 3. Specializarea Sisteme distribuite în internet (limba română) - IF
 4. Specializarea Inginerie software (limba engleză) – IF
 5. Specializarea Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (limba maghiară) – IF
 6. Specializarea Inteligență computațională aplicată (limba engleză) – IF
 7. Specializarea Informatică didactică (limba română) - IF
 8. Specializarea Informatică didactică (limba maghiară) – IF
 9. Specializarea Analiza datelor și modelare (limba maghiară) – IF
 10. Specializarea Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (limba engleză) - IF
Criterii de admitere
 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS
 • Procedura de clasificare: media anilor de studiu – 75% (pentru candidații care provin de la specializările înrudite cu cele propuse la admitere), respectiv media probei scrise de la Matematică sau Informatică (pentru candidații care provin din afara specializărilor înrudite)
 • Media examenului de licență – 25%