Facultatea de Geografie

UBB LOGO  web:

http://geografie.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Geografie


Str.Clinicilor Nr.5-7
Cod postal 400006 

telefon:

Tel.: 0264 - 431865

email: admit.geo@ubbcluj.ro

Domeniul Geografie

 1. Specializarea Amenajare şi dezvoltare turistică (limba română)-cu frecvență redusă
 2. Specializarea Geomatică (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Planificare şi dezvoltare regională (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic (limba română) -cu frecvență
 5. Specializarea Turism şi dezvoltare teritorială (limba maghiară)-cu frecvență
 6. Specializarea Ecoturism şi dezvoltare durabilă (Gheorgheni) (limba maghiară)-cu frecvență
 7. Specializarea Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Bistriţa) (limba română) (interdisciplinar cu domeniul Știința sportului și educației fizice)-cu frecvență
 8. Specializarea Turism şi amenajarea teritoriului (Sighetu Marmaţiei) (limba română) -cu frecvență
Criterii de selecție pentru toate specializările
 • Media examenului la licenţă - 50%.
 • Interviu – 50%