Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

UBB LOGO  web:

http://sport.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Educaţie Fizica şi Sport


Str. Pandurilor 7, 
Cluj-Napoca,România

telefon:

Tel/Fax: 0264-420.709/0264-405.367

email: sport@ubbcluj.ro

Pentru toate programele de studii este obligatorie prezentarea unui certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, conform Regulamentului Universității Babeș-Bolyai

Domeniul Știința sportului și educației fizice

 1. Specializarea Educaţie fizică şi agrement în turism (limba română) -IF
 2. Specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive (limba română) –IF
Criteriu de admitere
 • Prezentarea unui proiect de dezvoltare a carierei – calificativ admis/respins
 • Media generală de promovare a studiilor – 100%
 1. Specializarea Antrenament şi performanţă sportivă (limba română) -IF
 2. Specializarea Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor (limba română) –IF
Criterii de admitere
 • Test grilă - 100%