Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

UBB LOGO  web:

http://sport.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Educaţie Fizica şi Sport


Str. Pandurilor 7, 
Cluj-Napoca,România

telefon:

Tel/Fax: 0264-420.709/0264-405.367

email: sport@ubbcluj.ro

Pentru toate programele de studii este obligatorie prezentarea unui certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, conform Regulamentului Universității Babeș-Bolyai

Domeniul Știința sportului și educației fizice

 1. Specializarea Educaţie fizică şi agrement în turism (limba română) –cu frecvență
 2. Specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive (limba română) –cu frecvență
Criteriu de selecție pentru specializările 1,2
 • Prezentarea unui proiect de dezvoltare a carierei – calificativ admis/respins
 • Media generală de promovare a studiilor – 100%
 1. Specializarea Antrenament şi performanţă sportivă (limba română) – cu frecvență
 2. Specializarea Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor (limba română) – cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializările 3,4
 • Test grilă - 100%