Facultatea de Drept

UBB LOGO  web:

http://law.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Drept


Str.Avram Iancu nr. 11,
Cod postal 400089

telefon:

Tel.: 0264 - 450443

email: admitere@law.ubbcluj.ro

Domeniul Drept

 1. Specializarea Ştiinţe penale şi criminalistică - 2 semestre (limba română)-IF
 2. Specializarea Instituţii de drept privat - 2 semestre (limba română) –IF
Criteriu de admitere
 • Probă scrisă în limba română pe baza unei tematici afişate pentru fiecare specializare;
 1. Specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor - 2 semestre (limba română)-IF
Criterii de admitere
 • Dosar prezentat de fiecare candidat (50%) și susținerea unui interviu (50%)
 1. Specializarea Drept privat comparat/Droit privé comparé - 2 semestre (limba franceză)-IF
Criterii de admitere
 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviuîn limba franceză (probă lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS);
 1. Specializarea Drept privat al Uniunii Europene - 2 semestre (limba maghiară)-IF
 Criterii de admitere:
 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviuîn limba maghiară pe baza unei tematici;
 1. Specializarea Dreptul internațional și comparat al afacerilor- 2 semestre (limba
  engleză)-IF
Criterii de admitere:
 • Interviu în limba engleză și evaluarea dosarului de candidatură.