Facultatea de Drept

UBB LOGO  web:

http://law.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Drept


Str.Avram Iancu nr. 11,
Cod postal 400089

telefon:

Tel.: 0264 - 450443

email: admitere@law.ubbcluj.ro

Domeniul Drept

 1. Specializarea Ştiinţe penale şi criminalistică - 2 semestre (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Instituţii de drept privat - 2 semestre (limba română) - cu frecvență
Criteriu de selecție pentru specializările 1,2
 • Probă scrisă în limba română pe baza unei tematici afişate pentru fiecare specializare;
 1. Specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor - 2 semestre (limba română) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 3
 • Dosar prezentat de fiecare candidat (50%) și susținerea unui interviu (50%)
 1. Specializarea Drept privat comparat/Droit privé comparé - 2 semestre (limba franceză) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 4
 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză (probă lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS);
 1. Specializarea Drept privat al Uniunii Europene - 2 semestre (limba maghiară) - cu frecvență
 Criterii de selecție pentru specializarea 5
 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviuîn limba maghiară pe baza unei tematici;
 1. Specializarea Dreptul internațional și comparat al afacerilor / International and comparative business law - 2 semestre (limba
  engleză) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru specializarea 6
 • Interviu în limba engleză și evaluarea dosarului de candidatură.