Facultatea de Drept

UBB LOGO  web:

http://law.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Drept


Str.Avram Iancu nr. 11,
Cod postal 400089

telefon:

Tel.: 0264 - 450443

email: admitere@law.ubbcluj.ro

Domeniul Drept

 • Specializarea Ştiinţe penale şi criminalistică - 2 semestre (limba română)-IF
 • Specializarea Instituţii de drept privat - 2 semestre (limba română) -IF
 • Specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor - 2 semestre (limba română)-IF
Criteriu de admitere
 1. Probă scrisă în limba romănăpe baza unei tematici afişate pentru fiecare specializare;

 • Specializarea Drept privat comparat/Droit privé comparé - 2 semestre (limba franceză)-IF
Criterii de admitere
 1. Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză (probă lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS);
 • Specializarea Drept privat al Uniunii Europene - 2 semestre (limba maghiară)-IF
 Criterii de admitere:
 1. Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară pe baza unei tematici afişate;
 • Specializarea Dreptul internațional și comparat al afacerilor- 2 semestre (limba engleză)-IF

Criterii de admitere:
 1. Interviu în limba engleză și evaluarea dosarului de candidatură.
Criteriu de departajare:
 1. Media obținută la examenul de licență.