Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

UBB LOGO  web:

http://chem.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică


str. Arany Janos, nr. 11
RO-400028, Cluj Napoca

telefon:

Tel.: 0264-591.998

Fax: 0264-590.818

email:

admitere@chem.ubbcluj.ro

Domeniul Inginerie chimică

 1. Specializarea Ingineria materialelor şi protecţia mediului (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Ingineria proceselor organice şi biochimice (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Inginerie chimică avansată de proces (limba engleză) - cu frecvență
 4. Specializarea Procesarea şi controlul alimentelor (limba română) (interdisciplinar cu domeniul Chimie) - cu frecvență
 5. Specializarea Chimia și ingineria nano- și biomaterialelor (limba maghiară) - cu frecvență

Domeniul Chimie

 1. Specializarea Chimie avansată (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Modelare moleculară în chimie şi biochimie (limba engleză)- cu frecvență
 3. Specializarea Chimie clinică (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Chimie criminalistică (limba română) - cu frecvență
 5. Specializarea Tehnici moderne de sinteză în chimie (limba maghiară) - cu frecvență
Criterii de selecție pentru toate specializările
 • Interviu - 50%
 • Media examenului de licență/diplomă – 50%
 • Pentru toate programele de studiu de la nivel master este necesară prezentarea unui certificate de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională..