Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

UBB LOGO  web:

http://chem.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică


str. Arany Janos, nr. 11
RO-400028, Cluj Napoca

telefon:

Tel.: 0264-591.998

Fax: 0264-590.818

email:

admitere@chem.ubbcluj.ro

Domeniul Inginerie chimică

 1. Specializarea Ingineria materialelor şi protecţia mediului (limba română) - IF
 2. Specializarea Ingineria proceselor organice şi biochimice (limba română) - IF
 3. Specializarea Inginerie chimică avansată de proces (limba engleză) - IF
 4. Specializarea Procesarea şi controlul alimentelor (limba română) (interdisciplinar cu domeniul Chimie) – IF

Domeniul Chimie

 1. Specializarea Chimie avansată (limbile română şi engleză)- IF
 2. Specializarea Modelare moleculară în chimie şi biochimie (limba engleză) - IF
 3. Specializarea Chimie clinică (limba română) - IF
 4. Specializarea Chimie criminalistică (limba română) - IF
 5. Specializarea Tehnici moderne de sinteză în chimie (limba maghiară) - IF
Criterii de admitere
 • Pentru programele de studiu de la nivel master în limba română și în limba maghiară este necesară prezentarea unui certificat de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională.
 • Media de admitere se va calcula ca o medie aritmetică între nota interviului de admitere și media obținută de candidat la examenul de licență/diplomă.