Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2017

 

1. Matematică şi Informatică

 • 11-12 septembriePerioada de înscriere
 • 13 septembrie Probele scrise ale examenului de admitere
 • 13 septembrie Afișarea rezultatelor probelor scrise
 • 13 septembrie Depunerea contestațiilor la proba scrisă de specialitate
 • 13 septembrie Rezolvarea contestațiilor
 • 13 septembrie Afișarea rezultatelor concursului de admitere
 • 14 septembrie Confirmarea locului obținut
 • 14 septembrie Afișarea rezultatelor admiterii după confirmări
 • 15 septembrie Plata taxei de școlarizare de către candidații admiși la taxă după confirmări
 • 15 septembrie Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări 
 • 15 septembrieAfişarea listei candidaților repartizați pe bază de cerere pe locurile disponibile
 • 15 septembrie Confirmarea locurilor de către candidații repartizați pe bază de cerere
 • 15 septembrieAfişarea rezultatelor finale

2. Fizică

 • 11-14 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 15 septembrieSusținerea interviului
 • 15 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 15 septembrie Contestații și afişarea rezultatelor după contestații
 • 18-19 septembrie Confirmarea locului
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

 • 6-8 și 11 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie Interviul și afişarea rezultatelor
 • 12-13 septembrie Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor și afişarea rezultatelor după contestaţii
 • 14-15 septembrie Prima etapă de confirmare a ocupării locului
 • 15 septembrie Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 • 18 septembrie A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirii locurilor rămase vacante după prima etapă de confirmări
 • 18 septembrie Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare
 • 20 septembrieAfişarea rezultatelor finale

4. Biologie şi Geologie

 • 6-8,11 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 12septembrie Interviu
 • 13 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 13-15septembrie Confirmarea locului
 • 18septembrie Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 18-19 septembrieConfirmarea locului după redistribuiri
 • 19 septembrie Afişarea rezultatelor finale

5. Geografie

 • 6-9 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie Interviu
 • 12 septembrie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 13-15 septembrie Confirmarea locului
 • 16 septembrie Afişarea rezultatelor intermediare
 • 18 septembrie Confirmarea locului după redistribuire
 • 19 septembrieAfişarea rezultatelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 6-9, 11 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 12septembrie Susținerea interviului
 • 12 septembrie Afișarea rezultatelor interviului
 • 13 septembrieComunicarea rezultatelor
 • 13-16 septembrieConfirmarea locului
 • 18 septembrie Glisări și redistribuiri
 • 18-19 septembrieConfirmarea locului (buget și taxă) după glisări
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

7. Drept

 • 6-8 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie Probă scrisă/Interviu
 • 15 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 16-17septembriePerioadă de contestații și afișarea rezultatelor finale
 • 18-20 septembrie Confirmarea locurilor, redistribuiri

8. Litere

 • 7-9 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie Examen
 • 14 septembrie Afișarea rezultatelor inițiale
 • 15 septembrie Contestații
 • 16-18 septembrie Confirmarea locului
 • 20 septembrieAfişarea rezultatelor finale

9. Istorie și Filosofie

 • 6-8 și 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 14 septembrie Desfășurarea probelor
 • 15 septembrie Confirmarea locului
 • 18 septembrie Afișarea rezultatelor

10. Sociologie și Asistență Socială

 • 6-9 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie Evaluarea dosarului / Proiectului
 • 12 septembrieAfişarea rezultatelor
 • 12-14 septembrie Confirmarea locului
 • 18 septembrieRezultate finale

11. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 • 6-7 septembrieÎnscrierea candidaţilor
 • 11-12 septembrieSusținerea examenului
 • 13 septembrieAfișarea rezultatelor
 • 14-15 septembrieConfirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire
 • 18 septembrieComunicarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locului dupa  redistribuiri
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 6-9 septembrieÎnscrierea candidaţilor
 • 9 septembrie Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 11 septembrie Culegerea și înregistrarea observațiilor
 • 11 septembrie Afișarea programării susținerii probei de admitere (examen scris)
 • 12 septembrieSusținerea probei de admitere (examen scris) (ora 9.00 sau 14.00 doar pentru cei înscriși la două programe de studii)
 • 12 septembriePrelucrarea datelor, comunicarea rezultatelor la proba de admitere
 • 13 septembrie Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere
 • 13 septembriePrelucrarea datelor, comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor 
 • 14 septembrieConfirmarea locului
 • 18 septembrieComunicarea rezultatelor la sfârșitul sesiunii de admitere

13. Studii Europene

 • 6-10 septembrieÎnscrierea candidaţilor
 • 11 septembrieInterviu
 • 12 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 12-14 septembrie Confirmarea locului
 • 14 septembrie Redistribuirea locurilor neocupate
 • 15-19 septembrieConfirmarea locului după redistribuire
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

14. Business

 • 6-11 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră
 • 11 septembrie Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 11-12 septembrie Depunerea și soluționarea contestaţiilor
 • 13 septembrie Afișarea rezultatelor după contestații
 • 13-15 septembrie Confirmarea locului
 • 15 septembrie Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 16-17 septembrie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 18 septembrie Afişarea rezultatelor finale

15. Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 • 6-12 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie Interviuri
 • 14 septembrie Rezultate inițiale
 • 15-16septembrie Contestaţii, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
 • 15-17 septembrie Confirmarea locului
 • 18 septembrie Redistribuiri
 • 18 septembrie Rezultate după redistribuiri
 • 19 septembrie Confirmarea locului după redistribuiri
 • 20 septembrieAfişarea rezultatelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

 • 6-8 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 9 septembrie Procesarea datelor
 • 11 septembrie Testul grilă/susținerea proiectului
 • 13 septembrie Procesarea datelor, afișarea rezultatelor
 • 14 septembrie Contestații
 • 14-15 septembrie Confirmarea locului
 • 16 septembrie Redistribuiri
 • 18-19 septembrieConfirmarea locului după redistribuiri
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

17. Teologie Ortodoxă

 • 6-7 septembrie Înscrierea candidaţilor si depunerea proiectelor de cercetare
 • 8-11 septembrie Evaluarea proiectelor
 • 12 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 12-13 septembrieConfirmarea locului
 • 14 septembrie Redistribuiri
 • 15 septembrie Afişarea rezultatelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

 • 6-15 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 16 septembrie Susținerea proiectului
 • 16 septembrie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 18 septembrie Confirmarea locului
 • 19 septembrie Afişarea rezultatelor finale

19. Teologie Reformată

 • 6-18 septembrie (excepție duminicile) Înscrierea candidaţilor
 • 19 septembriePrezentarea planului de cercetare
 • 19 septembrieAfişarea rezultatelor și confirmarea locului
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

 • 11-15 și 18 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 19 septembrie Evaluarea proiectelor / Afişarea rezultatelor
 • 20 septembrieConfirmarea locului
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

21. Teatru şi Televiziune

Teatru, film și multimedia

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrieAfişarea listelor cu candidații înscriși
 • 17 septembrie Probe
 • 18 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 18 septembrie Confirmarea locului
 • 19 septembrieAfișarea rezultatelor finale

Actorie și regie

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrieAfişarea listelor cu candidații înscriși
 • 17 septembrie Probe
 • 18 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 18 septembrie Confirmarea locului
 • 19 septembrie Afișarea rezultatelor finale

Teatru contemporan

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 16 septembrieProbe
 • 18 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 18 septembrie Confirmarea locului
 • 19 septembrie Afișarea rezultatelor finale

Arta scurtmetrajului

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrieAfişarea listelor cu candidații înscriși
 • 17 septembrieProba
 • 18 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 18 septembrie Confirmarea locului
 • 19 septembrie Afișarea rezultatelor finale

Producție de film documentar

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 17 septembrie Proba
 • 18 septembrieAfișarea rezultatelor
 • 18 septembrieConfirmarea locului
 • 19 septembrieAfișarea rezultatelor finale