Modul pedagogic pentru cariera didactică

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este singura structură academică care asigură  absolvenților dreptul de a intra în sistemul de învățământ (preuniversitar, universitar), în calitate de cadru didactic. DPPD este abilitat să asigure pregătirea și perfecționarea pedagogică, psihologică, didactică și practică a studenților și absolvenților de învățământ superior în liniile de studiu română, maghiară și germană.

Formarea inițială a cadrelor didactice are două mari componente interrelaționale:

 • pregătirea psihopedagogică, metodică și practică – asigurată prin parcurgerea programului de pregătire psihopedagogică și metodică din planul de învățământ al DPPD și
 • pregătirea de specialitate – asigurată prin parcurgerea disciplinelor din planurile de învățământ ale facultăților. Pentru a deveni profesor, este nevoie de parcurgerea ambelor forme de pregătire (de specialitate și psihopedagogică).

 

Centre de înscriere la modulul pedagogic pentru admiterea 2017, nivel licență

 • Clădirea Centrală a UBB, str. Kogălniceanu nr. 1
 • Sediul DPPD, str. Sindicatelor nr. 7
 • Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Th. Mihali nr. 58-60
 • Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31
 • Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7

Admitere

Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică se realizează printr-un interviu pe baza unui eseu motivaţional.

Acest eseu este realizat de către fiecare candidat, urmărind cerinţele de structurare:

 • Va prezenta motivele şi argumentele candidatului pentru îmbrăţişarea carierei didactice, a meseriei de profesor.
 • Va prezenta atuurile, calităţile sau abilităţile personale ale candidatului, care îl fac potrivit, în opinia sa, pentru cariera didactică.
 • Va oferi o opinie cu privire la pregătirea psihopedagogică, în sensul că vede cariera didactică ca o primă opţiune pentru dezvoltarea sa profesională, sau ca pe o alternativă, în funcţie de situaţie.
 • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A 4.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

 • copie legalizată certificat naștere
 • copie C. I.
 • eseu motivațional *
 • contractul de studii nivel 1 completat în dublu exemplar. Acest contract poate fi descărcat de pe site-ul DPPD (http://dppd.ubbcluj.ro/) sau se poate completa la sediul DPPD.
 • folie document

Informatii legate de taxă

 • LA BUGET
  • Candidații admiși la facultăți, la buget, vor avea același statut (student bugetat) și la DPPD.
 • LA TAXA
  • Candidații admiși la facultăți, la taxă, vor parcurge disciplinele din cadrul modulului pedagogic la taxă.
   Aceștia vor achita prima rată, respectiv taxa aferentă semestrului I (an universitar 2017-2018), în luna octombrie 2017 la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00.