Modul pedagogic pentru cariera didactică

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este singura structură academică care asigură  absolvenților dreptul de a intra în sistemul de învățământ (preuniversitar, universitar), în calitate de cadru didactic. DPPD este abilitat să asigure pregătirea și perfecționarea pedagogică, psihologică, didactică și practică a studenților și absolvenților de învățământ superior în liniile de studiu română, maghiară și germană.

Formarea inițială a cadrelor didactice are două mari componente interrelaționale:

 • pregătirea psihopedagogică, metodică și practică – asigurată prin parcurgerea programului de pregătire psihopedagogică și metodică din planul de învățământ al DPPD și
 • pregătirea de specialitate – asigurată prin parcurgerea disciplinelor din planurile de învățământ ale facultăților. Pentru a deveni profesor, este nevoie de parcurgerea ambelor forme de pregătire (de specialitate și psihopedagogică).

 

Centre de înscriere la modulul pedagogic pentru admitere în perioada 13-29 iulie 2017, nivel licență

Centrele de înscriere ale DPPD

Facultăţile arondate

Sediul

Sala

Clădirea Centrală a UBB, str. M. Kogălniceanu nr. 1

sala Chamaux

 • Biologie si Geologie
 • Drept
 • Fizică
 • Istorie si Filosofie
 • Matematică si Informatică
 • Studii Europene
 • Stiinta si Ingineria Mediului
 • Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării
 • Teatru si Televiziune
 • Teologie Romano-Catolică

Sediul DPPD, str. Sindicatelor nr. 7

sala 1

 • Chimie si Inginerie Chimică
 • Psihologie si Stiinte ale Educaţiei
 • Teologie Greco-Catolică

Facultatea de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor,
str. Th. Mihali nr. 58-60

sala 441

 • Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31

sala Eminescu

 

 • Business
 • Litere
 • Teologie Reformată

Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7

sala 46

 • Geografie

Facultatea de Educaţie Fizică si Sport,
str. Pandurilor nr. 7

Parcul luliu
Hatieganu

 • Educaţie Fizică si Sport

Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială
B-dul 21 Decembrie 1989, nr.128

sala 10

 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Linia Maghiară
 • Sociologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Teologie Ortodoxă str. Episcop N. Ivan, f.n.

Biblioteca facultăţii

 • Teologie Ortodoxă

 

Admitere

Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică se realizează printr-un interviu pe baza unui eseu motivaţional.

Acest eseu este realizat de către fiecare candidat, urmărind cerinţele de structurare:

 • Va prezenta motivele şi argumentele candidatului pentru îmbrăţişarea carierei didactice, a meseriei de profesor.
 • Va prezenta atuurile, calităţile sau abilităţile personale ale candidatului, care îl fac potrivit, în opinia sa, pentru cariera didactică.
 • Va oferi o opinie cu privire la pregătirea psihopedagogică, în sensul că vede cariera didactică ca o primă opţiune pentru dezvoltarea sa profesională, sau ca pe o alternativă, în funcţie de situaţie.
 • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A 4.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

 • copie certificat naștere ("conform cu originalul")
 • copie C. I.
 • eseu motivațional *
 • certificatul medical - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică
 • contractul de studii nivel 1 completat în dublu exemplar. Acest contract poate fi descărcat de pe site-ul DPPD (http://dppd.ubbcluj.ro/) sau se poate completa la sediul DPPD.
 • folie document

Informatii legate de taxă

 • LA BUGET
  • Candidații admiși la facultăți, la buget, vor avea același statut (student bugetat) și la DPPD.
 • LA TAXA
  • Candidații admiși la facultăți, la taxă, vor parcurge disciplinele din cadrul modulului pedagogic la taxă.
   Aceștia vor achita prima rată, respectiv taxa aferentă semestrului I (an universitar 2017-2018), în perioada 2-13 octombrie 2017 la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00.