Facultatea de Teologie Romano - Catolică

UBB LOGO  web:

http://rocateo.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Romano-Catolică

str. Iuliu Maniu nr. 5, Cluj-Napoca, 400095

telefon:

Fax. : 0264-430688
Tel. : 0264-590715

email: rocateo@ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

  1. Specializarea: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DIDACTICĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
  2. Specializarea: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ PASTORALĂ LA ALBA IULIA (4 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
  3. Specializarea: STUDII RELIGIOASE (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selecţie pentru toate specializările
  • Media de la examenul de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală
  • Test  - cu pondere 50% în media finală

Candidații vor susține testul  în momentul înscrierii.