Facultatea de Teologie Romano - Catolică

UBB LOGO  web:

http://rocateo.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Romano-Catolică

str. Iuliu Maniu nr. 5, Cluj-Napoca, 400095

telefon:

Fax. : 0264-430688
Tel. : 0264-590715

email: rocateo@ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

 1. Specializarea: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DIDACTICĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
 2. Specializarea: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
 3. Specializarea: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ PASTORALĂ LA ALBA IULIA (4 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
 4. Specializarea: STUDII RELIGIOASE (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selecţie pentru toate specializările
 • Media de la examenul de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală
 • Test  - cu pondere 50% în media finală

Candidații vor susține testul  în momentul înscrierii.

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.