Facultatea de Teologie Reformată

UBB LOGO  web:

http://rt.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Reformată

str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca, 400174

telefon:

Tel./Fax.: : +40 0264 590723

email: rt@rt.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

 1. Specializarea: TEOLOGIE REFORMATĂ DIDACTICĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selecție:
 • Interviu (probă eliminatorie) notat cu Admis/Respins
 • Media de la bacalaureat cu pondere 75% în media finală de admitere.
 • Nota de la bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenților liceelor teoretice) sau nota de la limba și literatura română sau nota de la limba și literatura maghiară sau nota de la disciplina de profil umanist (la alegerea candidatului) cu pondere 25% în media finală de admitere.

Domeniul Muzică

 1. Specializarea: MUZICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selecţie :
 • Probe de aptitudini muzicale (practice) (probă eliminatorie) notată cu  Admis/Respins;
 • Media de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală de admitere;
 • Probă de cunoştinţe de cultură generală muzicală din materialul teoretic muzical cuprins în manualele de specialitate ale claselor IX-XII (probă orală) – cu pondere 50% în media finală de admitere.

Criteriile speciale se găsesc la adresa: http://rt.ubbcluj.ro