Facultatea de Teologie Reformată

UBB LOGO  web:

http://rt.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Reformată

str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca, 400174

telefon:

Tel./Fax.: : +40 0264 590723

email: rt@rt.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

 1. Specializarea: TEOLOGIE REFORMATĂ DIDACTICĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selecție:
 • Media de bacalaureat – cu pondere 75 % în media finală.
 • Nota din bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenţilor liceelor teologice) sau de limba şi literatura română, sau limba şi literatura maghiară sau nota de la disciplina de profil umanist (la alegerea candidatului) – cu pondere 25 % în media finală

Domeniul Muzică

 1. Specializarea: MUZICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selecţie :
 • Probe de aptitudini muzicale (practice) – proba eliminatorie (admis sau respins);
 • Media de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală;
 • Probă de cunoştinţe de cultură generală muzicală din materialul teoretic muzical cuprins în manualele de specialitate ale claselor IX-XII (probă orală) – cu pondere 50% în media finală.

Criteriile speciale se găsesc la adresa: http://rt.ubbcluj.ro

 

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.