Facultatea de Teologie Ortodoxă

UBB LOGO  web:

http://ot.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

str. Nicolae Ivan f.n., Cluj-Napoca


telefon:

+40-264-431.005

email: ot@ot.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

 1. Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • 1. Probă de aptitudini muzicale și interviu vocațional – eliminatoriu
  • a Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegere
  • b. Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic
  • c. Interviu vocațional
 • 2. Probă scrisă la Teologie fundamentală şi dogmatică, cu fundamentare biblică – pondere 60% în media de admitere
 • 3. Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere
 1. Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • 1. Interviu vocațional – elimintatoriu
 • 2. Învăţătură de credinţă ortodoxă – examen oral - pondere 60% în media de admitere
 • 3. Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere
 1. Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ, (3ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • 1. Interviu vocațional - eliminatoriu
 • 2. Învăţătură de credinţă ortodoxă – examen oral - pondere 60% în media de admitere
 • 3. Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere

Domeniul Arte Vizuale

 1. Specializarea ARTĂ SACRĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • 1. Interviu vocațional – eliminatoriu
 • 2. Probă practică: desen şi culoare - pondere 60% în media de admitere
 • 3. Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

 

Tematica examenului de admitere și bibliografia sunt disponibile la adresa: http://ot.ubbcluj.ro

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.