Facultatea de Teologie Ortodoxă

UBB LOGO  web:

http://ot.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n.
Cluj-Napoca 

telefon:

Tel. : +40-264-405.343
Fax : +40-264-431.005

email: ot@ot.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

 • Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ (4 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

Criterii de selecţie:

 1. Examen psihologic – eliminatoriu
 2. Probă de aptitudini muzicale – eliminatoriu
  a. Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegere
  b. Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic
 3. Probă scrisă la Teologie fundamentală şi dogmatică, cu fundamentare biblică – pondere 60% în media de admitere
 4. Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere
 • Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

Criterii de selecţie:

 1. Examen psihologic – elimintatoriu
 2. Învăţătură de credinţă ortodoxă – interviu - pondere 60% în media de admitere
 3. Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere
 •  Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ, (3ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

Criterii de selecţie:

 1. Examen psihologic - eliminatoriu
 2. Învăţătură de credinţă ortodoxă – interviu - pondere 60% în media de admitere
 3. Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere

Domeniul Arte vizuale

 • Specializarea ARTĂ SACRĂ, (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

Criterii de selecţie

 1. Examen psihologic – eliminatoriu
 2. Probă practică: desen şi culoare - pondere 60% în media de admitere
 3. Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.
  Tematica examenului de admitere și bibliografia sunt disponibile la adresa: http://ot.ubbcluj.ro