Facultatea de Teologie Ortodoxă

UBB LOGO  web:

http://ot.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

str. Nicolae Ivan f.n., Cluj-Napoca


telefon:

+40-264-431.005

email: ot@ot.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

 1. Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ
  • linia de studiu română (4 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Examen psihologic – eliminatoriu
 • Probă de aptitudini muzicale – eliminatoriu
  • Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegere
  • Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic
 • Probă scrisă la Teologie fundamentală şi dogmatică, cu fundamentare biblică – pondere 60% în media de admitere
 • Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere
 1. Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ
  • linia de studiu română(3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Examen psihologic – elimintatoriu
 • Învăţătură de credinţă ortodoxă – interviu - pondere 60% în media de admitere
 • Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere
 1. Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  • linia de studiu română(3ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Examen psihologic - eliminatoriu
 • Învăţătură de credinţă ortodoxă – interviu - pondere 60% în media de admitere
 • Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere

Domeniul Arte Vizuale

 1. Specializarea ARTĂ SACRĂ
  • linia de studiu română (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Examen psihologic – eliminatoriu
 • Probă practică: desen şi culoare - pondere 60% în media de admitere
 • Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.
 • Tematica examenului de admitere și bibliografia sunt disponibile la adresa: http://ot.ubbcluj.ro

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.