Facultatea de Teologie Ortodoxă

UBB LOGO  web:

http://ot.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

str. Nicolae Ivan f.n., Cluj-Napoca


telefon:

+40-264-431.005

email: ot@ot.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie

 1. Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • 1. Probă de aptitudini muzicale și interviu vocațional – eliminatoriu
  • a.  Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegere
  • b. Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic
  • c. Interviu vocațional
 • 2. Probă scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică, cu fundamentare biblică – pondere 60% în media de admitere
 • 3. Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere

  Candidații la a doua facultate sau a doua specializare vor susține un examen oral (dacă optează pentru ocuparea unui loc la taxă)
 1. Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • 1. Învățătură de credință ortodoxă – examen oral cu pondere 60% în media de admitere
 • 2. Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere
 1. SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ, (3ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • 1.  Învățătură de credință ortodoxă – examen oral cu pondere 60% în media de admitere
 • 2. Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere

Domeniul Arte Vizuale

 1. Specializarea ARTĂ SACRĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • 1. Probă practică: Desen şi culoare - pondere 60% în media de admitere
 • 2. Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.