Facultatea de Teatru şi Televiziune

UBB LOGO web:

http://ttv.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Teatru si Televiziune

str. Mihail Kogălniceanu, nr.4, Cluj-Napoca 400084

telefon:

Tel./Fax : 0264-590066

                0264-405357


email: secretariat.ttv@ubbcluj.ro

Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului

 1. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecţie
 • Etapa I – O probă orală/practică eliminatorie
 • Etapa a II-a :
  • Proba I. Atelier de improvizație cu pondere 60% în media finală
  • Proba II. Un monolog cu pondere 40% în media finală
 1. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE) (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • Etapa I – O probă orală eliminatorie
 • Etapa a II-a:
  • Proba I (scris) cu pondere 40% în media finală
  • Proba II (practic/oral) cu pondere 50% în media finală
  • Media de la bacalaureat/media de la examenul de licență cu pondere 10% în media finală
 1. Specializarea TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL; MANAGEMENT CULTURAL) (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecţie:
 • Scrisoare motivațională cu pondere 50% în media finală
 • Media de la bacalaureat/media de la examenul de licență cu pondere 50% în media finală

Domeniul Cinematografie şi Media

 1. Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ŞI MEDIA (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecţie:
 • Etapa I (eliminatorie) – interviu
 • Etapa a II-a constă din:
   • Analiza unui fragment audio-vizual din filmologia obligatorie, cu pondere 40% în media finală
   • Analiza unei picturi din punctul de vedere al conținutului și al formei plastice, cu pondere 40% în media finală
   • Media de la bacalaureat/media de la examenul de licență cu pondere 20% în media finală
 1. Specializarea FILMOLOGIE ( 3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
  • Colocviu de cultură generală, vizuală și cinematografică cu pondere 80% în media finală
  • Media de la bacalaureat cu pondere 20% în media finală.