Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 LOGO  web:

http://enviro.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

str. Fântânele nr. 30, Cluj-Napoca, 400294
telefon:

Tel. 0264-307030,
Fax 0264-307032

email: enviro@ubbcluj.ro

Domeniul Ştiinţa Mediului

 1. Specializarea ŞTIINŢA MEDIULUI, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 2. Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI la Sf. Gheorghe, (3 ani cu frecvență), în limba maghiară
 3. Specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Domeniul Ingineria Mediului

 1. Specializarea INGINERIA MEDIULUI (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 2. Specializarea INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie pentru toate specializările:
 • Eseu motivational (cu calificativul Admis/Respins).
 • Media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală).

 

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.

Programe noi propuse

În domeniul Știința mediului

 • Specializarea Management și audit de mediu, în limba română, 3 ani cu frecvență.

În domeniul Ingineria  mediului

 • Specializarea Ingineria calității, sănătății, securității și a mediului, în limba română,4 ani cu frecvență