Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

  web:

http://socasis.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Sociala

B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, Cluj-Napoca

telefon:

Tel.: 0264-424674; 0264-419958, 405300, int. 5341

email: admitere@socasis.ubbcluj.ro

Domeniul Sociologie

  1. Specializarea SOCIOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
  2. Specializarea RESURSE UMANE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
  3. Specializarea ANTROPOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Domeniul Asistenţă socială

  1. Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecție:

Scrisoare de motivaţie (după o structură dată) notată cu Admis/Respins şi media de la bacalaureat 100% din media finală de admitere.