Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

UBB LOGO  web:

http://psiedu.ubbcluj.ro/


 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

str. Sindicatelor Nr.7, Cluj-Napoca, 400029

telefon:

Linia română:

tel.: 0264-405337
ID
tel.: 0264-590567
Linia maghiară:

tel.: 0264-445206

email:

admitere.psiedu@ubbcluj.ro

www.psiedu.ubbcluj.ro

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea PSIHOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)
  • liniile de studiu română şi maghiară
Criterii de selecție pentru linia română:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% test grilă de cunoștințe pe baza unui manual de Psihologie de liceu

Testul grilă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; testul NU are un caracter eliminatoriu. Acest test vizează cunoștințe elementare de psihologie, în baza manualului de psihologie pentru clasa a X-a (Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Editura POLIROM, coord. Adrian Neculau, editia 2007).

Criterii de selecție pentru linia maghiară:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% proba scrisă

Proba scrisă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; proba NU are un caracter eliminatoriu.
Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalităţii.

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă)
  • liniile de studiu română şi  maghiară şi învăţământ la distanţă 3 ani, linia de studiu română
Criterii de selecție pentru liniile de studiu română și maghiară:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50%  test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situatia unei/unor persoane cu dizabilităti din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini si  discriminare.

 1. Specializarea PEDAGOGIE (3 ani, cu frecvenţă)
  • linia de studiu: română
Criterii de selecție:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% % nota obţinută la test

Structura testului:

 • Componenta Scriere corectă.;
 • Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris;
 • Componenta Exprimare în scris;
 • Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază(adunare, scădere, înmulţire, împărţire).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)
  • liniile de studiu română şi maghiară
Criterii de selecție:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% % nota obţinută la test

Structura testului:

 • Componenta Scriere corectă.;
 • Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris;
 • Componenta Exprimare în scris;
 • Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază(adunare, scădere, înmulţire, împărţire).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Satu Mare (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)
  • linia de studiu maghiară

 2. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Mureş (3 ani, cu frecvenţă)
  • liniile de studiu română şi maghiară şi învăţământ la distanţă linia de studiu română

 3. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Secuiesc, (3 ani, cu frecvenţă)
  • linia de studiu maghiară

 4. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Odorheiu Secuiesc, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)
  • linia de studiu maghiară

 5. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Năsăud, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)
  • linia de studiu română

 6. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sibiu, (3 ani, cu frecvenţă)
  • linia de studiu germană

 7. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sighetu Marmaţiei, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)
  • linia de studiu română

 8. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Vatra Dornei, (3 ani, cu frecvenţă)
  • linia de studiu română
Criterii de selecţie:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% % nota obţinută la test

Structura testului:

 • Componenta Scriere corectă.;
 • Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris;
 • Componenta Exprimare în scris;
 • Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază(adunare, scădere, înmulţire, împărţire).

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.