Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

UBB LOGO  web:

http://psiedu.ubbcluj.ro/


 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Linia română:

Str. Sindicatelor Nr.7, Cluj-Napoca,
Str. Republicii Nr.37, Cluj-Napoca
Linia maghiară:

B-dul 21 Decembrie 1989, nr.128

telefon:

Linia română:

tel.: 0264-590559, 405337, 405300 int. 5905
tel. 0264-590967, 405300 int. 5903
Linia maghiară:

tel: 0264/445206

email:

Linia română: psiedu@psiedu.ubbcluj.ro
Linia maghiară: titkarsag.pszichologia@ubbcluj.ro

Domeniul Psihologie

 • Specializarea PSIHOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară

Criterii de selecție pentru linia română:

 1. 50% media de la examenul de bacalaureat
 2. 50% test grilă de cunoștințe pe baza unui manual de Psihologie de liceu

Testul grilă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; testul NU are un caracter eliminatoriu. Acest test vizează cunoștințe elementare de psihologie, în baza manualului de psihologie pentru clasa a X-a (Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Editura POLIROM, coord. Adrian Neculau, editia 2005, reeditată 2007, reeditată 2012).

Criterii de selecție pentru linia maghiară:

 1. 50% media de la examenul de bacalaureat
 2. 50% proba scrisă

Proba scrisă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; proba NU  are un caracter eliminatoriu.

Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalităţii

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 • Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi  maghiară şi învăţământ la distanţă 3 ani, linia de studiu română

Criterii de selecție:

 1. 50% media de la examenul de bacalaureat
 2. 50%  test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situatia unei/unor persoane cu dizabilităti din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini si  discriminare.

 • Specializarea PEDAGOGIE (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română

Criterii de selecție:

 1. 50% media de la examenul de bacalaureat
 2. 50% % nota obţinută la test

Structura testului: 1. Componenta Scriere corectă.; 2. Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris; 3. Componenta Exprimare în scris; 4. Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază(adunare, scădere, înmulţire, împărţire).

 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Cluj-Napoca , (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă ) - liniile de studiu: română şi maghiară

Criterii de selecție:

 1. 50% media de la examenul de bacalaureat
 2. 50% % nota obţinută la test

Structura testului: 1. Componenta Scriere corectă.; 2. Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris; 3. Componenta Exprimare în scris; 4. Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază(adunare, scădere, înmulţire, împărţire).

 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Satu-Mare, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) - linia de studiu maghiară
 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Mureş (3 ani, cu frecvenţăliniile de studiu română şi maghiară şi învăţământ la distanţă linia de studiu română
 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Secuiesc, (3 ani, cu frecvenţă)linia de studiu maghiară
 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Odorheiu Secuiesc, (3 ani, cu frecvenţăşi învăţământ la distanţă)linia de studiu maghiară
 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Năsăud, (3 ani, cu frecvenţă, linia de studiu română) şi învăţământ la distanţă 3 ani, linia de studiu română
 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sibiu, (3 ani, cu frecvenţă) liniile de studiu română şi germană şi învăţământ la distanţă 3 ani, linia de studiu română
 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sighetu Marmaţiei, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) linia de studiu română
 • Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Vatra Dornei, (3 ani, cu frecvenţă) linia de studiu română

Criterii de selecţie:

 1. 50% media de la examenul de bacalaureat
 2. 50% % nota obţinută la test

Structura testului: 1. Componenta Scriere corectă.; 2. Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris; 3. Componenta Exprimare în scris; 4. Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază(adunare, scădere, înmulţire, împărţire).