Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 LOGO  web:

http://psiedu.ubbcluj.ro/


 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

str. Sindicatelor Nr.7, Cluj-Napoca, 400029

telefon:

Linia română:

tel.: 0264-405337
ID
tel.: 0264-590567
Linia maghiară:

tel.: 0264-445206

email:

admitere.psiedu@ubbcluj.ro

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea PSIHOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecție pentru linia română:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% test grilă de cunoștințe pe baza unui manual de Psihologie de liceu

Testul grilă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; testul NU are un caracter eliminatoriu. Acest test vizează cunoștințe elementare de psihologie, în baza manualului de psihologie pentru clasa a X-a (Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Editura POLIROM, coord. Adrian Neculau, editia 2012).

Criterii de selecție pentru linia maghiară:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% proba scrisă

Proba scrisă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; proba NU are un caracter eliminatoriu. 
Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalităţii.

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi învăţământ la distanţă 3 ani, în limba română
Criterii de selecție pentru liniile de studiu română și maghiară:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50%  test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situatia unei/unor persoane cu dizabilităti din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini si discriminare.

 1. Specializarea PEDAGOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecție:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% % nota obţinută la test

Structura testului: 1. Componenta Scriere corectă; 2. Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris; 3. Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază (adunare, scădere, înmulţire, împărţire).

 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecție:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% % nota obţinută la test

Structura testului: 1. Componenta Scriere corectă; 2. Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris; 3. Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază (adunare, scădere, înmulţire, împărţire).

 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA SATU MARE (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
 2. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA TÂRGU MUREŞ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română
 3. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA TÂRGU SECUIESC, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
 4. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA ODORHEIU SECUIESC, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba maghiară
 5. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA NĂSĂUD, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română
 6. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA SIGHETU MARMAŢIEI, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română

Criterii de selecţie:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% % nota obţinută la test

Structura testului: 1. Componenta Scriere corectă; 2.Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris; 3. Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază (adunare, scădere, înmulţire, împărţire).

 

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.

Programe noi propuse

În domeniul Științe ale Educației

 • Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în limba germană, 3 ani cu frecvență