Facultatea de Litere

UBB LOGO  web:

http://lett.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Litere

str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca, 400202

telefon:

Tel. 0264 532238
Fax 0264 432303

email: lett@lett.ubbcluj.ro

Domeniul Limbă şi literatură

 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ, (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.
 • *Candidații olimpici (premiile II,III) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.
  *Candidații care au certificate lingvistice internaționale vor susține proba scrisă, însă nu vor redacta eseul.
 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ (3 ani, cu frecvenţă) (Limba română ca limbă nematernă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.
 • *Candidații olimpici (premiile II,III) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.
  *Candidații care au certificate lingvistice internaționale vor susține proba scrisă, însă nu vor redacta eseul.
 1. Specializarea : LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ - O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA EBRAICĂ, (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 • *Candidații care au obținut distincții (premiile II, III)  la olimpiadele școlare interdisciplinare (Lectura ca abilitate de viață și Olimpiada națională de Lingvistică) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.
  *Candidații care au obținut distincții la olimpiadele interdisciplinare (Lectura ca abilitate de viață și Olimpiada națională de Lingvistică) și care au certificate lingvistice internaționale nu vor susține proba scrisă și nu vor redacta eseul.

 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU O LIMBĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba maghiară (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba maghiară, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.
 • *Candidații olimpici (premiile II,III) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.
  *Candidații care au certificate lingvistice internaționale vor susține proba scrisă, însă nu vor redacta eseul.
  *Candidații care au distincții la concursuri de limbă sau/și literatură maghiară (pct. H/ALTE DISTINCȚII) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.

 1. Specializarea :LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ   (3 ani, cu frecvenţă) monospecializare
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba maghiară (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ, (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAUO LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNA SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea:LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ  UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea: LIMBA SI LITERATURA JAPONEZĂ -  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea : LIMBA SI LITERATURA CHINEZĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea : LIMBA SI LITERATURA COREEANĂ  - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1.  Specializarea :LIMBA SI LITERATURA FINLANDEZĂ  - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ  UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea FILOLOGIE CLASICĂ (LIMBA ŞI LITERATURĂ LATINĂ – LIMBA ŞI LITERATURĂ GREACĂ VECHE),(3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.

NOTĂ:

Limbi şi Literaturi moderne ca specializări B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză,  chineză, coreeană și ebraică.

Ca și specializare B, Literatura universală și comparată poate fi studiată atât în limba română, cât și în limba maghiară.

Candidații la specializările cu nivel începător (japoneză, chineză, coreeană) vor susține proba scrisă în oricare din cele 6 limbi de mare circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă). La aceste specializări proba scrisă nu se poate susține prin limba specializării alese (japoneză, chineză, coreeană).

Candidații la specializările cu nivel începător (franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, latină) vor susține proba scrisă în oricare din cele 6 limbi de mare circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) sau prin limba specializării alese (ucraineană, norvegiană, finlandeză, latină).

La specializarea Limba și literatura japoneză (A), limba japoneză nu poate intra în combinații cu alte limbi asiatice, respectiv Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană.

Candidații la specializările  cu nivel avansat (engleză și germană) vor susține proba scrisă numai din limba străină aferentă specializării pentru care candidează.

Nivelul limbilor străine:
1. Nivel avansat : engleză și germană.
2. Nivel începător: japoneză, chineză, coreeană, norvegiană, finlandeză, ebraică, greacă veche.
3. Nivel începător sau/și avansat: franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, latină.

Domeniul Studii Culturale

 1. Specializarea : ETNOLOGIE, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selecţie:
 • Test de competență în limba maternă ( proba scrisă 90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea: STUDII CULTURALE, (3 ani, cu frecvență) în limba maghiară      
Criterii de selecţie:
 • Test de competență în limba maternă ( proba scrisă 90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.

Domeniul Limbi Moderne Aplicate

 1. Specializarea LIMBI MODERNE APLICATE (3 ani, cu frecvenţă)
Criterii de selecţie:
 • Probă de competență lingvistică la limba străină 1 cu pondere 50% în media de admitere.
 • Probă de competență lingvistică la limba străină 2 cu pondere 50% în media de admitere.

Promovarea probei de competenţă lingvistică la cele două limbi ale specializării este condiţionată de promovarea fiecărei componente lingvistice scrise şi orale. Media obținută la examenul de bacalaureat/licență nu este criteriu de selecție pentru domeniul LMA.

Pentru candidații de la această specializare nivelul competențelor lingvistice trebuie să fie în mod obligatoriu avansat. Pentru candidații licențiați, media de la examenul de bacalaureat este substituită de media examenului de licență.