Facultatea de Litere

UBB LOGO  web:

http://lett.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Litere

str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca, 400202

telefon:

Tel. 0264 532238
Fax 0264 432303

email: lett@lett.ubbcluj.ro

Domeniul Limbă şi literatură

 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA română LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARă SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ, (3 ani, cu frecvenţă)
 2. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA română LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARă SAU LIMBa ŞI LITERATURa germanĂ (3 ani, cu frecvenţă) (Limba română ca limbă nematernă)
 3. Specializarea : LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa EBRAICĂ, (3 ani, cu frecvenţă)
 4. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA maghiarĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU O LIMBĂ MODERNĂ SAU lIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ SAU LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)
 5. Specializarea :LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ   (3 ani, cu frecvenţă)
 6. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA engleză LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
 7. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA francezĂ
  LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ, (3 ani, cu frecvenţă)
 8. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA germană
  LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
 9. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA rusă
  LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
 10. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ
  LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAUO LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNA SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA italiană LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA spaniolă LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)
 1. Specializarea:LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ  UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)
 1. Specializarea: LIMBA SI LITERATURA JAPONEZĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)
 1. Specializarea : LIMBA SI LITERATURA CHINEZĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)
 1. Specializarea : LIMBA SI LITERATURA COREEANĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)
 1.  Specializarea :LIMBA SI LITERATURA FINLANDEZĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ  UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)
 1. Specializarea Filologie clasică (Limba şi literatură latină – Limba şi literatură greacă veche), (3 ani, cu frecvenţă)

NOTĂ:
Limbi şi Literaturi moderne ca specializări B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, ebraică, chineză, coreeană. Ca și specializare B, Literatura universală și comparată poate fi studiată atât în limba română, cât și în limba maghiară.

Domeniul Studii Culturale

 1. Specializarea : etnologie, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
 2. Specializarea: STUDII CULTURALE, (3 ani, cu frecvență) în limba maghiară        

Domeniul Limbi Moderne Aplicate

 1. Specializarea limbi moderne aplicate
  două limbi moderne: engleză sau franceză în combinaţie cu una dintre limbile engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă (3 ani, cu frecvenţă)
 

Criterii de selecţie

Criterii de selecţie pentru domeniul Limbă şi Literatură, specializările cu numărul curent 1, 2.

 • Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

La specializările cu numărul curent 4 și 5 criteriile sunt :

 • Probă scrisă la limba maghiară cu durata 90 de minute – pondere 50% în media de admitere
 • Media la examenul de bacalaureat – pondere 50% în media de admitere.

După terminarea probei scrise la limba maghiară, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

La specializările cu numărul curent 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, criteriile de selecție sunt:

 • Probă scrisă la limba străină cu durata 90 de minute pondere 50% în media de admitere
 • Media la examenul de bacalaureat – pondere 50% în media de admitere

Criterii de selecţie pentru domeniul Studii culturale:

 • Test de competență în limba maternă (probă scrisă, cu durata 90 de minute) – pondere 50% în media de admitere
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere

Criterii de selecţie pentru domeniul Limbi moderne aplicate:

Probă de competență lingvistică la cele două limbi ale specializării.
Este obligatorie verificarea competenţelor lingvistice la ambele limbi ale specializării LMA alese de către candidat. Ea se va susţine în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate prin intermediul CIL-LMA((http://lett.ubbcluj.ro/servicii/centru-pentru-industriile-limbii/) pe baza unei programări pe combinaţii de limbi, începând cu luna ianuarie 2016. Promovarea probei de competenţă lingvistică la cele două limbi ale specializării este condiţionată de promovarea fiecărei componente lingvistice scrise şi orale.

 

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.