Facultatea de Litere

UBB LOGO  web:

http://lett.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Str. Horea nr. 31
400202 Cluj-Napoca

telefon:

Tel.: +40-264-532 238
Tel.: +40-264-534 676

email: lett@lett.ubbcluj.ro

Domeniul Limba şi Literatură

1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 • LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LITERATURĂ  UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ, (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

2. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA ROMANA

 • LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARA SAU LIMBA ŞI LITERATURA germana (3 ani, cu frecventa) - linia  de studiu:  română

3. Specializarea : LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

 • O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA EBRAICĂ,  (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

4. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARA

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU O LIMBĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ ( 3 ani, zi) - linia de studiu: maghiară

5. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ (3 ani, cu frecventa)  - linia de studiu: maghiară

6. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZA

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMANĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecventa)- linia de studiu: română

7. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZA

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

8. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA GERMANA

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: germană

9. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA RUSA

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBa GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

10. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA  UCRAINEANĂ

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNA SAU LIMBa LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ , (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

11. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANA

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBa EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

12 . Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLA

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

13. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNA SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ  UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ  (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

14. Specializarea: LIMBA SI LITERATURA JAPONEZĂ

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMANĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNA SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ  UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ  (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

15. Specializarea  : LIMBA SI LITERATURA CHINEZĂ

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMANĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNA SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

16. Specializarea : LIMBA SI LITERATURA COREEANĂ

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNA SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ  (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

17. Specializarea : LIMBA SI LITERATURA FINLANDEZĂ

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNA SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ sau LITERATURĂ  UNIVERSALĂ şi COMPARATĂ  (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: română

18. Specializarea Filologie clasică (Limba şi literatură latină – Limba şi literatură  greacă veche) , (3 ani, cu frecventa)- linia de studiu: română

NOTĂ:
Limbi şi Literaturi moderne ca specializări B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, ebraică, chineză, coreeană.

Ca și specializare B, Literatura universală și comparată poate fi studiată atât în limba română, cât și în limba maghiară.

Domeniul Studii Culturale

19. Specializarea : ETNOLOGIE, (3 ani, cu frecventa)  - linia de studiu: maghiara

20. Specializarea: STUDII CULTURALE, (3 ani, cu frecvență) -   linia de studiu: maghiară

Domeniul Limbi Moderne Aplicate

21. Specializarea limbi moderne aplicate

 • două limbi străine: engleză sau franceză în combinaţie cu una dintre limbile engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă(3 ani, cu frecventa)- linia de studiu: română

Criterii de selecţie pentru domeniul Limbă şi Literatură, specializările cu numărul curent 1, 2.

 1. Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 2. Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.
 3. La specializările cu numărul curent 4 și 5 criteriile sunt :
  1. Probă scrisă la limba maghiară cu durata 90 de minute – pondere 50% în media de admitere
  2. Media la examenul de bacalaureat – pondere 50% în media de admitere.
  După terminarea probei scrise la limba maghiară, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

 4. La specializările cu numărul curent 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, criteriile de selecție sunt:
  1. Probă scrisă la limba străină cu durata 90 de minute  pondere 50% în media de admitere
  2. Media la examenul de bacalaureat – pondere 50% în media de admitere

Criterii de selecţie pentru domeniul Studii culturale:

 1. Test de competență în limba maternă (probă scrisă, cu durata  90 de minute) – pondere 50% în media de admitere
 2. Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere

Criterii de selecţie pentru domeniul Limbi moderne aplicate:

 1. Probă de competență lingvistică la cele două limbi ale specializării  cu pondere 50% în media de admitere
 2. Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.