Facultatea de Matematică şi Informatică

LOGO  web:

http://www.cs.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084
telefon:

Tel.: 0264-405.300, int. 5244

Fax: 0264-591906


email:

math@math.ubbcluj.ro

admitere@cs.ubbcluj.ro

Domeniul Matematică

 1. Specializarea MATEMATICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 2. Specializarea MATEMATICĂ INFORMATICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară și engleză

Domeniul Informatică

 1. Specializarea INFORMATICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană și engleză
Criterii de selecţie:
 • Probă scrisă (la alegerea candidatului) dintr-o tematică de Matematică/Informatică anunțată pe site-ul facultății;
 • Concursul Mate-Info UBB, organizat de facultate în data de 1 aprilie 2017, ora 9,00 dă posibilitatea candidaților de a înlocui proba scrisă. Nota obținută la concurs (dacă este cel puțin 6) se poate folosi la cererea candidatului ca și notă la proba scrisă de concurs.
 • Facultatea oferă candidaților cu rezultate foarte bune la concursuri și olimpiade școlare de specialitate sau candidaților ce provin de la clase cu profilul Matematică-Informatică anumite facilități (detalii pe www.cs.ubbcluj.ro)

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.