Facultatea de Geografie

 LOGO  web:

http://geografie.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Geografie

 

str. Clinicilor nr. 5-7, Cluj-Napoca, 400006

telefon:

Tel. 0264 - 431865
Fax 0264 – 597988

email: admit.geo@ubbcluj.ro

Domeniul Geografie

 1. Specializarea GEOGRAFIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară
 2. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară și germană şi învățământ la distanţă 3 ani, în limba română
 3. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, LA GHEORGHENI (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 4. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, LA SIGHETU MARMAŢIEI (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 5. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, LA BISTRIŢA (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 6. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, LA ZALĂU (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 7. Specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 8. Specializarea CARTOGRAFIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 9. Specializarea HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română 
Criterii de selecţie pentru toate specializările:
   • Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.
   • Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la bacalaureat.