Facultatea de Fizică

LOGO  web:

http://phys.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Fizică 


str.Mihail Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca, 400084

telefon:

Tel : 0264-405300, int.5176

Fax: 0264-591906

email: secretariat.phys@phys.ubbcluj.ro

Domeniul Fizică

  1. Specializarea FIZICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
  2. Specializarea FIZICĂ MEDICALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
  3. Specializarea FIZICĂ INFORMATICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate

  1. Specializarea FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecţie:

Examen scris tip test, iar media de admitere se va calcula după formula:

Media de admitere = 0,3 x notă test scris + 0,7 x medie examen de bacalaureat

Facultatea acceptă olimpiadele şcolare şi o serie de concursuri pentru elevi ca formă alternativă de admitere (totală sau parţială), care se găsesc la adresa . http://phys.ubbcluj.ro/admitere.htm

 

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.