Facultatea de Fizică

LOGO  web:

http://www.phys.ubbcluj.ro/admitere.htm

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Fizică 


str.Mihail Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca, 400084

telefon:

Tel : 0264-405300, int.5176, 0264-405328

Fax: 0264-591906

email: secretariat.phys@phys.ubbcluj.ro

Domeniul Fizică

  1. Specializarea FIZICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
  2. Specializarea FIZICĂ MEDICALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
  3. Specializarea FIZICĂ INFORMATICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate

  1. Specializarea FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecţie:

Examen scris tip test, iar media de admitere se va calcula după formula:

Media de admitere = 0,5 x notă bacalaureat + 0,5 x notă test scris

Facultatea acceptă olimpiadele şcolare şi o serie de concursuri pentru elevi ca formă alternativă de admitere (totală sau parţială), care se găsesc pe site-ul facultății. Mai multe detalii

Nota: Pentru nota de la bacalaureat, candidatul poate opta între media general de bacalaureat sau nota de la disciplina Fizică sau Matematică.