Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

UBB LOGO  web:

http://sport.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Educaţie Fizica şi Sport

str. Pandurilor nr.7, Cluj Napoca, 400376,

telefon:

Tel. 0264-405367

Tel./Fax. 0264-420709
email: sport@ubbcluj.ro

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport

 1. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi învăţământ cu frecvenţă redusă 3 ani, în limba română; 
 2. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ La BISTRIŢA (3 ani, cu frecvenţă) în limba română;
 1. Specializarea SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Domeniul Kinetoterapie

 1. Specializarea KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecţie la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică:
 • Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere
 • Criteriile specifice se găsesc la adresa http://sport.ubbcluj.ro
Criterii de selecție la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:
 • Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, notat cu calificativul Admis/Respins (Probă eliminatorie)
 • Examen scris, tip test grilă la Biologie, cls. a XI-a, autori: Ionel Roșu, Călin Istrate, Aurel Ardelean, Ed. Corint, capitolele: Planuri și raporturi anatomice;  Sistemul nervos; IAnalizatorul kinestezic;  Mișcarea;  Circulația;  Respirația. Manualul este valabil pentru limba română.

Pentru limba maghiară este valabil următorul manual: XI. Oszt. Biológia tankönyv, szerző: Ariniș Ioana, Kolozsvár, Ábel kiadó (2007), Fejezetek: Az emberi test felépitése, Az idegrendszer, Az analizátorok, A mozgás, A keringés, A légzés.  
Ponderea examenului scris/testului la Biologie este de 100% în media de admitere.