Facultatea de Drept

UBB LOGO  web:

http://law.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Drept
Str.Avram Iancu nr. 11,
Cod postal 400089

telefon:

Tel.: 0264 - 450443

email: admitere@law.ubbcluj.ro

Domeniul Drept

  • Specializarea DREPT (4 ani, cu frecvenţă și la distanță) - linia de studiu: română

Criterii de selecţie:

  1. O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
  2. Media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.