Facultatea de Drept

LOGO  web:

http://law.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Drept

str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-Napoca 400089

telefon:

Tel. / Fax: 0264-450443

email: admitere@law.ubbcluj.ro

Domeniul Drept

  1. Specializarea DREPT (4 ani, cu frecvenţă și la distanță) în limba română
Criterii de selecţie:
  • O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
  • Media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.