Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

LOGO  web:

http://www.chem.ubbcluj.ro/admitere

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

 

str. Arany Janos nr. 11, Cluj-Napoca, 400028

telefon:

Tel.: 0264-591998;

Fax: 0264-590818;
email:

chem@chem.ubbcluj.ro

admitere@chem.ubbcluj.ro

Domeniul Inginerie chimică

 1. Specializarea CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 2. Specializarea INGINERIE BIOCHIMICĂ, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 3. Specializarea INGINERIA ŞI INFORMATICA PROCESELOR CHIMICE ŞI BIOCHIMICE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 4. Specializarea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE ŞI NANOMATERIALE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 5. Specializarea INGINERIA SUBSTANŢELOR ANORGANICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 6. Specializarea CHIMIA ŞI INGINERIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, PETROCHIMIE ŞI CARBOCHIMIE, (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară

Domeniul Chimie

 1. Specializarea CHIMIE, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară
Criterii de selecţie:
 • Test grilă cu pondere 20% la alegere din:
  • Chimie anorganică
  • Chimie organică
  • Matematică – Algebră
 • Media examenului de bacalaureat cu pondere 80%
 • Nota obținută la concursul „Candin Liteanu” poate înlocui la cererea candidatului media de admitere.
Media de admitere = 0,2*nota testului de admitere + 0,8*media examenului de bacalaureat