Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

LOGO  web:

http://chem.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

 

str. Arany Janos nr. 11, Cluj-Napoca, 400028

telefon:

Tel.: 0264-591998;

Fax: 0264-590818;
email:

chem@chem.ubbcluj.ro

admitere@chem.ubbcluj.ro

Domeniul Inginerie chimică

 1. Specializarea CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 2. Specializarea INGINERIE BIOCHIMICĂ, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 3. Specializarea INGINERIA ŞI INFORMATICA PROCESELOR CHIMICE ŞI BIOCHIMICE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 4. Specializarea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE ŞI NANOMATERIALE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 5. Specializarea INGINERIA SUBSTANŢELOR ANORGANICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 6. Specializarea CHIMIA ŞI INGINERIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, PETROCHIMIE ŞI CARBOCHIMIE, (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară

Domeniul Chimie

 1. Specializarea CHIMIE, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară
Criterii de selecţie:

Test grilă cu durata de 1 oră și 30 de minute. Pentru testul de admitere, candidații vor opta, la alegere, pentru una dintre următoarele trei discipline: Chimie anorganică, Chimie organică  sau Matematică-Algebră. Tematica testului este elaborată în conformitate cu programa școlară pentru aceste discipline și poate fi consultată la adresa: http://chem.ubbcluj.ro/admitere/tematica.html.

Testul va consta din 9 întrebări cu variante multiple de răspuns (dintre care doar una este corectă), selectate dintr-un set de 50 de întrebări tip grilă care vor fi afișate la adresa http://chem.ubbcluj.ro/admitere/tematica.html. cu cel puțin 6 luni înaintea concursului de admitere. Se va preciza în formularul de înscriere disciplina și limba în care se va susține testul de admitere.

Media de admitere se calculează ca medie ponderată între nota obținută la testul de admitere și media obținută la examenul de bacalaureat, după formula:

Media de admitere = 0,2*(nota testului de admitere) + 0,8*(media examenului de bacalaureat)

Nota obținută la concursul „Candin Liteanu” poate înlocui la cererea candidatului media de admitere.

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.