Facultatea de Business

UBB LOGO  web:

http://tbs.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Business

str. Horea nr.7, Cluj-Napoca, 400174

telefon:

Tel. 0264-599170,
Fax: 0264-590110

email:

admitere@tbs.ubbcluj.ro

Domeniul: Administrarea Afacerilor

 1. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză și învățământ la distanță, 3 ani, în limba română
 2. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR LA BISTRIȚA, (3 ani, cu frecvență) în limba română
 3. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN SERVICII DE OSPITALITATE, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română
Criterii de selecţie:
 • Candidații care optează pentru specializările în limba română vor depune la dosarul de concurs un eseu redactat în limba română, care va fi notat cu Admis/Respins.
 • Candidații care optează pentru specializările în limba engleză vor depune la dosarul de concurs un eseu redactat în limba engleză, care va fi notat cu Admis/Respins.

Modalitatea de calcul a mediei de admitere:

 • 100% media examenului de bacalaureat pentru candidații care :
  • nu au participat la Concursul de Cunoștințe
  • nu au participat la Concursul cu titlul “ Doing Business in Romania”
  • nu doresc să se ia în calcul nota obținută la concursuri

Pentru participanții la Concursul de Cunoștințe (Matematică sau Economie):

 • 100% nota concursului de cunoștințe, doar dacă această notă este cel puțin egală cu 9,00.
 • 70% media obținută la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunoștințe dacă nota obținută la concursul de cunoștințe este cel puțin egală cu 6,00.

Pentru participanții la concursul cu titlul “Doing Business in Romania”, media de admitere se calculează după cum urmează:

 • Media examenului de bacalaureat + 0,25 puncte dacă candidatul a obținut o notă la concurs între 9,50 și 10,00
 • Media examenului de bacalaureat + 0,15 puncte dacă candidatul a obținut o notă la concurs între 9,00 și 9,50
 • Media examenului de bacalaureat + 0,10 puncte dacă candidatul a obținut o notă la concurs între 8,50 și 9,00