Facultatea de Business

UBB LOGO  web:

http://tbs.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Business

str. Horea nr.7, Cluj-Napoca, 400174

telefon:

Tel. 0264-599170,
Fax: 0264-590110

email:

admitere@tbs.ubbcluj.ro

Domeniul: Administrarea Afacerilor

 1. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză și învățământ la distanță, 3 ani, în limba română
 2. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR LA BISTRIȚA, (3 ani, cu frecvență) în limba română
 3. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN SERVICII DE OSPITALITATE, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română
Criterii de selecţie:
 • 100% nota concursului de cunoștințe, doar dacă această notă este cel puțin egală cu 9,00.
 • 70% media obținută la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunoștințe dacă nota obținută la concursul de cunoștințe este cel puțin egală cu 6,00.
 • Candidații care nu optează pentru una din  variantele de mai sus, vor depune la dosar un eseu notat cu Admis/Respins. Cei care vor opta pentru specializările în limba engleză vor redacta acest eseu în limba engleză.  Candidații declarați Admiși la proba de eseu, vor fi ierarhizați după media de la bacalaureat.

Concursul de cunoştinţe se va desfăşura în data de 1.04.2017, la sediul facultăţii, candidaţii susţinând, la alegere, un test din Economie sau Matematică. Facultatea de Business va afişa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs.

Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei, în data de 18 martie 2017, (conform calendarului afişat pe site-ul www.tbs.ubbcluj.ro), la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7.

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.