Facultatea de Business

UBB LOGO  web:

http://tbs.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Business

str. Horea nr.7, Cluj-Napoca, 400174

telefon:

Tel. 0264-599170,
Fax: 0264-590110

email:

admitere@tbs.ubbcluj.ro

Domeniul Administrarea Afacerilor

 1. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR
  • linia de studiu română (3 ani, cu frecvenţă și învățământ la distanță)
  • cu predare în limba engleză (3 ani, cu frecvență)
 2. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR la Bistrița
  • linia de studiu română (3 ani, învățământ cu frecvență)
 3. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN SERVICII DE OSPITALITATE,
  • linia de studiu română (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)
  • cu predare în limba engleză (3 ani, cu frecvență)
Criterii de selecţie:
 • 100% nota concursului de cunoștințe, doar dacă această notă este cel puțin egală cu 9,00.
 • 70% media obținută la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunoștințe dacă nota examenului este cel puțin egală cu 6,00.
 • 100% media examenului de bacalaureat în cazul în care candidatul nu a participat la concursul de cunoștințe sau nu dorește să se țină cont de această notă.

Candidații care optează pentru specializările Administrarea afacerilor și Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, cu predare în limba engleză, vor susține o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu Admis/Respins.

Concursul de cunoştinţe se va desfăşura în data de 25.04.2015, la sediul facultăţii, candidaţii susţinând, la alegere, un test din economie sau matematică. Facultatea de Business va afişa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs.

Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei, în data de 4 aprilie 2015, (conform calendarului afişat pe site-ul www.tbs.ubbcluj.ro), la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7.

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se va consulta site-ul facultății.