Facultatea de Business

UBB LOGO  web:

http://tbs.ubbcluj.ro/

  • INFO admitere
  • regulamente
  • bibliografii
  • criterii
  • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Business
Str. Horea nr. 7
Cluj - Napoca 400174

telefon:

Tel : 0264.599170
Fax: 0264.590110

email:

admitere@tbs.ubbcluj.ro

Domeniul Administrarea Afacerilor

  • Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR (3 ani, cu frecvenţă) 

- linia de studiu: română, respectiv cu predare în limba engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română

- la Bistrița, învățământ cu frecvență, 3 ani, linia de studiu română

  • Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR  ÎN SERVICII DE OSPITALITATE, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) - linia de studiu: română

Criterii de selecţie

  1. Scrisoare motivațională depusă la dosarul de înscriere notată cu Admis/Respins.
  2. Media obținută la examenul de bacalaureat cu o pondere de 100% în media finală.
  3. Candidații care optează pentru specializarea Administrarea afacerilor, cu predare în limba engleză, vor susține o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu Admis/Respins.