Facultatea de Biologie şi Geologie

UBB LOGO  web:

http://bioge.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Biologie și Geologie

 

Str. Republicii (Gh. Bilașcu) nr.44, Cluj-Napoca,400015

telefon:

Tel.: 0264-431858
Fax.: 0264-431858 

email:

bioge@ubbcluj.ro

Domeniul: Biologie

 1. Specializarea BIOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecţie:
 • a. Media de bacalaureat           
  - cu pondere 70% în media finală pentru limba  română, respectiv 50% pentru limba maghiară
 • b. Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) 
   sau
  • Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română.

Media finală se calculează după algoritmul :

              punctajul obţinut la concurs
9,00  +  --------------------------------------
                         100

şi pentru linia maghiară rezultatul concursului de biologie „Apáthy István” - cu pondere 100% în media finală  

 1. Specializarea BIOCHIMIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • a. Media de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
 • b.Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală 
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”.

Media finală se calculează după algoritmul :

              punctajul obţinut la concurs
9,00  +  --------------------------------------
                         100

 1. Specializarea BIOLOGIE AMBIENTALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • a. Media de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
 • b.Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală 
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”.

Media finală se calculează după algoritmul :


              punctajul obţinut la concurs
9,00  +  --------------------------------------
                         100

Domeniul: Ştiinţa mediului

 1. Specializarea ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (3 ani, cu frecvenţă) în limbile maghiară şi germană
Criterii de selecţie:
 • a. Media de bacalaureat  - cu pondere 70% în media finală pentru limba germană, respectiv 50% pentru limba maghiară
 • b. Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX-X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală pentru limba germană, respectiv 50% pentru limba maghiară
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru limba germană.

Media finală se calculează după algoritmul :

              punctajul obţinut la concurs
9,00  +  --------------------------------------
                         100

şi pentru limba maghiară a concursului de biologie „Apáthy István” - cu pondere 100% în media finală.

Domeniul: Ştiinţe Inginereşti Aplicate

 1. Specializarea BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • a. Media de bacalaureat  - cu pondere 70% în media finală
 • b. Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”.

Media finală se calculează după algoritmul :

              punctajul obţinut la concurs
9,00  +  --------------------------------------
                         100

Domeniul: Geologie

 1. Specializarea Geologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecţie pentru linia română
 • a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)
 • b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală
 
Criterii de selecţie pentru linia maghiară
 • a. Media de bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
 • b. Test grilă: capitole din disciplina Geografie fizică cu pondere 30% în media finală

Domeniul: Inginerie geologică

 1. Specializarea INGINERIE GEOLOGICĂ (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie :
 • a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)
 • b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală.