Concursuri/cursuri de pregătire admitere

Facultatea de Matematică și Informatică

Concurs Mate-Info UBB 2016

Date importante:
16 aprilie 2016 - Concurs Mate-Info UBB 2016
noiembrie 2015 - martie 2016 - Consultații gratuite pentru elevii de liceu

Facultatea de Matematică și Informatică organizează Concursul Mate-Info UBB 2016 în data de 16 aprilie 2016. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise din matematică sau informatică, la alegerea candidatului, proba ce poate fi susţinută în limba română sau limba maghiară. detalii pe site
Facultatea de Matematică și Informatică organizează în perioada noiembrie 2015 – martie 2016 consultaţii gratuite pentru elevii de liceu în vederea pregătirii pentru concursul Mate-Info UBB şi concursul de admitere 2016. detalii pe site

Facultatea de Fizică

Concurs "Augustin Maior"

Date importante:
16 aprilie 2016 și in luna noiembrie 2016 (de regulă penultima sâmbătă din lună, în funcţie de structura anului şcolar, vacanţe, zile libere, etc.)- Concurs "Augustin Maior"

Concursul de fizică "Augustin Maior" este organizat de către Facultatea de Fizică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi are drept scop descoperirea, încurajarea şi preselecţia elevilor din clasele terminale de liceu (XI-XII), precum şi a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţiile anterioare, în vederea admiterii ca studenţi la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, în regim preferenţial, după criterii speciale. Concursul se organizează în principal la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, dar şi la unităţi de învăţământ din alte oraşe cu prezenţe remarcabile la precedentele ediţii ale concursului. Concursul constă dintr-o singură probă scrisă, având durata de maxim 2 ore, conţinând două probleme şi o întrebare teoretică din materia de liceu parcursă, conform programei detaliate, precizate pe pagina web a concursului.

detalii pe site

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Concurs "Candin Liteanu"

Date importante:
16 aprilie 2016 - Concurs "Candin Liteanu"

Concursul de Chimie "CANDIN LITEANU" se adresează elevilor aflaţi la data concursului într-una din ultimele două clase de liceu, precum şi absolvenţilor de liceu din promoţiile mai vechi. Acest concurs oferă candidaţilor atât posibilitatea verificării cunoştinţelor de chimie, dar este şi un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Nota obţinută la Concursul profesional de chimie "CANDIN LITEANU" poate înlocui (la cerere) media de admitere din cadrul Concursului de Admitere 2016, cu condiţia ca persoana în cauză să deţină o diplomă de bacalaureat.

detalii pe site

Facultatea de Biologie și Geologie

Concurs "Emil Racoviță" (pentru liniile de studiu română și germană);
Concurs "Apáthy István" (pentru linia maghiară)

Date importante:
2 aprilie 2016 - Concurs "Emil Racoviță'"(pentru liniile de studiu română și germană);
19 martie 2016 - Concursul "Apáthy István'" (pentru linia maghiară)

Prin prezenta vă comunicăm că Facultatea de Biologie şi Geologie organizează :

 • concursul "Emil Racoviţă" (pentru liniile română şi germană) - cu pondere 100% în media finală, se desfăşoară în data de 2 aprilie 2016, ora 12:00, Amfiteatrul de Zoologie, str.Clinicilor nr. 5-7.
 • concursul "Apáthy István" (pentru linia maghiară)  - cu pondere 100% în media finală se desfăşoară în data de 19 martie 2016, sâmbătă, între orele 11 si 14 în clădirea centrală a Universitatii Babes-Bolyai de pe str. M. Kogalniceanu nr. 1, in sala Emil Pop (P64), parter.
Aceste concursuri se adresează liceenilor din clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara interesaţi de domeniul biologiei. Aceste concursuri oferă tinerilor pasionaţi dedomeniile biologie, biochimie şi protecţia mediului un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi de a deveni studenţi ai facultăţii noastre  în anul universitar 2016-2017, dacă sunt declaraţi reuşiţi.
detalii pe site

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Concurs "Marcian Bleahu"

Date importante:
15 ianuarie-15 iunie 2016 - Concurs "Marcian Bleahu"

În perioada 15 ianuarie – 15 iunie 2016 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează Concursul "Marcian Bleahu", care se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a, dar şi elevilor din clasele a IX-a şi a X-a interesaţi de domeniul științei și ingineriei mediului. Acest concurs oferă tinerilor pasionaţi de domeniile geografie, chimie, fizică, biologie, geologie, protecția mediului un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi în acelaşi timp un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului în anul universitar 2016-2017, concurs care substituie în totalitate examenul de admitere.

detalii pe site

Facultatea de Istorie si Filosofie

Concurs de eseuri filosofice pentru liceeni (pentru linia maghiară)

Date importante:
începe din 15 ianuarie 2016 - Concurs de eseuri filosofice pentru liceeni (pentru linia maghiară)

Concursul de eseuri începe din 15 ianuarie 2016. Până la această dată subiectele/temele se trimit profesorilor de Filosofie din licee şi se publică pe site-ul Departamentului de Filosofie în limba maghiară (http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro) şi în presă. Lucrările se trimit prin poştă (clasică sau electronică) pe adresa Departamentului de Filosofie sau la Asociaţia Pro Philosophia. Rezultatele vor fi publicate la începutul lunii mai. Autorii lucrărilor care întrunesc cel puţin 70 de puncte la Concursul de eseuri organizat de linia maghiară a Departamentului de Filosofie, au posibilitatea de a se înscrie pe locuri bugetate din cele prevăzute pentru linia maghiară a specializării Filosofie fără a depune scrisoarea de motivaţie.

detalii pe site

Facultatea de Sociologie si Asistență Socială

Concurs de sociologie și antropologie "Ion Aluaș"

Date importante:
Data limită de înscriere 1 aprilie 2016, afișare rezultate etapa I: 8 aprilie 2016, desfășurare etapa II: 18-22 aprilie 2016

Concursul este organizat de către Departamentul de Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai în memoria regretatului profesor Ion Aluaș, care a inspirat și susținut dezvoltarea instituțională a sociologiei și antropologiei sociale în centrul universitar clujean.

Concursul încurajează elevii să abordeze teme variate, relevante pentru societatea contemporană, într-o manieră originală, dar documentată și coerent argumentată.

Concursul este deschis în mod gratuit tuturor elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din ciclul liceal și se desfășoară la nivel național. Tematica concursului și lecturile recomandate se afișează pe site-ul facultății cel târziu în data de 15 ianuarie a anului în curs.

Premii și avantaje la admitere:

 • Concurenții care au obținut Premiul I se pot înscrie la specializările Antropologie sau Sociologie cu nota de concurs 10 în sesiunea de Admitere din anul în care s-a organizat concursul sau în următorul an.
  • Câştigătorii optează pentru o anumită specializare în ordinea descrescătoare a notelor de la concurs.
  • Alegerea lor este consemnată într-un document semnat de către concurent şi validat de conducerea facultăţii.
 • Concurenții care au obținut Premiul II sau III se pot înscrie la specializările Antropologie sau Sociologie și nota lor de concurs se va calcula drept media aritmetică dintre media la Bacalaureat și nota 10.
Acest avantaj este valabil în sesiunea de Admitere din anul în care s-a organizat concursul sau în anul următor. Participarea la concurs este gratuită. Elevii cu dizabilități motrice sau senzoriale sunt rugați să informeze organizatorii în timp util despre facilitățile necesare pentru participarea lor la concurs. Înscrierea se realizează prin e-mail, la adresa: concurs@socasis.ubbcluj.ro

detalii pe site

Concurs "Olimpiada voluntarilor"

Date importante:
Etapa I trimiterea formularului eseului
și a adeverinței: 1 aprilie 2016, etapa II afișare rezultate: 6 aprilie 2016, etapa III: 18-22 aprilie 2016 - Susținerea eseurilor personal la Cluj in cadrul săptămânii “Școala altfel”

Concursul este organizat de către Departamentul de Asistență Socială a facultății și se adresează elevilor de clasa a XI-a sau a XII-a.

Câștigătorii concursului sunt recompensați cu premii, dar și prin avantaje la examenul de admitere la secția de Asistență Socială, care să le servească la asigurarea unei poziții favorabile din punctul de vedere al obținerii unei burse de studii.

 “Olimpiada Voluntarilor” este un concurs de eseuri care are ca subiect descrierea unor activități de voluntariat în domeniul psihosocial, realizate de elevi în cadrul unor programe de voluntariat organizate de școli, servicii sociale, ONG-uri sau organizate și conduse de către elevii înșiși.

 Participanții la concurs vor depune un portofoliu, sau vor trimite în format electronic (prin mail la adresa concurs.asis@socasis.ubbcluj.ro) către secretariatul facultății un dosar care să conțină:

Formularul de înregistrare completat (de pe site-ul facultății, secțiunea concursuri pentru liceeni), care să conțină adresa poștală și electronică de contact a elevului, precum și numărul de telefon.

Una sau mai multe adeverințe privind activitățile de voluntariat realizate (in format fizic sau scanat), care să conțină numele instituției/organizației la care s-a desfășurat activitatea, conținutul activității și evidența a cel puțin 20 de ore de activități la care a participat elevul

Un eseu cu o structură data.

detalii pe site

 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Concurs Oeconomicus Napocensis

Date importante:
martie si mai 2016 - Concursul de cunoștințe Oeconomicus Napocensis (valabil pentru orice limbă de predare), concursul se desfășoară pe secțiuni

Concursul de cunoștințe Oeconomicus Napocensis este organizat anual, în perioada martie – mai, de către Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Competiția își propune să valorifice, în spiritul performanței și competitivității, cunoștințele elevilor de liceu care doresc să urmeze studii universitare economice.

Concursul se desfășoară în cadrul a două sesiuni, prima în luna martie 2016, iar cea de-a doua în luna mai 2016 și constă într-un test scris la una din disciplinele: economie generală, matematică, educație antreprenorială, contabilitate, marketing și informatică.

Concursul se desfășoară în limba română, maghiară, germană, engleză sau franceză, în funcție de opțiunea concurenților.

Candidații care s-au prezentat la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în anii 2015 sau 2016 beneficiază de un punctaj, care se consideră la determinarea medie generale de admitere. Acest punctaj reprezintă 10% din nota obținută la concurs. Nota maximă la concurs este 10, iar nota minimă pentru acordarea punctajului este 5. Candidații care au obținut minim nota 9 la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat în anul 2016 și se clasează pe primele poziții în ordinea descrescătoare a notelor din cadrul oricărei secțiuni vor fi declarați admiși cu media generală de admitere 10, în limitele prevăzute de Regulamentul de admitere al facultății.

detalii pe site

Facultatea de Business

Concurs de cunoştinţe din economie sau matematică.

Date importante:
9 aprilie 2016; Program de pregătire (2 aprilie 2016) - Concurs de cunoștințe 

Pentru admiterea în anul 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Business pentru nivel licenţă, toate specializările şi toate formele de învăţământ candidaţii pot opta pentru participarea la un concurs de cunoştinţe din economie sau matematică.

Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei, în data de 2 aprilie 2016, la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7.

detalii pe site

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

 

Date importante:
1 martie, 6 aprilie și 18-29 aprilie 2016 - Concursurile sunt valabile pentru specializarea Public Health (în limba engleză)

Concursuri care pot substitui media de admitere pentru secția Public Health pentru anul universitar 2016/2017
 • Povestea ta digitală despre proiectul de lege privind interzicerea completă a fumatului în spațiile publice
  • Descrierea concursului: Povestea digitală reprezintă o tehnică de prezentare a unui eveniment folosind o combinație de imagini, muzică, text și fragmente video. Scopul acestui concurs este de a organiza o competiție de povești digitale realizate în limba engleză de către elevii de liceu. Aceste povești vor avea în prim plan abordarea/ opinia proprie a elevilor asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun: interzicerea completă a fumatului în spațiile publice. Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 6 Aprilie 2016, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Engleză
 • Dezvoltă o campanie de sănătate în cadrul Școlii Altfel
  • Descrierea concursului: În cadrul săptămânii "Școala Altfel" elevii care se vor înscrie la cursurile secției de Public Health vor învăța în cadrul unor workshopuri de 6 ore cum să dezvolte o campanie de sănătate. Concursul va consta în dezvoltarea și implementarea unei campanii de sănătate, pe anumite teme alese, în săptămâna imediat următoare "Școlii Altfel". Concursul va fi individual, iar elevii vor trebui să trimită un video în care vor documenta pașii pe care i-au urmat în dezvoltarea și implementarea campaniei de sănătate. Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 18-29 Aprilie 2016, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Engleză
 • Concurs de Grant Writing - WINGS
  • Descrierea concursului: În perioada 27 Noiembrie – 1 Decembrie 2015, secția Public Health a organizat o școală de iarnă pe scriere de proiecte și granturi (Winter School on Grant Writing – WINGS) în cadrul complexului Arcalia, Bistrița-Năsăud. La această școală de iarnă au participat 36 de elevi din România. Scopul acestui concurs este de a organiza o competiție între participanții școlii de iarnă și de dezvolta proiecte de cercetare. Elevii vor scrie individual un proiect de cercetare și vor avea oportunitatea de a-și alege o temă de cercetare preferată, sau vor putea opta pentru una din temele oferite de către secția de Public Health. Ponderea în media de admitere 100% Pentru proiectele scrise în limba română, elevii vor trebui să susțină un interviu în limba engleză, interviu prin care se va decide dacă elevii sunt admiși sau respinși.
  • Data și locul desfășurării concursului: 1 Martie 2016, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Engleză
  • Excepție fac proiectele care au cerință în limba română, caz în care proiectele se vor scrie în limba respectivă.
detalii pe site

Facultatea de Teatru și Televiziune

Date importante:
martie-iulie 2016 (până la începerea admiterii) - Pregătire  pentru admitere (toate departamentele facultății)

De asemenea, Facultatea de Teatru și Televiziune va organiza cursuri de pregătire pentru examenul de admitere. Întâlnirile cu posibilii candidați vor avea loc, în funcție de specializare, o dată pe săptămână sau la două săptămâni, chiar și o dată pe lună. Pentru mai multe detalii legate de perioada de pregătire pentru fiecare specializare, vă rugăm să consultați site-ul facultății

detalii pe site