Concursuri/cursuri de pregătire admitere

Facultatea de Matematică și Informatică

Concurs Mate-Info UBB 2017

Date importante:
1 aprilie 2017 - Concurs Mate-Info UBB 2017
noiembrie 2016 - martie 2017 - Consultații gratuite pentru elevii de liceu

Facultatea de Matematică și Informatică organizează Concursul Mate-Info UBB 2017 în data de 1 aprilie 2017. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise din matematică sau informatică, la alegerea candidatului, proba ce poate fi susţinută în limba română sau limba maghiară. detalii pe site
Facultatea de Matematică și Informatică organizează în perioada noiembrie 2016 – martie 2017 consultaţii gratuite pentru elevii de liceu în vederea pregătirii pentru concursul Mate-Info UBB şi concursul de admitere 2017. detalii pe site

Facultatea de Fizică

Concurs "Augustin Maior"

Date importante:
19 noiembrie 2016 și 1 aprilie 2017

Concursul de fizică "Augustin Maior" este organizat de către Facultatea de Fizică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi are drept scop descoperirea, încurajarea şi preselecţia elevilor din clasele terminale de liceu (XI-XII), precum şi a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţiile anterioare, în vederea admiterii ca studenţi la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, în regim preferenţial, după criterii speciale. Concursul se organizează în principal la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, dar şi la unităţi de învăţământ din alte oraşe cu prezenţe remarcabile la precedentele ediţii ale concursului. Concursul constă dintr-o singură probă scrisă, având durata de maxim 2 ore, conţinând două probleme şi o întrebare teoretică din materia de liceu parcursă, conform programei detaliate, precizate pe pagina web a concursului.

detalii pe site

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Concurs "Candin Liteanu"

Date importante:
25 martie 2017, ora 10:00

Concursul de Chimie "CANDIN LITEANU" se adresează elevilor aflaţi la data concursului într-una din ultimele două clase de liceu, precum şi absolvenţilor de liceu din promoţiile mai vechi. Acest concurs oferă candidaţilor atât posibilitatea verificării cunoştinţelor de chimie, dar este şi un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Nota obţinută la Concursul profesional de chimie "CANDIN LITEANU" poate înlocui (la cerere) media de admitere din cadrul Concursului de Admitere 2017, cu condiţia ca persoana în cauză să deţină o diplomă de bacalaureat.

detalii pe site

Facultatea de Biologie și Geologie

Concurs "Emil Racoviță" (pentru liniile de studiu română și germană);
Concurs "Apáthy István" (pentru linia maghiară)

Date importante:
8 aprilie 2017, ora 12:00 - Concurs "Emil Racoviță'"(pentru liniile de studiu română și germană);
25 martie 2017 - Concursul "Apáthy István'" (pentru linia maghiară)

 • concursul "Emil Racoviţă" (pentru liniile română şi germană) - cu pondere 100% în media finală, se desfăşoară în data de 8 aprilie 2017, ora 12:00, Amfiteatrul de Zoologie, str.Clinicilor nr. 5-7.
 • concursul "Apáthy István" (pentru linia maghiară)  - cu pondere 100% în media finală se desfăşoară în data de 25 martie 2017, sâmbătă, între orele 11 si 14 în clădirea de Zoologie de pe str. Clinicilor 5-7 (Mikó-kert), în Sala de Zoologie a Nevertebratelor (SZN) la etajul 1, deasupra Muzeului de Zoologie..
Aceste concursuri se adresează liceenilor din clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara interesaţi de domeniul biologiei. Aceste concursuri oferă tinerilor pasionaţi de domeniile biologie şi protecţia mediului un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi de a deveni studenţi ai facultăţii noastre  în anul universitar 2017-2018, dacă sunt declaraţi reuşiţi.
detalii pe site

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Concurs "Marcian Bleahu"

Date importante:
15 noiembrie 2016 - 23 iunie 2017

În perioada 15 noiembrie 2016 - 23 iunie 2017 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează Concursul "Marcian Bleahu", care se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a, dar şi elevilor din clasele a IX-a şi a X-a interesaţi de domeniul științei și ingineriei mediului. Acest concurs oferă tinerilor pasionaţi de domeniile geografie, chimie, fizică, biologie, geologie, protecția mediului un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi în acelaşi timp un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului în anul universitar 2017-2018, concurs care substituie în totalitate examenul de admitere.

Tema concursului din acest an este: "Problemele de mediu și efectele acestora asupra societății"

detalii pe site

Facultatea de Sociologie si Asistență Socială

Concurs de sociologie și antropologie "Ion Aluaș"

Concursul încurajează participanții să abordeze teme variate, relevante pentru societatea contemporană într-o manieră originală, dar documentată și coerent argumentată.

Regulamentul concursului, informațiile privind probele și calendarul concursului se publică cel târziu în cursul lunii ianuarie 2017, pe pagina web a facultății : socasis.ubbcluj.ro

Fișa de înscriere la concurs se trimite prin e-mail la adresa: concurs@socasis.ubbcluj.ro până la data indicată pe site-ul facultății.

detalii pe site

Concurs de sociologie și antropologie "Venczel József"

Concursul încurajează participanții să abordeze teme variate, relevante pentru societatea contemporană într-o manieră originală, dar documentată și coerent argumentată, în domeniul sociologiei și antropologiei sociale.Eseurile vor fi redactate în limba maghiară.

Regulamentul concursului, informațiile privind probele și calendarul concursului se publică cel târziu până în data de 15 ianuarie 2017, pe pagina web a facultății : socasis.ubbcluj.ro.

Fișa de înscriere la concurs împreună cu eseul, sub forma a doua fișiere atașate, se trimit prin e-mail la adresa: verseny@socasis.ubbcluj.ro până la data de 1 aprilie 2017.

detalii pe site

Concurs "Olimpiada voluntarilor"

Date importante:
Etapa I:
înregistrarea dosarului de concurs la secretariatului facultății, sau trimiterea lui electronică, până în data de 5 aprilie 2017

Etapa II : afișare rezultate: 10 aprilie 2017

Etapa III: concurenții aflați pe primele 12 locuri vor fi invitați să își prezinte eseurile în perioada 24-28 aprilie 2017 (într-o zi care va fi anunțată de către facultate ulterior), la Departamentul de Asistență Socială din cadrul facultății.

Concursul este organizat de către Departamentul de Asistență Socială a facultății și se adresează elevilor de clasa a XI-a sau a XII-a.

Înscrierea se realizează prin mail la adresa demian.florina@yahoo.com, până la data de 5 aprilie 2017.

 

Eseurile au ca subiect descrierea unor activități de voluntariat în domeniul psihosocial.

 

Eseurile pot fi depuse în limba română, maghiară sau într-o limbă de circulație internațională, iar în subiectul mesajului trebuie să se indice:Olimpiada Voluntarilor.

detalii pe site

 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Concurs Oeconomicus Napocensis

Date importante:
aprilie si mai 2017 - Concursul de cunoștințe Oeconomicus Napocensis (valabil pentru orice limbă de predare), concursul se desfășoară pe secțiuni

Concursul de cunoștințe Oeconomicus Napocensis este organizat anual, pe parcursul celui de-al doilea semestru de școală, de către Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Competiția își propune să valorifice, în spiritul performanței și competitivității, cunoștințele elevilor de liceu care doresc să urmeze studii universitare economice.

Concursul se desfășoară în cadrul a două sesiuni, prima în luna aprilie 2017, iar cea de-a doua în luna mai 2017 și constă într-un test scris la una din disciplinele: economie generală, matematică, educație antreprenorială, contabilitate, finanțe, marketing și informatică.

Concursul se desfășoară în limba română, maghiară, germană, engleză sau franceză, în funcție de opțiunea concurenților.

Candidații care s-au prezentat la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, la edițiile precedente sau în anul 2017, beneficiază de un punctaj, care se consideră la determinarea mediei generale de admitere. Acest punctaj reprezintă 10% din nota obținută la concurs. Nota maximă la concurs este 10, iar nota minimă pentru acordarea punctajului este 5. Candidații care au obținut minim nota 9 la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat în anul 2017 și se clasează pe primele poziții în ordinea descrescătoare a notelor din cadrul oricărei secțiuni vor fi declarați admiși cu media generală de admitere 10, în limitele prevăzute de Regulamentul de admitere al facultății.

detalii pe site

Facultatea de Business

Concurs de cunoştinţe din economie sau matematică.

Date importante:
Program de pregătire: 18 martie 2017
Concursul de cunoștiințe: 1 aprilie 2017

Pentru admiterea în anul 2017-2018 în cadrul Facultăţii de Business pentru nivel licenţă, toate specializările şi toate formele de învăţământ candidaţii pot opta pentru participarea la un concurs de cunoştinţe din Economie sau Matematică.

Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei, în data de 18 martie 2017, la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7.

detalii pe site

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

 

Concursuri care pot substitui media de admitere pentru specializarea Politici de Sănătate Publică (Public Health) pentru anul universitar 2017/2018
 • Povestea ta digitală despre o temă de sănătate publică
  • Descrierea concursului: Povestea digitală reprezintă o tehnică de prezentare a unui eveniment folosind o combinație de imagini, muzică, text și fragmente video. Scopul acestui concurs este de a organiza o competiție de povești digitale realizate în limba engleză de către elevii de liceu. Aceste povești vor avea în prim plan abordarea/ opinia proprie a elevilor asupra uneia dintre temele de sănătate publică.
  • Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 7 Aprilie 2017, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Engleză
 • Junior Summer Grant Writing
  • Scopul acestui concurs este de a organiza o competiție între elevii care participă la Junior Summer University pentru a dezvolta proiecte de cercetare. Elevii vor scrie individual un proiect de cercetare și vor avea oportunitatea de ași alege o temă de cercetare preferată sau vor putea opta pentru una dintre temele oferite de Departamentul de Sănătate Publică.
  • Ponderea în media de admitere :100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 2 August 2017, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: română
 • Concurs de Grant Writing - WINGS
  • Descrierea concursului: În perioada 1 - 4 Decembrie 2016, Departamentul de Sănătate Publică a organizat o școală de iarnă pe scriere de proiecte și granturi (Winter School on Grant Writing – WINGS) în cadrul Someșul Rece, Cluj-Napoca. La această școală de iarnă au participat 35 de elevi din România. Scopul acestui concurs este de a organiza o competiție între participanții școlii de iarnă și de dezvolta proiecte de cercetare. Elevii vor scrie individual un proiect de cercetare și vor avea oportunitatea de a-și alege o temă de cercetare preferată, sau vor putea opta pentru una din temele oferite de către Departamentul de Sănătate Publică.
  • Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 15 Ianuarie 2017, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Engleză
 • Academia de Sănătate
  • Academia de sănătate este un program de promovare a sănătății dedicat liceenilor din județul Cluj bazat pe peer-interventions. Proiectul își propune să formeze „Ambasadori ai sănătății” din rândul elevilor din județul Cluj prin oferirea de cursuri gratuite de sănătatea publică, în scopul creșterii nivelului de cunoștințe în domeniu și a gradului de conștientizare asupra factorilor de risc care afectează starea de sănătate a populației. De asemenea, Ambasadorii vor fi implicați ulterior în crearea și implementarea de campanii de promovare a sănătății în școlile din municipiul Cluj-Napoca.
  • Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 1 iulie 2017, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Română
 • Health Talks
  • Scopul acestui concurs este de a organiza o competiție pentru elevii de liceu pe public speaking. Elevii vor primi o temă de sănătate aleasă de către Departamentul de Sănătate Publică, FSPAC, iar pe baza acestei teme vor trebui să susțină o prezentare de 10 minute.
  • Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 15 martie 2017, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Română
Concursuri pentru admiterea la specializarea Jurnalism pentru anul universitar 2017/2018

 

 

 • Concursul de producție jurnalistică
  • Concursul se adresează elevilor de liceu din ulltimul an și absolvenților de liceu din promoțiile mai vechi. Acest concurs reprezintă un criteriu alternativ de admitere la Jurnalism, liniile română, maghiară, engleză și germană.
  • Înscrieri până în 18 martie 2017
  • Data și locul desfășurării concursului: 25 martie 2017, Cluj-Napoca
  • Detalii pe site-ul facultății
detalii pe site

Facultatea de Teologie Reformată

Concurs de cunoștințe biblice pentru specializarea Teologie Reformată Didactică (în limba maghiară)

  • Descrierea concursului: Au fost stabilite de dinainte capitole din Biblie. Evaluarea s-a efectuat pe baza unui test.  Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 12 Noiembrie 2016, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Maghiară

Olimpiadă de religie protestantă pentru clasele V.-XII. pentru specializarea Teologie Reformată Didactică (în limba maghiară)

  • Descrierea concursului: Concursul se desfășoară pe baza curriculumui școlar de religie protestantă.  Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: 24-26 Aprilie 2017, Aiud
  • Limba de desfășurare a concursului: Maghiară

Concurs de cunoștințe biblice pentru licee vocaționale de religie protestantă pentru specializarea Teologie Reformată Didactică (în limba maghiară)

  • Descrierea concursului: Vor fi stabilite teme specifice din istoria reformei și se poate participa la concurs și cu prezentarea unui film de 5 minute despre reformă. Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concursului: a 3-a săptămână din Februarie 2017, Târgu Secuiesc
  • Limba de desfășurare a concursului: Maghiară

Concurs de aptitudini și cunoștințe muzicale pentru specializarea Muzică (în limba maghiară)

  • Descrierea concursului: Concursul va cuprinde elemente de solfegiere, interpretarea liberă a unui cântec popular, sau bisericesc, întrebări de cultură generală din teoria și istoria muzicii, reproducerea unor fragmente melodice și motive ritmice și dictat melodic pe o voce. Ponderea în media de admitere 100%
  • Data și locul desfășurării concu rsului: 18 Februarie 2017, ora 12, Cluj-Napoca
  • Limba de desfășurare a concursului: Maghiară

Facultatea de Teatru și Televiziune

Date importante:
1 martie -30 aprilie 2017 - Concursul ProScenium
cursuri de pregătire pentru admitere - consultați site-ul facultăți.

În perioada 01.03 -30.04 Facultatea de Teatru și Televiziune organizează a doua ediție a Concursului ProScenium – concurs de publicistică teatrală și dramaturgie – care se adresează în principal elevilor din clasele X-XII interesați de domeniul Artele Spectacolului – Teatrologie. Concursul oferă tinerilor elevi posibilitatea de a-și testa aptitudinile creative și în același timp, celor din anii terminali, un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Teatru și Televiziune, specializarea Teatrologie-jurnalism teatral, Management cultural;

 • concursul se substituie în totalitate examenului de admitere.

 

Facultatea de Teatru și Televiziune va organiza cursuri de pregătire pentru examenul de admitere. Întâlnirile cu posibilii candidați vor avea loc, în funcție de specializare, o dată pe săptămână sau la două săptămâni, chiar și o dată pe lună. Pentru mai multe detalii legate de perioada de pregătire pentru fiecare specializare, vă rugăm să consultați site-ul facultăți.

detalii pe site