Candidaţi etnici români

Universitatea Babes-Bolyai nu va organiza sesiune de admitere in luna septembrie pentru candidati etnici romani, nivel licenta, buget.

Rezultate finale admitere, sesiunea iulie 2017

Rezultate sesiunea iulie 2017

Candidații care se regăsesc în listele de admitere cu statutul ADMIS și ÎN AȘTEPTARE sunt rugați să confirme locul, prin transmiterea formularului de confirmare, anexa 4 (completat integral și semnat), prin email, la adresa admitetnici@ubbcluj.ro, până la data de 27 iulie 2017, ora 14.

Listele finale vor fi publicate în data de 31 iulie 2017 la următorul link  http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_etnici_romani/

Candidații declarați admiși în data de 31 iulie 2017 vor prezenta dosarul cu documentele în original la începutul anului universitar, în momentul înmatriculării.

Admiterea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română 2017

Criteriile de admitere

 • eseu motivaţional notat cu calificativul Admis/Respins;
 • ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media de bacalaureat.
 • Criteriu de departajare: media anilor de liceu.
 • Pentru specializările Artă sacră, Cinematografie, fotografie, media, Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială înmatricularea la studii este condiţionată de promovareaprobelor practice, conform Regulamentului de admitere aprobat de către Senatul universităţii  prin Hotarârea nr. 1756/06.02.2017

Calendarul admiterii

 • 12.07.2017-20.07.2017 perioada de înscriere
 • 25.07.2017 afişarea listelor iniţiale
 • 25.07.2017-27.07.2017 confirmarea locurilor
 • 31.07.2017 afişarea listelor finale

Înscrierea se poate face

 • de către candidaţii din Republica Moldova: electronic la adresa admitetnici@ubbcluj.ro, prin poştă la adresa Centrului de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, RO-400083 Cluj-Napoca (ultima zi de primire dosare: 20.07.2017), direct la sediul universităţii sau electronic la Ministerul Educaţiei Naţionale la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro;
 • de către candidaţii din Albania şi Ucraina: la sediul misiunilor diplomatice sau direct la universitate (personal sau prin împuternicit);
 • de către candidaţii din Diaspora, Grecia, Israel şi Ungaria: electronic la adresa de email admitetnici@ubbcluj.ro, prin poştă la adresa Centrul de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, RO-400083 Cluj-Napoca (ultima zi de primire dosare: 20.07.2017), direct la sediul universităţii sau electronic la Ministerul Educaţiei Naţionale la adresa dosarerompret@edu.gov.ro.
 • Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând prin email la universitate, pe adresa admitetnici@ubbcluj.ro, formularul din Anexa 4 a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018.

Număr de locuri

Documente