Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2017

 

Matematică şi Informatică.

 • 11-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Probele scrise ale examenului de admitere
 • 13 septembrie  Afișarea rezultatelor probelor scrise
 • 13 septembrie  Depunerea contestațiilor, rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor examenului de admitere
 • 14 septembrie  Confirmarea locurilor prin depunerea diplomei de BAC în original sau prin plata primei rate a taxei de școlarizare și afișarea listelor după confirmări
 • 15 septembrie Plata taxei de școlarizare pentru candidații admiși după confirmări, depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări și afișarea listei cu candidații repartizați pe locurile disponibile
 • 15 septembrie  Confirmarea locurilor de către candidații repartizați pe bază de cerere
 • 15 septembrie Afișarea listelor finale
 • * Facultatea nu organizeaza concurs de admitere pentru sesiunea septembrie 2017.

 

Fizică

 • 11-14 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 15 septembrie  Test grilă,  afişarea rezultatelor la test, depunerea contestaţiilor  și afișarea rezultatelor după contestații
 • 18-19 septembrie  Confirmarea și redistribuirea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Chimie şi Inginerie Chimică

 • 6-8 septembrie și 11 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie  Test de admitere, afișarea rezultatelor
 • 12-13 septembrie  Depunerea și rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 14-15 septembrie  Prima etapă de confirmare a locurilor
 • 15 septembrie  Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 • 18 septembrie  A doua etapă de confirmare a locurilor de către candidații admiși în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări
 • 18 septembrie  Afișarea rezultatelor după a doua etapă de confirmări
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Biologie şi Geologie

 • 6-8 septembrie  orele 9,00-14,00  și 11 septembrie orele 9,00-12,00  Înscrierea candidaţilor și susținerea testului pentru :
  - specializările în limba română - Biologie, Biochimie, Ecologie și Protecția Mediului, Biologie ambientală, Biotehnologii Industriale
  - specializarea în limba maghiară Geologie
  - specializarea în limba germană Ecologie si Protectia Mediului
 • 11 septembrie Test de admitere pentru linia maghiară (Biologie, Ecologie și Protecția Mediului), ora 13,00
 • 12 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 12-13 septembrie  Depunerea contestaţiilor
 • 13 septembrie  Afişarea rezultatelor după contestaţii
 • 13-15 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 18-19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 19 septembrie  Afișarea listelor finale

Geografie

 • 6-11 septembrie ( fără duminică) Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie  Afişarea rezultatelor inițiale
 • 13-15 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 16 septembrie  Afișarea rezultatelor intermediare
 • 18 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 19 septembrie  Afişarea listelor finale

Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 6-9  și 11 septembrie  Înscrierea candidaţilor și completarea /predarea eseului
 • 12 septembrie  Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului și depunerea contestațiilor
 • 13 septembrie  Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor  
 • 13-16 septembrie Confirmarea locurilor (buget/taxă)
 • 18 septembrie   Glisări şi redistribuiri
 • 18-19 septembrie  Confirmarea locurilor în urma glisărilor (buget/taxă)
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Drept

 • 6-8 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie  Proba scrisă
 • 12 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 13 septembrie  Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 13-15 septembrie și 18-19 septembrie Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale
 • * Acest calendar este valabil pentru învățământul la distanță

Litere

 • 7,8,9 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie Examen/proba scrisă (domeniul LMA)
 • 12 septembrie Examen /proba orală (domeniul LMA)
 • 12 septembrie  Examen/proba scrisă (domeniile Limbă și literatură și Studii culturale)
 • 14 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 15 septembrie  Contestații
 • 16,17,18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale  

Istorie şi Filosofie

 • 6-9  ȘI 11-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere
 • 13-16 și 18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Sociologie şi Asistenţă Socială

 • 6-9 septembrie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri: 9,00-15,00, sâmbătă: 9,00-12,00)
 • 11 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 11-15 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Afişarea listelor finale 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Pentru toate specializările

 • 6,7 septembrie Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 8 septembrie Testul scris
 • 11 septembrie  Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
 • 12 septembrie Depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 13 septembrie  Afișarea rezultatelor contestațiilor și a listelor de admitere după contestații
 • 14,15 septembrie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 18 septembrie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuire și confirmarea locurilor orele 9,00-13,00
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 6-9 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 9 septembrie  Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 11 septembrie  Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.) și comunicarea listei cu candidații admiși/respinși la proba de admitere
 • 12 septembrie  Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 13-14 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Afişarea listelor finale

Studii Europene

 • 6-10 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 11-14 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 14 septembrie  Redistribuirea locurilor neocupate
 • 15-19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Business

 • 6-11 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 11-12 septembrie  Depunerea contestaţiilor
 • 13-15 septembrie  Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
 • 15 septembrie  Afişarea listelor finale

Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

 • 6-13 septembrie  Înscrierea candidaţilor  (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • 14 septembrie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 15, 16 septembrie  Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor (inclusiv sâmbăta)
 • 15-17 septembrie  Confirmarea locurilor (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • 18 septembrie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării și afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Educaţie Fizică şi Sport

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

 • 6-8 septembrie  Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
 • 9 septembrie  Procesarea datelor
 • 11-12 septembrie Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 13 septembrie  Procesarea datelor și afișarea rezultatelor
 • 14-15 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 16 septembrie  Redistribuiri
 • 18-19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială

 • 6-8 septembrie  Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca
 • 9 septembrie  Procesarea datelor
 • 11 septembrie  Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 12 septembrie  Testul grilă la BIOLOGIE
 • 13 septembrie  Procesarea datelor și afişarea rezultatelor
 • 14 septembrie  Contestaţii
 • 14-15 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 16 septembrie  Redistribuiri
 • 18-19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Teologie Ortodoxă

 • 6-7 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 11 septembrie  Examen eliminatoriu pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală și examen oral pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență Socială
 • 12 septembrie  Probe de examen pentru specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră
 • 12 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 12-13 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 14 septembrie  Redistribuiri
 • 15 septembrie  Afişarea listelor finale

Teologie Greco-Catolică

Departamentele : Cluj(pentru specializările Teologie greco-catolică didactică și Teologie greco-catolică asistență socială) Blaj şi Oradea ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 6-15 septembrie  Înscrierea candidaților
 • 16 septembrie  Interviu tematic și afișarea rezultatelor inițiale
 • 18 septembrie Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 19 septembrie  Afişarea listelor finale

Departamentul Cluj ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 6-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Admitere în cadrul Seminarului
 • 15 septembrie  Predarea dosarelor de la seminar la facultate
 • 16 septembrie  Examen scris  din  Catehism și Studiu Biblic și afișarea rezultatelor inițiale
 • 18 septembrie  Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 19 septembrie  Afişarea listelor finale 

Teologie Reformată

 • 6-18 septembrie  Înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de 10 și 17 septembrie), între orele 9,00-16,00
 • 19 septembrie Concursul de admitere, ora 10,00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7
 • 19 septembrie  Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Teologie Romano-Catolică

 • 11-19 septembrie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri, orele 9,00-14,00)
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 20 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Teatru şi Televiziune

Artele spectacolului (Regie) - linia  română

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie  Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 15-16 septembrie Etapa a II-a  (Proba I atelier, monolog)
 • 17 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 18 septembrie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 19 septembrie Afișarea listelor finale

Artele spectacolului (Actorie) în limba maghiară

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14-15 septembrie Etapa I (Proba eliminatorie) și Etapa a II-a  (proba I atelier, proba II monolog)
 • 16 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 18 septembrie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 19 septembrie Afișarea listelor finale

* Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

Artele spectacolului (Regie) în limba română

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 15-16 septembrie Etapa a II-a 
 • 17 septembrie  Afişarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
 • 19 septembrie  Rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor și confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 20 septembrie Afișarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limbile română și maghiară

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Colocviu/Interviu
 • 15 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 18 septembrie   Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 19 septembrie Afișarea listelor finale

Cinematografie, Fotografie, Media în limbile română şi maghiară

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 15 septembrie  Etapa a II-a
 • 16 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 18 septembrie   Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 19 septembrie Afișarea listelor finale

Filmologie în limba română

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Colocviu
 • 15 septembrie   Afişarea rezultatelor
 • 18 septembrie   Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 19 septembrie Afișarea listelor finale