Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2016

 

1. Matematică şi Informatică

 • 19-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor orele 9,00-16,00
 • 22 iulie 2016 Proba scrisă la Matematică sau Informatică ora 16,00 și proba eliminatorie de competență lingvistică (limba engleză ora 9,00 sau limba germană ora 11,00) sau 23 iulie 2016 (limba engleză ora 9,00 sau limba germană ora 11:00)
 • 24 iulie 2016 Afișarea rezultatelor probelor scrise
 • 25 iulie 2016 Depunerea contestațiilor la proba scrisă (orele 9,00-14,00) și afișarea rezultatelor de la contestații
 • 25 iulie 2016 Afișarea rezultatelor concursului de admitere
 • 26-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor prin depunerea diplomei de BAC în original sau prin plata primei rate a taxei de școlarizare,modificarea listei de opțiuni prin eliminarea unor specializări cf. Regulamentului de admitere al facultății, depunerea de către candidații aflați în așteptare a unei cereri privind rămânerea în concurs, retragerea dosarului de concurs, (orele 9,00-16,00)
 • 27 iulie 2016 Afișarea rezultatelor după etapa I de confirmări
 • 28 iulie 2016 Confirmarea locurilor după etapa I de glisări (orele 9,00-14,00) și afișarea rezultatelor după etapa a II-a de confirmări
 • 29 iulie 2016 Confirmarea locurilor după etapa a II-a de glisări (orele 9,00-12,00)
 • 29 iulie 2016 Afișarea listelor finale

2. Fizică

 • 18 iulie-22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie 2016 Test grilă ora 10,00
 • 25 iulie 2016 Afişarea rezultatelor la test (după ora 16,00)
 • 26 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (între orele 8,00-12,00) și afișarea rezultatelor după contestații
 • 27–28 iulie 2016 Confirmarea și redistribuirea locurilor
 • 29 iulie 2016Afişarea listelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie 2016 Test de admitere, afișarea rezultatelor
 • 23-24 iulie 2016 Depunerea și rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 25-26 iulie 2016 Prima etapă de confirmare a locurilor
 • 26 iulie 2016 Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 • 27-28 iulie 2016 A doua etapă de confirmare a locurilor de către candidații admiși în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări
 • 29 iulie 2016 Afișarea rezultatelor după a doua etapă de confirmări
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale

4. Biologie şi Geologie

 • 18-22 iulie 2016, orele 9,00-14,00 , respectiv 23 și 25 iulie 2016 orele 9,00-12,00Înscrierea candidaţilor și susținerea testului pentru :
  - specializările în limba română - Biologie, Biochimie, Ecologie și Protecția Mediului, Geologie, Inginerie Geologica, Biotehnologii Industriale
  - specializarea în limba maghiară Geologie
  - specializarea în limba germană Ecologie si Protectia Mediului
 • 25 iulie 2016 Test de admitere pentru linia maghiară (Biologie, Ecologie și Protecția Mediului), ora 13,00
 • 25 iulie 2016 Afișarea listelor inițiale
 • 25-26 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor
 • 26 iulie 2016 Afişarea rezultatelor după contestaţii
 • 26-28 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 28 iulie 2016 Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 28-29 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 29 iulie 2016 Afișarea listelor finale

5. Geografie

 • 18-23 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie 2016 Afişarea rezultatelor inițiale
 • 26–27 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 28 iulie 2016 Afișarea rezultatelor intermediare
 • 29 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 18-23 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor și completarea/predarea eseului
 • 23 iulie 2016 Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului și depunerea contestațiilor
 • 25 iulie 2016 Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor (etapa I)
 • 25-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor (buget/taxă)
 • 28 iulie 2016Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor (etapa a II-a), glisări şi redistribuiri
 • 28-29 iulie 2016 Confirmarea locurilor în urma glisărilor (buget/taxă)
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale

7. Drept

 • 18-22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie 2016 Proba scrisă
 • 24 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 25 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 25–28 iulie 2016 Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 29 iulie 2016 Afişarea listelor finale

8. Litere

 • 18-20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 22 iulie 2016 Examen/proba scrisă
 • 24 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 25 iulie 2016 Contestații
 • 26-28 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale  

9. Istorie şi Filosofie

 • 18-22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie 2016 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere
 • 25-29 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 30 iulie 2016 Afișarea listelor finale

10. Sociologie şi Asistenţă Socială

 • 18-23 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor (luni-vineri: 9,00-15,00, sâmbătă: 9,00-12,00)
 • 25 iulie 2016 Afişarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere
 • 25-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor după prima fază a concursului de admitere şi depunerea cererilor de redistribuire
 • 28 iulie 2016 Anunţarea rezultatelor după redistribuire
 • 28-29 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale 

11. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Pentru toate specializările

 • 18, 19, 20, 21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 22 iulie 2016 Testul scris
 • 23 iulie 2016 Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
 • 24 iulie 2016 Depunerea contestațiilor
 • 25 iulie 2016 Afișarea rezultatelor contestațiilor și a listelor de admitere după contestații
 • 26, 27 iulie 2016 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
 • 28 iulie 2016 Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire
 • 29 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuire         
 • 30 iulie 2016 Afișarea listelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 18–22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 22 iulie 2016 Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 23 iulie 2016 Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.) și afişarea rezultatelor la proba de admitere
 • 23 iulie 2016 Probă de competenţă lingvistică și comunicarea rezultatelor
 • 24 iulie 2016 Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după redistribuirea locurilor
 • 25-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 27 iulie 2016 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor
 • 28-29 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale

13. Studii Europene

 • 18-23 iulie 2016 (inclusiv sambata) Înscrierea candidaţilor
 • 24 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 24-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 27 iulie 2016 Redistribuirea locurilor neocupate
 • 28-30 iulie 2016 (inclusiv sambata)Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 31 iulie 2016 Afişarea listelor finale

14. Business

 • 18-23 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie 2016 Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 23-24 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor
 • 25-28 iulie 2016 Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
 • 28 iulie 2016 Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 29-30 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale
 • Proba de limba engleză sau echivalarea certificatelor acceptate în locul probei (pentru specializările în limba engleză) va avea loc în fiecare zi de înscrieri de luni până vineri la ora 15,00, iar sâmbăta la ora 10,00. Examenul va avea loc la sediul Facultăţii de Business, str. Horea nr. 7.

15. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

 • 18-23 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor (inclusiv sâmbăta)
 • 24 iulie 2016 Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 24, 25 iulie 2016 Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor
 • 25-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare
 • 28 iulie 2016 Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării și afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 29-30 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuire (inclusiv sâmbăta)
 • 31 iulie 2016 Afişarea listelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

 • 18-20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
 • 21 iulie 2016 Procesarea datelor
 • 22-24 iulie 2016 Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 25 iulie 2016 Procesarea datelor și afișarea rezultatelor
 • 25-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 27 iulie 2016 Redistribuiri
 • 28-29 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale

Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială

 • 18-20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca
 • 21 iulie 2016 Procesarea datelor
 • 22 iulie 2016 Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 23 iulie 2016Testul grilă la BIOLOGIE
 • 25 iulie 2016 Procesarea datelor și afişarea rezultatelor
 • 25 iulie 2016 Contestaţii
 • 25-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 27 iulie 2016 Redistribuiri
 • 28-29 iulie 2016 Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale

17. Teologie Ortodoxă

 • 18-20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2016 Examen eliminatoriu
 • 22 iulie 2016 Probe de examen
 • 25 iulie 2016 Afișarea rezultatelor
 • 25-27 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 28 iulie 2016 Redistribuiri
 • 29 iulie 2016 Afişarea listelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

Departamentele : Cluj (pentru specializările Teologie greco-catolică didactică și Teologie greco-catolică Asistență socială), Blaj şi Oradea (pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 18-23 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie 2016 Interviu tematic
 • 26 iulie 2016 Afișarea rezultatelor inițiale
 • 27-28 iulie 2016 Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 29 iulie 2016 Afişarea listelor finale

Departamentul Cluj ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la Seminarul Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla
 • 22 iulie 2016 Admitere în cadrul Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla
 • 23 iulie 2016 Afișare rezultate admitere seminar și predarea dosarelor de la seminar la facultate
 • 25 iulie 2016 Examen scris din Catehism și Studiu biblic
 • 26 iulie 2016 Afișarea rezultatelor inițiale
 • 27-28 iulie 2016 Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 29 iulie 2016 Afişarea listelor finale 

19. Teologie Reformată

 • 18-22 iulie 2016Înscrierea candidaţilor, între orele 9,00-15,00
 • 25 iulie 2016Concursul de admitere, ora 10,00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7
 • 26-27 iulie 2016Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 28 iulie 2016 Afişarea listelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

 • 18-28 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor (în zile lucrătoare, orele 9,00-14,00)
 • 28 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 29 iulie 2016 Confirmarea locurilor
 • 30 iulie 2016 Afişarea listelor finale

21.Teatru şi Televiziune

Artele spectacolului (Actorie) în limba română

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2016 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 22-23 iulie* 2016 Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 24 iulie 2016 Etapa II (Proba I atelier)
 • 25 iulie 2016 Etapa II (Proba II monolog)
 • 26 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 27-28 iulie 2016 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 29 iulie 2016 Afișarea listelor finale
 • * în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Artele spectacolului (Actorie) în limba maghiară

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2016 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 22-24 iulie* 2016 Etapa I (Proba eliminatorie) și Etapa II (proba I atelier, proba II monolog)
 • 25 iulie 2016 Afișarea rezultatelor
 • 26-27 iulie 2016 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 28 iulie 2016 Afișarea listelor finale
 • * Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

Artele spectacolului (Regie) în limba română

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2016 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 22 iulie 2016 Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 23 iulie 2016 Etapa  a II-a
 • 25 iulie 2016 Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
 • 27 iulie 2016 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
 • 28 iulie 2016 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 29 iulie 2016 Afișarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limba română

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2016Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 22 iulie 2016 Colocviu/Interviu
 • 23 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 25-26 iulie 2016 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie 2016 Afișarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limba maghiară

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2016 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 22 iulie 2016 Colocviu/Interviu
 • 23 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 25 iulie 2016 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie 2016 Afișarea listelor finale

Cinematografie, Fotografie, Media în limbile română şi maghiară

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2016 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 22 iulie 2016 Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 24 iulie 2016 Etapa II
 • 25 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 26 și 27 iulie 2016 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 28 iulie 2016 Afișarea listelor finale

Filmologie în limba română

 • 18-21 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie 2016 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 23 iulie 2016 Colocviu
 • 25 iulie 2016 Afişarea rezultatelor
 • 26 și 27 iulie 2016 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 28 iulie 2016 Afișarea listelor finale