Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2015

1. Matematică şi Informatică

 14-16 iulie 2015 Inscrierea candidaţilor
 17 iulie 2015 ora 9.00 Proba scrisă (de matematică sau de informatică) a concursului de admitere
 17 iulie 2015 ora 15.00/17.00 Proba de competenţă lingvistică (engleza/germana) a concursului de admitere
 19 iulie 2015 Afişarea rezultatelor probelor scrise
 21 iulie 2015 Afişarea rezultatelor concursului de admitere
 22-23 iulie 2015 Confirmarea locului obţinut
 23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor concursului de admitere după etapa de confirmări
 27 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

2. Fizică

15-17 iulie, 20-22 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

23 iulie 2015

Proba scrisă (test) ora 10,00

23 iulie 2015

Afişarea rezultatelor la test (după ora 16,00)

24 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (între orele 8,00-14,00)

27 iulie 2015

Afişarea rezultatelor după contestaţii

28–29 iulie 2015

Confirmarea locurilor

30 iulie 2015

Redistribuiri de locuri în urma confirmărilor

31 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

15-18 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015

Test de admitere, Afișarea rezultatelor

21-22 iulie 2015

Depunerea și rezolvarea contestațiilor, Preluarea actelor în vederea confirmării, Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor

23-25 iulie 2015

Prima etapă de confirmare a ocupării locului

26 iulie 2015

Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare

27-29 iulie 2015

A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidații admiși în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări

30 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

4. Biologie şi Geologie

15-17 iulie 2015, orele 9,00-14,00
18 iulie 2015, orele 9,00 - 13,00
20-22 iulie 2015, orele 09,00 - 14,00

Înscrierea candidaţilor

22 iulie 2015

Test de admitere linia maghiară, numai specializările Biologie și Ecologie și protecția mediului, ora 14,00 și afișarea rezultatelor

22-23 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor

23 iulie 2015

Afişarea rezultatelor după contestaţii

23–24, 27-28 iulie 2015

Confirmarea locului

28 iulie 2015

Redistribuirea locurilor disponibilizate

29-30 iulie 2015

  Confirmarea locului după redistribuire

5. Geografie

15-21 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor (excepție duminica)

23 iulie 2015

Afişarea rezultatelor inițiale

24–26 iulie 2015

Confirmarea locurilor

28 iulie 2015

Afișarea rezultatelor intermediare

29 iulie 2015

Confirmarea locului după redistribuire

31 iulie 2015

Afişarea listelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

15-18, 20-22 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor și completarea/predarea eseului

23 iulie 2015

Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului și depunerea contestațiilor

24 iulie 2015

Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

25, 27-28 iulie 2015

Confirmarea ocupării locului (buget/taxă)

29 iulie 2015

Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor (etapa a II-a), glisări şi redistribuiri

30-31 iulie 2015

Confirmarea locului în urma glisărilor (buget/taxă)

31 iulie 2015

Afişarea listelor finale

7. Drept

15-18, 20-21 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

23 iulie 2015

Proba scrisă

24 iulie 2015

Afişarea rezultatelor

25 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

25, 27–30 iulie 2015

Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate

31 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

8. Litere

15-19 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

21 iulie 2015

Examen/proba scrisă

24 iulie 2015

Afişarea rezultatelor/contestaţii

26-28 iulie 2015

Confirmarea locurilor

31 iulie 2015

Afişarea listelor finale

9. Istorie şi Filosofie

15-18,20,21 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

22 iulie 2015

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

23-25 și 27-30 iulie 2015

Confirmarea ocupării locului

31 iulie 2015

Comunicarea rezultatelor finale

10. Sociologie şi Asistenţă Socială

15-18 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015

Afişarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere

20-24 iulie 2015

Confirmarea locului obţinut după prima fază a concursului de admitere şi depunerea cererilor de redistribuire

27 iulie 2015

Anunţarea rezultatelor după redistribuire

27-30 iulie 2015

Confirmarea locului obţinut după redistribuire

31 iulie 2015

Afişarea listelor finale

11. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Specializarea Psihologie (liniile română şi maghiară)

15,16,17,18,20 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

21 iulie 2015

Testul scris

23 iulie 2015

Afisarea rezultatelor

23,24 iulie 2015

Depunerea contestațiilor

24 iulie 2015

Afișarea rezultatelor contestațiilor

24 iulie 2015

Afișarea listelor de admitere după contestații

25,27,28 iulie 2015

Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire

29 iulie 2015

Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri

29, 30 iulie 2015

Confirmarea locurilor după redistribuire         

31 iulie 2015

Afișarea listelor finale

Specializarea Psihopedagogie Specială (liniile română şi maghiară)

15,16,17,18,20 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

22 iulie 2015

Testul scris

23 iulie 2015

Afișarea rezultatelor

23,24 iulie 2015

Depunerea contestațiilor

24 iulie 2015

Afișarea rezultatelor contestațiilor

24 iulie 2015

Afișarea listelor de admitere după contestații

25,27,28 iulie 2015

Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire

29 iulie 2015

Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri

29, 30 iulie 2015

Confirmarea locurilor după redistribuire         

31 iulie 2015

Afișarea listelor finale

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (liniile română, maghiară şi germană)

15,16,17,18,20 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

21 iulie 2015

Testul scris

23 iulie 2015

Afișarea rezultatelor

23,24 iulie 2015

Depunerea contestațiilor

24 iulie 2015

Afișarea rezultatelor contestațiilor

24 iulie 2015

Afișarea listelor de admitere după contestații

25,27,28 iulie 2015

Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire

29 iulie 2015

Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri

29, 30 iulie 2015

Confirmarea locurilor după redistribuire         

31 iulie 2015

Afișarea listelor finale

12. Ştiinţe  Economice şi Gestiunea Afacerilor

15–21 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

21 iulie 2015

Afişarea listei cu candidaţii înscrişi

22 iulie 2015

Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.) și afişarea listei cu candidaţii admişi/respinși la proba de admitere

22 iulie 2015

Probă de competenţă lingvistică și comunicarea rezultatelor

23 iulie 2015

Prelucrarea datelor, distribuirea locurilor, comunicarea rezultatelor

24-27 iulie 2015

Confirmarea locurilor

27 iulie 2015

Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor

28-29 iulie 2015

Confirmarea ocupării locului după redistribuire

31 iulie 2015

Afişarea listelor finale

13. Studii Europene

14-21 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

22 iulie 2015

Afişarea rezultatelor, soluționarea contestațiilor

23-27 iulie 2015

Confirmarea locurilor

27 iulie 2015

Redistribuirea locurilor neocupate

28-30 iulie 2015

Confirmarea locurilor după redistribuire

31 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

14. Business

15-22 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor (Duminică 19 iulie 2015 nu se fac înscrieri)

23 iulie 2015

Afişarea rezultatelor iniţiale și depunerea contestaţiilor

24-28 iulie 2015

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

28 iulie 2015

Redistribuirea locurilor rămase neocupate

29-30 iulie 2015

Confirmarea locurilor după redistribuire

31 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

Proba de limba engleză (pentru specializările cu predare în limba engleză) se va susține la sfârşitul fiecărei zile de înscrieri de luni până vineri la ora 16,00, iar sâmbăta la ora 12,00. Examenul va avea loc la sediul Facultăţii de Business, str. Horea nr. 7.

15. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

15-21 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor (inclusiv sâmbăta și duminica)

23 iulie 2015

Afişarea rezultatelor iniţiale

23, 24 iulie 2015

Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor

24-26 iulie 2015

Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare

27 iulie 2015

Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării

27 iulie 2015

Rezultate după redistribuiri

28-30 iulie 2015

Confirmarea locurilor după redistribuire

31 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

16-18 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa

19 iulie 2015

Procesarea datelor

20-22 iulie 2015

Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice

22 iulie 2015

Procesarea datelor

23 iulie 2015

Afişarea rezultatelor

24-25 iulie 2015

Confirmarea locurilor

26 iulie 2015

Redistribuiri

27-29 iulie 2015

Confirmarea locurilor după redistribuiri

30 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

Specializarea Kinetoterapie

16-18 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca

19 iulie 2015

Procesarea datelor

20 iulie 2015

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice

21 iulie 2015

Testul grilă la BIOLOGIE

22 iulie 2015

Procesarea datelor

23 iulie 2015

Afişarea rezultatelor

23 iulie 2015

Contestaţii

24-25 iulie 2015

Confirmarea locurilor

26 iulie 2015

Redistribuiri

27-29 iulie 2015

Confirmarea locurilor după redistribuiri

30 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

17. Teologie Ortodoxă

15-18 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

21 iulie 2015

Examen psihologic pentru candidaţii de la toate specializările și verificarea aptitudinilor muzicale pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală

 

 

Interviu pentru specializările Teologie ortodoxă didactică şi Teologie ortodoxă-Asistenţă socială

 

 

Interviu pentru licenţiaţi şi cei de la o a doua specializare

22 iulie 2015

Probă scrisă pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală

 

Proba practică pentru specializarea Artă Sacră

23 iulie 2015

Afișarea rezultatelor

23-27 iulie 2015

Confirmarea locurilor

27-28 iulie 2015

Redistribuiri

29 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

18. Teologie Greco- Catolică

Departamentele : Cluj ( pentru specializările Teologie greco-catolică didactică și Teologie greco-catolică Asistență socială) Blaj şi Oradea

15-23 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de 18 și 19 iulie 2015, sâmbătă și duminică)

24 iulie 2015

Interviu tematic

27 iulie 2015

Afișarea rezultatelor

28-30 iulie 2015  

Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

31 iulie 2015

 Afişarea listelor finale

Departamentul Cluj ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

15-21 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la Seminarul Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla (cu excepția zilelor de 18 și 19 iulie 2015, sâmbătă și duminică)

22 iulie 2015

Admitere în cadrul Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla

23 iulie 2015

Afișare rezultate admitere seminar și predarea dosarelor de la seminar la facultate

24 iulie 2015

Examen scris din Catehism și Studiu biblic

27 iulie 2015

Afișarea rezultatelor inițiale

28-30 iulie 2015

Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

31 iulie 2015

Afişarea listelor finale

19. Teologie Reformată

15-27 iulie 2015

 Înscrierea candidaţilor cu excepţia zilelor de 19 şi 26 iulie 2015, între orele 8,00-16,00

28 iulie 2015

 Concursul de admitere, ora 10,00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7

29-30 iulie 2015

Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor 

31 iulie 2015

 Afişarea rezultatelor finale

20. Teologie Romano- Catolică

15-24 iulie 2015

 Înscrierea candidaţilor (luni-vineri între orele 9,00-14,00)

24 iulie 2015

 Afişarea rezultatelor

27-29 iulie 2015

 Confirmarea locurilor

30 iulie 2015

 Redistribuirea locurilor și afişarea rezultatelor finale

21.Teatru şi Televiziune

Artele spectacolului (Actorie) – linia română

15-18, 20 iulie 2015

  Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015 -

 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

21-22 iulie* 2015

  Etapa I (Proba eliminatorie)

23 iulie 2015

 Etapa II (Proba I atelier)

24 iulie 2015

 Etapa II (Proba II monolog)

27 iulie 2015

 Afişarea rezultatelor

28-29 iulie 2015

 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)

31 iulie 2015

 Afișarea listelor finale

* în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Artele spectacolului (Actorie) – linia maghiară

15-18, 20 iulie 2015

 Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015

 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

21-23 iulie* 2015

  Etapa I (Proba eliminatorie) și Etapa II (proba I atelier, proba II monolog)

24 iulie 2015

 Afișarea rezultatelor

27-28 iulie 2015

 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)

31 iulie 2015

 Afișarea listelor finale

* Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

Artele spectacolului (Regie)

15-18, 20 iulie 2015

 Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015

 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

21 iulie 2015

 Etapa I (Proba eliminatorie)

22 iulie 2015

Etapa  a II-a 

23 iulie 2015

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor 

24 iulie 2015

 Rezolvarea contestațiilor

27 iulie 2015

 Afișarea rezultatelor

28 și 29 iulie 2015

 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)

31 iulie 2015

 Afișarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) – linia română

15-18, 20 iulie 2015

  Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015

  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

22 iulie 2015

 Colocviu/Interviu

23 iulie 2015

 Afişarea rezultatelor

24 iulie 2015

 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)

31 iulie 2015

 Afișarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) – linia maghiară

15-18, 20 iulie 2015

 Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015

 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

21 iulie 2015

 Colocviu/Interviu

23 iulie 2015 -

 Afişarea rezultatelor

24 iulie 2015

Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)

31 iulie 2015

Afișarea listelor finale

Cinematografie, Fotografie, Media-liniile română şi maghiară

15-18, 20 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

21 iulie 2015

Etapa I (Proba eliminatorie)

23 iulie 2015

Etapa II

24 iulie 2015

Afişarea rezultatelor

27 și 28 iulie 2015

Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)

31 iulie 2015

Afișarea listelor finale

Filmologie-linia română

15-17, 20 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor

20 iulie 2015

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

22 iulie 2015

Colocviu

24 iulie 2015

Afişarea rezultatelor

27 și 28 iulie 2015

Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)

31 iulie 2015

Afișarea listelor finale