Calendar admitere

Sesiunea din iulie 2014

1. Matematică şi Informatică
 15-18 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 19-29 iulie 2014

Proba scrisă, examen de competenta lingvistica, rezultate intermediare, glisări

 29 iulie 2014 Afișarea rezultatelor finale
 2. Fizică
 14-18 iulie şi 21-24 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

 25 iulie 2014

Proba scrisă (test)

 26 iulie 2014

Afişarea rezultatelor

 28 iulie 2014

Depunerea contestaţiilor (între orele 8,00-14,00) şi afişarea rezultatelor după contestaţii

 29–30 iulie 2014 Confirmarea locurilor
 31 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale
3. Chimie şi Inginerie Chimică
 15-19 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

 21 iulie 2014

Test de admitere, Afișarea rezultatelor

 22-23 iulie 2014

Depunerea și rezolvarea contestațiilor, Preluarea actelor în vederea confirmării, Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor

 24-26 iulie 2014 Prima etapă de confirmare a ocupării locului
 26 iulie 2014 Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 28-30 iulie 2014 A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidații admiși în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări
 31 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale
4. Biologie şi Geologie
 14-22 iulie 2014, orele 9,00-14,00

Înscrierea candidaţilor

 22 iulie 2014

Test pentru specializările Biologie și Ecologie și protecția mediului, linia maghiară, ora 14,00 și afișarea rezultatelor
La specializările liniei de studiu română, testul se va desfășura în ziua înscrierii.

 22-23 iulie 2014

Depunerea contestaţiilor

 23 iulie 2014 Afişarea rezultatelor după contestaţii
 23–25 iulie și 28 iulie 2014

Confirmarea ocupării locului

 28 iulie 2014 Redistribuirea locurilor disponibilizate
 29-31 iulie 2014 Confirmarea ocupării locului după redistribuire
5. Geografie
 14-18 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor, orele 9,00-13,00

 21 iulie 2014

Afişarea rezultatelor

 23–25 iulie 2014

Confirmarea locurilor (orele 9,00-13,00)

  30 iulie 2014

Afişarea listelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 14-19, 21 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

 22 iulie 2014 Comunicarea rezultatelor (etapa 1) și depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele obținute în urma notării eseului (argumentarea alegerii, evaluarea aspirațiilor, calitățile personale)
 23 iulie 2014

Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

 23-25 și 28 iulie 2014 Confirmarea ocupării locului (buget şi taxă)
 29 iulie 2014 Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor (etapa a II-a), glisări şi redistribuiri
 30-31 iulie 2014

Confirmarea locului în urma glisărilor/redistribuirilor (buget și taxă)

 31 iulie 2014 Afişarea listelor finale
7. Drept
 14-18 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

 21 iulie 2014

Proba scrisă

 23 iulie 2014

Afişarea rezultatelor

 24–25 iulie 2014

Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

 26, 28–31 iulie 2014

Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate

 31 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale
8. Litere
 14-18 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

 21 iulie 2014

Examen de competenţă lingvistică

 24 iulie 2014

Afişarea rezultatelor/contestaţii

 26–28 iulie 2014

Confirmarea locurilor

 31 iulie 2014

Afişarea listelor finale

9. Istorie şi Filosofie
 14-21 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

 22 iulie 2014

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

 23-26, 28-30 iulie 2014

Confirmarea ocupării locului

 31 iulie 2014

Comunicarea rezultatelor finale

10.Sociologie şi Asistenţă Socială
 14-19 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor (luni-vineri:9,00-15,00, sâmbătă: 9,00-12,00)

 21 iulie 2014

Afişarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere

 21-25 iulie 2014

Confirmarea locului obţinut după prima fază a concursului de admitere şi depunerea cererilor de redistribuire

 28 iulie 2014

Anunţarea rezultatelor după redistribuire

 28-30 iulie 2014 Confirmarea locului obţinut după redistribuire
 31 iulie 2014 Afişarea listelor finale
11. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Specializarea Psihologie (liniile română şi maghiară)

14,15,16,17,18,19 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

22 iulie 2014

Testul scris

23 iulie 2014

Afişarea rezultatelor

23,24 iulie 2014

Depunerea contestaţiilor

24 iulie 2014

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

 25 iulie 2014 Afişarea listelor de admitere după contestaţii
 26,28,29 iulie  2014 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
 30 iulie 2014 Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuire
 31 iulie 2014 Afişarea listelor finale
Specializarea Psihopedagogie Specială (liniile română şi maghiară)
 14,15,16,17,18,19 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 23 iulie 2014 Testul scris
 23 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 23,24 iulie 2014 Depunerea contestaţiilor
 24 iulie 2014 Afişarea rezultatelor contestaţiilor
 25 iulie 2014 Afişarea listelor de admitere după contestaţii
 26,28,29 iulie 2014 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
 30 iulie 2014 Afişarea rezultatelor după redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuire
 31 iulie 2014 Afisarea listelor finale
Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (liniile română, maghiară şi germană)
 14,15,16,17,18,19 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 22 iulie 2014 Testul scris
 23 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 23,24 iulie 2014 Depunerea contestaţiilor
 24 iulie 2014 Afişarea rezultatelor contestaţiilor
 25 iulie 2014 Afişarea rezultatelor după contestaţii
 26,28,29 iulie 2014 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
 30 iulie 2014 Afişarea rezultatelor după redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuire
 31 iulie 2014 Afisarea listelor finale
12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

14–18 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

18 iulie 2014

Afişarea listei cu candidaţii înscrişi

19 iulie 2014

Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.)

19 iulie 2014

Probă de competenţă lingvistică și comunicarea rezultatelor

22 iulie 2014

Prelucrarea datelor, distribuirea locurilor, comunicarea rezultatelor

23-26 iulie 2014

Confirmarea locurilor

26 iulie 2014

Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor
 27 iulie 2014

Confirmarea ocupării locului după prima redistribuire, redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor

 28 iulie 2014 Confirmarea ocupării locului după a doua redistribuire
 30 iulie 2014 Afişarea listelor finale
13. Studii Europene

14-21 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

21 iulie 2014

Afişarea rezultatelor, soluționarea contestațiilor

22-26 iulie 2014

Confirmarea locurilor

26 iulie 2014

Redistribuirea locurilor neocupate

27–30 iulie 2014

Confirmarea locurilor după redistribuire

31 iulie 2014

Afişarea rezultatelor finale

14. Business

14-21 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

22 iulie 2014

Afişarea rezultatelor iniţiale și depunerea contestaţiilor

23-27 iulie 2014

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

27 iulie 2014

Redistribuirea locurilor rămase neocupate

28-30 iulie 2014

Confirmarea locurilor după redistribuire
 31 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale

Evaluarea eseurilor se va face zilnic, iar rezultatele se vor afişa a doua zi.
Proba de limba engleză (pentru specializarea cu predare în limba engleză) – La sfârşitul fiecărei zile de înscrieri de luni până vineri la ora 16,00, iar sâmbăta şi duminica la ora 12,00. Examenul va avea loc la sediul Facultăţii de Business, str. Horea nr. 7

15. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

14-21 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

22 iulie 2014

Afişarea rezultatelor iniţiale

23, 24 iulie 2014

Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor

23-27 iulie 2014

Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare

28 iulie 2014

Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neocupării

 29-30 iulie 2014 Confirmarea locurilor după redistribuire

31 iulie 2014

Afişarea rezultatelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport
Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică
 14-16 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa

  17 iulie 2014 Procesarea datelor
 18-20 iulie 2014 Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 21 iulie 2014

Procesarea datelor

 22 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 23-25 iulie 2014 Confirmarea locurilor
 26 iulie 2014 Redistribuiri
 28-29 iulie 2014 Confirmarea locurilor după redistribuiri
 30 iulie 2014

Afişarea rezultatelor finale

 Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.
Specializarea Kinetoterapie
 14-16 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca
 17 iulie 2014 Procesarea datelor
 18 iulie 2014 Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 19 iulie 2014 Testul grilă la BIOLOGIE
 21 iulie 2014 Procesarea datelor
 22 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 23 iulie 2014 Contestaţii
 23-25 iulie 2014 Confirmarea locurilor
 26 iulie 2014 Redistribuiri
 28-29 iulie 2014 Confirmarea locurilor după redistribuiri
 30 iulie 2014 Afișarea rezultatelor finale
17. Teologie Ortodoxă
 14-16 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 17 iulie 2014 Examen psihologic pentru toate programele de studii si verificarea aptitudinilor muzicale pentru Teologie ortodoxă pastorala.
 18 iulie 2014 Probă scrisă pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală
Interviu pentru specializările Teologie ortodoxă didactică şi Teologie ortodoxă-asistenţă socailă
Interviu pentru licenţiaţi şi cei de la o a doua specializare
Proba practică pentru specializarea Artă Sacră
 21 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
  21-23 iulie 2014 Confirmarea locurilor
 24-25 iulie 2014 Redistribuiri
 25 iulie 2014

Afişarea rezultatelor finale

18. Teologie Greco-Catolică
Departamentele : Cluj, Blaj şi Oradea
 14-22 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor

(cu excepția zilelor de 19 și 20 iulie 2014, sâmbătă și duminică)

 23 iulie 2014 Etapa I/ eliminatorie pentru specializarea Teologie Greco-Catolică Patorală (Cluj)
 24 iulie 2014 Interviu tematic
 25 iulie 2014 Afișarea rezultatelor
 28-30 iulie 2014

Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)

 31 iulie 2014 Afişarea listelor finale
19. Teologie Reformată
 14-26 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor cu excepţia zilelor de 19 şi 20 iulie 2014, între orele 8,00 - 16,00
 28 iulie 2014 Concursul de admitere, ora 10,00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7
 29-30 iulie 2014 Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 31 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale
20. Teologie Romano- Catolică
  14-25 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor

(luni-vineri între orele 9,00-14,00)

 26 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 28-29 iulie 2014 Confirmarea ocupării locului şi depunerea actelor pentru cei admişi
 30 iulie 2014 Redistribuirea locurilor disponibile
 30 iulie 2014 Confirmarea ocupării locului după redistirbuire şi afişarea rezultatelor finale
21.Teatru şi Televiziune
Artele spectacolului (Actorie) – linia română
 14-19 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 20 iulie 2014

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

 21-22 iulie* 2014

Etapa I (Proba eliminatorie)

 23 iulie 2014 Etapa II (Proba I atelier)
 24 iulie 2014 Etapa II (Proba II monolog)
 25 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 28-29 iulie 2014 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate si cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 30 iulie 2014

Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi

 * în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.
Artele spectacolului (Actorie) – linia maghiară
 14-19 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 20 iulie 2014

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

 21-23 iulie* 2014

Etapa I (Proba eliminatorie) și Etapa II (Proba I atelier, Proba II monolog)

 24 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 25 iulie 2014 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate si cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 30 iulie 2014

Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi

 * Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier
Artele spectacolului (Regie)
 14-19 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 20 iulie 2014 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 21 iulie 2014 Etapa I (Proba eliminatorie)
 22 iulie 2014 Etapa II
 23 iulie 2014 Afişarea rezultatelor provizorii şi depunerea contestaţiilor
 24 iulie 2014 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
 25 şi 28 iulie 2014

Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă(între orele 10,00-14,00)

 30 iulie 2014 Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi
Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) – linia  română şi maghiară
 14-19 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 20 iulie 2014 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 21 iulie 2014 Colocviu/Interviu
 23 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 24-25 iulie 2014 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 30 iulie 2014 Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi
Cinematografie, Fotografie, Media-liniile română şi maghiară
 14-19 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 20 iulie 2014 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 21 iulie 2014 Etapa I (Proba eliminatorie)
 23 iulie 2014 Etapa II
 24 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 25 şi 28 iulie 2014 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 30 iulie 2014 Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi
Filmologie-linia română
 14-19 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor
 20 iulie 2014 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 22 iulie 2014 Colocviu
 24 iulie 2014 Afişarea rezultatelor
 25 şi 28 iulie 2014 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 30 iulie 2014 Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi