Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2014

1. Matematică şi Informatică

9-10 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor  între orele 9,00-14,00

11 septembrie 2014, ora 9,00

Proba scrisă la Matematică sau Informatică

11 septembrie 2014

Proba eliminatorie de limbă engleză (ora 15,00) și ora 17,00 limba germană

11 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor probelor scrise după ora 20,00

12-13 septembrie 2014

Depunerea contestaţiilor on line la adresa de mail admitere@cs.ubbcluj.ro  până la  ora 12,00

13 septembrie 2014

Rezolvarea contestaţiilor  și afişarea rezultatelor după ora 14,00

15 septembrie 2014, între orele 9,00-14,00

Confirmarea locului obţinut prin depunerea diplomei de bacalaureat în original,  prin plata primei rate a taxei de şcolarizare sau retragerea dosarului de concurs

15 septembrie 2014

 Afişarea listelor finale

2. Fizică

8 – 9 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

10 septembrie 2014, ora 10,00

Proba scrisă

10 septembrie  2014

Afişarea rezultatelor

11 septembrie 2014, orele 8,00-14,00

Contestații și afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

11-12 septembrie  2014

Confirmarea locurilor

15 septembrie 2014

Afişarea listelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

5,6 și 8 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie  2014

Test de admitere și afișarea rezultatelor (după ora 19,00)

10 septembrie 2014

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor (între orele 9-14,00) și afişarea rezultatelor după contestaţii (după ora 19,00)

11, 12 septembrie 2014

Prima etapă de confirmare a ocupării locului

12 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare (după ora 19,00)

13 septembrie 2014

A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirii locurilor rămase vacante

15 septembrie 2014

Afişarea listelor finale

4. Biologie şi Geologie

5, 8 septembrie 2014, orele 9,00-14,00 și 9 septembrie 2014 orele 9,00-12,00

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie 2014, ora 14,00

Test admitere limba maghiară

9 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor

10 septembrie 2014

Contestaţii

10 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor după contestaţii

11-12 septembrie 2014

Confirmarea  locului

12 septembrie 2014

Redistribuirea locurilor disponibilizate

15 septembrie 2014

Confirmarea locului după redistribuire

5. Geografie

5 - 8 septembrie  2014 (excepție ziua de duminică)

 Înscrierea candidaţilor, orele 9,00-13,00

9 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor

10 - 11 septembrie 2014

Confirmarea locurilor (orele 9,00-13,00)

12 septembrie 2014

Confirmarea locurilor după redistribuire

15 septembrie 2014

Afişarea listelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

5-6 și  8-10 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor şi completarea/predarea eseului

10 septembrie 2014

 Afişarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

11 septembrie 2014

Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

11-12 septembrie 2014

Confirmarea  locurilor (buget/taxă)

13 septembrie 2014

Glisări şi redistribuiri

15 septembrie 2014

 Confirmarea locurilor la buget în urma glisărilor şi confirmarea locurilor la taxă

15 septembrie 2014

 Afişarea listelor finale 

7. Litere

5-8 septembrie  2014

Înscrierea candidaţilor

11 septembrie 2014

 Examen de competenţă lingvistică

13 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor, contestaţii

13-14 septembrie 2014

Confirmarea locurilor

15 septembrie  2014

Afişarea listelor finale

8.  Drept

5 și 8  septembrie 2014

 Înscrierea candidaţilor

9 septembrie 2014

 Proba scrisă 

10 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor

10-11 septembrie 2014

 Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

12-13 septembrie 2014

 Confirmarea  locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate

15 septembrie 2014

 Afişarea listelor finale

9. Istorie şi Filosofie

5, 6, 8, 9 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

10 septembrie  2014

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor inițiale ale concursului de admitere

11, 12,13 septembrie 2014

Confirmarea ocupării locurilor

15 septembrie 2014  

Afişarea listelor finale

10.Sociologie şi Asistenţă Socială

5-9 septembrie  2014

Înscrierea candidaţilor

10 septembrie 2014

 Afişarea rezultatelor

10-13 septembrie  2014

 Confirmarea locului

15 septembrie  2014

 Afişarea  listelor finale

11. Psihologie şi Ştiinţe Ale Educaţiei
Specializarea Psihologie, liniile de studiu română și maghiară

5,6 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

8 septembrie 2014

Testul scris

8 septembrie  2014

Afişarea  rezultatelor 

9,10 septembrie 2014

Depunerea contestaţiilor

10 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor contestaţiilor, afişarea listelor de admitere după contestaţii

11 septembrie 2014

Confirmare locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire

12 septembrie  2014

Afişarea rezultatelor după redistribuiri şi confirmarea locurilor după redistribuiri

15 septembrie 2014

 Afişarea listelor finale

Specializarea Psihopedagogie specială, liniile de studiu română și maghiară

5,6 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

8 septembrie 2014

 Testul scris

8 septembrie  2014

 Afişarea  rezultatelor 

9,10 septembrie 2014

Depunerea contestaţiilor

10 septembrie 2014

 Afişarea rezultatelor contestaţiilor, afişarea listelor de admitere după contestaţii

11 septembrie 2014

Confirmare locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire

12 septembrie  2014

  Afişarea rezultatelor după redistribuiri şi confirmarea locurilor după redistribuiri

15 septembrie 2014

 Afişarea listelor finale

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, liniile de studiu română, maghiară și germană

5,6 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

8 septembrie 2014

 Testul scris

8 septembrie  2014

 Afişarea  rezultatelor 

9,10 septembrie 2014 

Depunerea contestaţiilor

10 septembrie 2014

 Afişarea rezultatelor contestaţiilor, afişarea listelor de admitere după contestaţii

11 septembrie 2014

Confirmare locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire

12 septembrie  2014

  Afişarea rezultatelor după redistribuiri şi confirmarea locurilor după redistribuiri

15 septembrie 2014

 Afişarea listelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

5 -9 septembrie  2014

 Înscrierea candidaţilor

9 septembrie  2014

Afişarea listei cu candidaţii înscrişi

10 septembrie 2014

Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori , omisiuni etc.)

10 septembrie 2014

Afişarea  listei cu candidaţii admişi/respinşi  la proba de admitere

10 septembrie 2014

 Probă de competenţă lingvistică şi comunicarea rezultatelor

11 septembrie  2014

Prelucrarea datelor şi comunicarea rezultatelor

12-13 septembrie  2014

Confirmarea ocupării locului

15 septembrie 2014

Afişarea listelor finale

13. Studii Europene

5-9 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor, soluționare contestații

10-12 septembrie 2014

Confirmarea locurilor

12  septembrie 2014

 Redistribuirea locurilor neocupate

13-14 septembrie 2014

 Confirmarea locurilor după redistribuire

25 septembrie 2014

 Afişarea rezultatelor finale

14. Business

5-10 septembrie  2014

Înscrierea candidaţilor

Probă de limba engleză (pentru specializările cu predare în limba engleză)- La sfârşitul fiecărei zile de înscrieri la ora 16,00 (luni-vineri)  şi sâmbătă la ora 12,00. Examenul va avea loc la sediul Facultăţii de Business

10 septembrie  2014

 Afişarea rezultatelor iniţiale

10 -11 septembrie  2014

Depunerea contestaţiilor

11 -14 septembrie  2014

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs, redistribuirea locurilor rămase neocupate și confirmarea locurilor după redistribuire

15 septembrie  2014

Afişarea listelor finale

15. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

5-8 septembrie  2014

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie  2014

Afişarea rezultatelor

9, 10 septembrie  2014

 Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor

10, 11 septembrie   2014

Confirmarea locurilor

11 septembrie 2014

Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării

12 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor după redistribuiri

13,14 septembrie 2014

 Confirmarea locului după redistribuire şi pentru candidaţii din lista de aşteptare

15 septembrie  2014

 Afişarea listelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport
Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

5 -6 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor (la Cluj şi Bistriţa)

7 septembrie  2014

 Procesarea datelor

8-9 septembrie  2014

 Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice

10 septembrie 2014

 Procesarea datelor

11 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor

11-12 septembrie 2014

Confirmarea locurilor

13 septembrie 2014

 Redistribuiri

14 septembrie 2014

 Confirmarea locurilor după redistribuiri

15 septembrie 2014

Afişarea listelor finale

Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

Specializarea Kinetoterapie

5-6 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

7 septembrie  2014

 Procesarea datelor

8 septembrie  2014

 Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice

9 septembrie 2014

Test grilă la Biologie

10 septembrie 2014

 Procesarea datelor

11 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor 

11 septembrie 2014

Contestaţii

11-12 septembrie 2014

Confirmarea locurilor

13 septembrie 2014

 Redistribuiri

14 septembrie 2014

 Confirmarea locurilor după redistribuiri

15 septembrie 2014  

Afişarea listelor finale

17. Teologie Ortodoxă

5-6 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie  2014

 Examen psihologic pentru candidaţii de la toate specializările şi verificarea aptitudinilor muzicale pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

10 septembrie 2014 

  • Probă scrisă pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală
  • Interviu pentru specializările:Teologie Ortodoxă Didactică şi Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
  • Interviul pentru licenţiaţi şi cei de la a doua specializare
  • Proba practică pentru specializarea Artă Sacră

11 septembrie  2014

Afişarea rezultatelor

11-12 septembrie 2014

Confirmarea locurilor

15 septembrie  2014

Afişarea listelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

5-10 septembrie  2014 (excepție duminică 7 septembrie 2014)

Înscrierea candidaţilor

11 septembrie  2014

 Etapa I (eliminatorie) pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală (Cluj)

11 septembrie 2014

 Interviul tematic

12 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor

15 septembrie  2014

Confirmari, Afişarea listelor finale

9. Teologie Reformată

5-12 septembrie  2014

Înscrierea candidaţilor

13 septembrie 2014

  Interviu la specializările Teologie reformată didactică şi Teologie reformată asistenţă socială şi probă de aptitudini muzicale la specializarea  Pedagogie muzicală, la sediul facultăţii , ora 11,00

13 septembrie  2014

Afişarea rezultatelor

14-15 septembrie 2014

 Confirmarea locurilor

15 septembrie  2014

 Afişarea listelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

8-13 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

14 septembrie  2014

Afişarea rezultatelor

14-15 septembrie  2014

Confirmarea locurilor

15 septembrie  2014

 Afişarea listelor finale

21.Teatru şi Televiziune

Actorie - linia  română

5-8 septembrie 2014

 Înscrierea candidaţilor

8 septembrie 2014

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

9 septembrie 2014

 Etapa I (proba eliminatorie)

10 septembrie 2014

 Etapa a II-a (proba  atelier şi proba II monolog)

11 septembrie 2014

Afişarea  rezultatelor

12-13 septembrie 2014

Confirmarea locului  pentru candidaţii admişi la buget şi taxă  între orele 10,00-14,00

15 septembrie 2014

Refacerea clasamentului şi afişarea listelor finale

Actorie - linia  maghiară

5-8 septembrie 2014

 Înscrierea candidaţilor

8 septembrie 2014

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

9-10 septembrie 2014

 Etapa I (proba eliminatorie)
Etapa a II-a (proba I  atelier şi proba II monolog)

11 septembrie 2014

Afişarea  rezultatelor

12-13 septembrie 2014

Confirmarea locului  pentru candidaţii admişi la buget şi taxă  între orele 10,00-14,00

15 septembrie 2014

Refacerea clasamentului şi afişarea listelor finale

Regie - linia română

5-8 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

8 septembrie 2014

 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

9 septembrie 2014

Etapa I (proba eliminatorie)

10 septembrie 2014

 Etapa a II-a

11 septembrie 2014

 Afişarea rezultatelor provizorii ora 16,00 și  depunerea contestaţiilor

12 septembrie 2014

 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor ora 16,00

13 septembrie 2014

 Confirmarea locului pentru candidații admişi la buget şi  taxă, între orele 10,00-14,00

15 septembrie 2014

 Refacerea clasamentului și afişarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral; Management cultural) – liniile română şi maghiară

5-8 septembrie 2014

 Înscrierea candidaţilor

8 septembrie 2014

 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

9 septembrie 2014

 Colocviu/Interviu

11 septembrie 2014

 Afişarea listelor 

12-13 septembrie 2014

 Confirmarea locului pentru candidaţii admişi la buget şi  taxă între 10,00-14,00

15 septembrie 2014

 Refacerea clasamentului şi afişarea listelor finale

Cinematografie, Fotografie, Media - liniile română şi maghiară

5-8 septembrie 2014

 Înscrierea candidaţilor

9 septembrie 2014

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

10 septembrie 2014

 Etapa I (proba eliminatorie) și  Etapa a II-a

11 septembrie 2014

 Afişarea rezultatelor

12-13 septembrie 2014

 Confirmarea  locului pentru candidaţii admişi la buget şi  taxă (între orele 10,00-14,00)

15 septembrie 2014

  Refacerea clasamentului şi afişarea listelor finale

 Filmologie -  linia română

5-8 septembrie 2014

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie 2014

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

10 septembrie 2014

 Colocviu

11 septembrie 2014

 Afişarea rezultatelor

12-13 septembrie 2014

 Confirmarea locului pentru candidații admişi la buget şi  taxă (între orele 10,00-14,00)

15 septembrie 2014

 Refacerea clasamentului şi afişarea listelor finale

NOTĂ : Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.