ANUNŢURI

  • Situația zilnică a înscrierilor pe facultăți, pentru nivel licență

    DETALII
  • NOU Specializări nou propuse pentru admiterea din iulie 2015, nivel licență

    DETALII

    NOU Specializări nou propuse pentru admiterea 2015, nivel master

    DETALII

PREÎNSCRIERI
ON-LINE

Preînscrierile pentru admiterea 2015 se vor face începând cu data de 01.03.2015.

ELEV - STUDENT
GHID

Acest ghid este pentru tine, boboc UBB !

ADMITERE
BROŞURI

Prezentarea admiterii la UBB.