ALAPKÉPZÉS

Preinscriere online ONLINE
ELŐIRATKOZÁS

Pedagógiai modul a tanári pályára készülőknek

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely a végzős hallgatóknak tanári alapképzést biztosít, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén. A BBTE Tanárképző Intézete rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek pedagógiai, pszichológiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését és továbbképzését biztosítsa a román, magyar és német tagozaton egyaránt.

A pedagógusképzésnek két nagy, egymást kiegészítő eleme van:

 • pszichopedagógiai, módszertani és gyakorlati képzés – amelyet a Tanárképző Intézet tantervében szereplő pszichopedagógiai és módszertani program elvégzése biztosít, valamint a
 • szakmai képzés – amelyet az egyes karok tantervében szereplő tantárgyak felvétele biztosít. Ahhoz, hogy valaki egy tanári állást elfoglalhasson, mindkét képzési forma elvégezésére szüksége lesz (szakmai és pszichopedagógiai).

 

A pedagógiai modulra való beiratkozás központjai – alapképzési felvételi, 2017

 • BBTE főépület, Kogălniceanu (Farkas) utca 1.
 • Tanárképző Intézet, Sindicatelor (Patak) utca 7.
 • Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Teodor Mihali (Szopori) út 58–60.
 • Bölcsészettudományi Kar, Horea (Nagy) út 31.
 • Földrajz Kar, Clinicilor (Mikó) utca 5–7.
 • Testnevelés és Sport Kar, Pandurilor (Feketepalló) utca 7.

FELVÉTELI

A jelentkezők pszichopedagógiai képzésére való beiratkozása egy motivációs esszé alapján készített interjú során történik.

A motivációs esszét minden jelentkezőnek az alábbi szerkesztési és tartalmi követelmények figyelembevételével kell elkészítenie:

 • bemutatni a jelentkező indokait és érveit arra vonatkozóan, hogy miért szeretne tanári pályát, didaktikai karriert választani,
 • bemutatni a jelentkező személyes képességeit, értékeit és teljesítményeit, amelyek – saját megítélése szerint – alkalmassá teszik őt a tanári hivatás végzésére,
 • a pszichopedagógiai képzésre vonatkozó saját vélemény kifejtése, abban az értelemben, hogy a tanári pályát a szakmai fejlődés legelső lehetőségeként, vagy alternatív megoldásként értelmezi, az adott helyzet függvényében.
 • A motivációs esszé formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, egyszeres sorköz. Terjedelme: maximum egy A4-es oldal.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) hitelesített másolata
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata
 • motivációs esszé
 • I-es szintű tanulmányi szerződés, két példányban, amelyet az alábbi oldalról is le lehet tölteni: http://dppd.ubbcluj.ro/, vagy ki lehet tölteni a Tanárképző Intézet székhelyén.
 • irattartó fólia

A költségekre vonatkozó tudnivalók

 • TANDÍJMENTES helyek esetében:
  • a tandíjmentes (állami) helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a Tanárképző Intézetnél szintén hallgatói státusuk lesz (tandíjmentes helyre bejutott hallgatók).
 • TANDÍJAS helyek esetében:
  • a tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a költségtérítéses rendszer keretében vehetik fel a pedagógia modul tantárgyait. A tandíj első részletét, a 2017–2018-es tanév I. félévi tandíját 2017. október folyamán kell befizetniük a Tanárképző Intézet székhelyén (str. Sindicatelor 7.), munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között.