ALAPKÉPZÉS

Preinscriere online ONLINE
ELŐIRATKOZÁS

Felvételi naptár

A 2017. júliusi alapképzési felvételi naptára az egyes karokon

 

1. Matematika és Informatika Kar

 • július 13–16.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 17.: írásbeli vizsga matematikából vagy informatikából
 • július 19.: az írásbeli felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése
 • július 20.: az írásbeli vizsgával kapcsolatos fellebbezések benyújtása, a fellebbezések megoldása és közzététele
 • július 21–22.: a megszerzett hely elfogadásának visszaigazolása az érettségi oklevél eredeti példányának leadásával vagy a tandíj első részletének kifizetésével
 • július 22.: az eredmények kifüggesztése a visszaigazolási fordulót követően
 • július 24.: a tandíj kifizetése a visszaigazolási fordulót követően bejutott jelentkezők esetében
 • július 25.: kérvények leadása a visszaigazolást követően megmaradt helyek újraosztására
 • július 26.: a visszaigazolást követően megmaradt helyek újraosztása a várólistán szereplő lévő között, és a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 26.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

2. Fizika Kar

 • július 17–21.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 24.: írásbeli vizsga (teszt)
 • július 24.: az írásbeli felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése
 • július 25.: a fellebbezések benyújtása és az eredmények kifüggesztése a fellebbezések megoldását követően
 • július 26–28.: a helyek elfogadásának visszaigazolása, és a visszaigazolás után megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

3. Kémia és Vegyészmérnöki Kar

 • július 12–15. és július 17–19.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 21.: felvételi teszt, az eredmények kifüggesztése
 • július 22–23.: a fellebbezések benyújtása és megoldása
 • július 24.: az eredmények kifüggesztése a fellebbezések megoldását követően
 • július 24–27.: a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása – I. forduló
 • július 27.: eredmények kifüggesztése a visszaigazolás I. fordulóját követően
 • július 28.: a visszaigazolás I. fordulója után megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között
 • július 28.: az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás II. fordulóját követően
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

4. Biológia és Geológia Kar

 • július 12–14. (9:00 és 14:00 óra között), július 15., (9:00 és 12:00 óra között), illetve július 17–19. (9:00 és 14:00 óra között): a jelentkezők beiratkozásaa kar székhelyén, és felvételi teszt:
  • a román tannyelvű szakok esetében: biológia, biokémia, ökológia és természetvédelem, környezetbiológia, ipari biotechnológiák
  • a magyar tannyelvű szak esetében: geológia
  • a német tannyelvű szakok esetében: ökológia és természetvédelem
 • július 19.: felvételi teszt a magyar tagozaton, biológia, ökológia és természetvédelem szakok esetében (15:00 órától)
 • július 20.: a kezdeti eredmények kifüggesztése
 • július 20–21.: a fellebbezések benyújtása
 • július 21.: az eredmények kifüggesztése a fellebbezések megoldását követően
 • július 24–26.: a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 26.: a visszaigazolás után megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között
 • július 27–28.: a helyek elfogadásának visszaigazolása az újraosztást követően
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

5. Földrajz Kar

 • július 12–19. (vasárnap kivételével) : a jelentkezők beiratkozásaa kar székhelyén
 • július 20.: a kezdeti eredmények kifüggesztése
 • július 21–25. (vasárnap kivételével): a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 26.: az ideiglenes eredmények kifüggesztése
 • július 27.: a helyek elfogadásának visszaigazolása az újraosztást követően
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

6. Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

 • július 12–15. és július 17–19.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén/ esszé leadása
 • július 20.: azeredmények kifüggesztése az esszé kiértékelését követően, és a fellebbezések benyújtása
 • július 21.: az eredmények kifüggesztése a fellebbezések megoldását követően (I. forduló)
 • július 22. és 24–27.: a megszerzett tandíjmentes és tandíjas helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 28.: a visszaigazolás után megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között (II. forduló)
 • július 28–29.: az újraosztás utáni tandíjmentes és tandíjas helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

7. Jogtudományi Kar

 • július 12–14. és július 17–19.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 20.: írásbeli vizsga
 • július 21.: az eredmények kifüggesztése
 • július 22.: a fellebbezések benyújtása és megoldása
 • július 22–27.: a helyek elfogadásának visszaigazolása; a visszaigazolás után megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

8. Bölcsészettudományi Kar

 • július 13, 14, 15, 17, 18, 19.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 21.: írásbeli vizsga (alkalmazott idegen nyelvek szakterület)
 • július 22.: szóbeli vizsga (alkalmazott idegen nyelvek szakterület)
 • július 22.: írásbeli vizsga (nyelv és irodalom / kultúratudományok szakterület)
 • július 24.: az eredmények kifüggesztése
 • július 25.: fellebbezések benyújtása
 • július 26–28.: a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

9. Történelem és Filozófia Kar

 • július 12–15. és 17–20.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 21.: a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése, és a felvételi eredmények közzététele
 • július 22. és 24–29.: a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

10. Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

 • július 17–22.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén (hétfőtől péntekig 9:00 és 15:00 óra között, szombaton 9:00 és 12:00 óra között)
 • július 24.: a felvételi első fordulóján elért eredmények kifüggesztése
 • július 24–26.: a felvételi első fordulóján megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása; kérvények leadása a megmaradt helyek újraosztására
 • július 27.: megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között, valamint az eredmények kifüggesztése a leadott kérvények elbírálását követően
 • július 27–28.: a megmaradt helyekre bejutott jelentkezők visszaigazolják a helyek elfogadását
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

11. Pszichológia és Neveléstudományok Kar

Pszichológia (román és magyar nyelven)
Gyógypedagógia (magyar nyelven)
Pedagógia (román nyelven)
Óvodapedagógus- és tanítóképző (román és magyar nyelven)

 • július 12–15.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén (9:00 és 13:00 óra között)
 • július 18.: írásbeli vizsgateszt (a terembeosztást 1 nappal korábban függesztjük ki)
 • július 19.: az eredmények kifüggesztése, a fellebbezések benyújtása (9:00 és 12:00 óra között)
 • július 20.: afellebbezések benyújtása (9:00 és 12:00 óra között)
 • július 21.: a fellebbezések megoldásának kifüggesztése, és a felvételi eredmények kifüggesztése a fellebbezések megoldását követően
 • július 24–26.: a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása; kérvények leadása a megmaradt helyek újraosztására (9:00 és 13:00 óra között)
 • július 27.: az eredmények kifüggesztése az újraosztást követően, a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása (9:00 és 13:00 óra között)
 • július 28.: a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása (9:00 és 13:00 óra között)
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Gyógypedagógia (román nyelven)

 • július 12–15.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén (9:00 és 13:00 óra között)
 • július 17.: írásbeli vizsgateszt (a terembeosztást 1 nappal korábban függesztjük ki)
 • július 19.: az eredmények kifüggesztése, afellebbezések benyújtása (9:00 és 12:00 óra között)
 • július 20.: afellebbezések benyújtása (9:00 és 12:00 óra között)
 • július 21.: a fellebbezések megoldásának kifüggesztése, és a felvételi eredmények kifüggesztése a fellebbezések megoldását követően
 • július 24–26.: a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása; kérvények leadása a megmaradt helyek újraosztására (9:00 és 13:00 óra között)
 • július 27.: az eredmények kifüggesztése az újraosztást követően, a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása (9:00 és 13:00 óra között)
 • július 28.: a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása (9:00 és 13:00 óra között)
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

12. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

 • július 17–21.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 21.: a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése
 • július 22.: észrevételek begyűjtése és rögzítése (hibák, tévedések stb.)
 • július 23.: a bejutott/ kiesett jelentkezők eredményeinek kifüggesztése
 • július 24.: az adatok feldolgozása, és az eredmények közzététele a helyek elosztását követően
 • július 25–27.: a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 27.: a visszaigazolás után megmaradt helyek újraosztása a várólistán szereplő jelentkezők között, valamint az eredmények kifüggesztése
 • július 28–29.: a megmaradó helyekre bejutott jelentkezők visszaigazolják a helyek elfogadását – a második újraosztást követően
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

13. Európai Tanulmányok Kar

 • július 12–19.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 20.: az eredmények kifüggesztése
 • július 20–26.: a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 26.: a megmaradt helyek újraosztása a várólistán szereplő jelentkezők között
 • július 27–30.: a bejutott jelentkezők visszaigazolják a helyek elfogadását az újraosztást követően
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

14. Üzletkötő Kar

 • július 12–18.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 18.: a kezdeti eredmények kifüggesztése
 • július 18–19.: fellebbezések benyújtása
 • július 20–24.: a verseny révén megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 24.: a visszaigazolás után megmaradt helyek újraosztása a várólistán szereplő jelentkezők között
 • július 25–27.: a megmaradó helyekre bejutott jelentkezők visszaigazolják a helyek elfogadását
 • július 28.: avégleges eredmények kifüggesztése

15. Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

 • július 12–20.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén (szombaton és vasárnap is)
 • július 21.: a kezdeti eredmények kifüggesztése
 • július 21–22.: fellebbezések benyújtása, észrevételekbegyűjtése és rögzítése (hibák, elírások), szombaton is
 • július 21–25.: a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása;kérvények leadása a megmaradt helyek újraosztására (szombaton és vasárnap is)
 • július 26.: a visszaigazolás után megmaradt vagy felszabadult helyek újraosztása a várólistán szereplő jelentkezők között
 • július 27.: az eredmények kifüggesztése a visszaigazolási fordulót követően
 • július 27–30.: a helyek elfogadásának visszaigazolása az újraosztást követően (szombaton és vasárnap is)
 • július 31.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

16. Testnevelés és Sport Kar

Testnevelés és sport; Mozgáskészség és sporttechnika szakok

Az alábbi felvételi naptár a csökkentett óralátogatású képzésre történő felvételi esetében is érvényes.

 • július 12–16.: a jelentkezők beiratkozása a Testnevelés és Sport Kar kolozsvári székhelyén, valamint a besztercei kihelyezett tagozaton
 • július 17.: az adatok feldolgozása
 • július 18–20.: gyakorlati pálya a mozgáskészség felmérésére
 • július 21.: az adatok feldolgozása ésaz eredmények kifüggesztése
 • július 22–25.: a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 25.: a visszaigazolás után megmaradt vagy felszabadult helyek újraosztása a várólistán szereplő jelentkezők között
 • július 26–27.: a helyek elfogadásának visszaigazolása az újraosztást követően
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Kinetoterápia és speciális mozgáskészség szak

 • július 12–16.: a jelentkezők beiratkozása a Testnevelés és Sport Kar kolozsvári székhelyén, valamint a besztercei kihelyezett tagozaton
 • július 17.: az adatok feldolgozása
 • július 18.: gyakorlati pálya a mozgáskészség felmérésére
 • július 19.: feleletválasztós teszt biológiából
 • július 21.: az adatok feldolgozása ésaz eredmények kifüggesztése
 • július 22.: a fellebbezések benyújtása
 • július 22–25.: a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 25.: a visszaigazolás után megmaradt vagy felszabadult helyek újraosztása a várólistán szereplő jelentkezők között
 • július 26–27.: a helyek elfogadásának visszaigazolása az újraosztást követően
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

17. Ortodox Teológia és Tanárképző Kar

 • július 12–14.: a jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén
 • július 17.: kizáró jellegű vizsga az Ortodox pasztorális teológia szak esetében, és szóbeli vizsga az Ortodox valláspedagógia és az Ortodox teológia - szociális munka szakok esetében
 • július 18.: felvételi vizsgák az Ortodox pasztorális teológia és az Egyházművészet szakok esetében
 • július 19.: az eredmények kifüggesztése
 • július 21., 24. és 25.: a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 26.: a visszaigazolás után megmaradt vagy felszabadult helyek újraosztása a várólistán szereplő jelentkezők között
 • július 27.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

18. Görögkatolikus Teológia és Tanárképző Kar

Intézetek: Kolozsvár (Görögkatolikus valláspedagógia és Görögkatolikus teológia–Szociális munka szakok), Balázsfalva és Nagyvárad (Görögkatolikus pasztorális teológia szak)

 • július 12–21.: a jelentkezők beiratkozása
 • július 22.: tematikus interjú
 • július 24.: a kezdeti eredmények kifüggesztése
 • július 25–26.: a helyek elfogadásának visszaigazolása (az okiratok eredeti példányainak leadásával)
 • július 27.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Intézet: Kolozsvár (Görögkatolikus pasztorális teológia szak)

 • július 12–18.: a jelentkezők beiratkozása a Szent János Evangélistáról nevezett Teológiai Szeminárium székhelyén (Kolozs-Szamosújvári Rómával Egyesült Görögkatolikus Püspökség)
 • július 19.: felvételi vizsga a Szent János Evangélistáról nevezett Teológiai Szeminárium székhelyén (Kolozs-Szamosújvári Rómával Egyesült Görögkatolikus Püspökség)
 • július 20–21.: a szemináriumi felvételi - a dossziék leadása
 • július 22.: írásbeli vizsga katekézisből és biblikus tudományokból
 • július 24.: a kezdeti eredmények kifüggesztése
 • július 25–26.: a helyek elfogadásának visszaigazolása (az okiratok eredeti példányainak leadásával)
 • július 27.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

19. Református Tanárképző Kar

 • július 17–24.: a jelentkezők beiratkozása, a kar székhelyén, naponta 09:00 és 16:00 óra között (július 23. kivételével)
 • július 25., 10:00 órától: felvételi vizsgaa kar székhelyén, Horea út. 7., a 219-es és a 220-as termekben
 • július 26–27.: az eredmények kifüggesztéseésa helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

20. Római Katolikus Teológia Kar

 • július 17–27.: a jelentkezők beiratkozása (hétfőtől péntekig, naponta 09:00 és 14:00 óra között)
 • július 27.: az eredmények kifüggesztése
 • július 27–28.: a helyek elfogadásának visszaigazolása
 • július 31.:a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

21. Színház és Televízió Kar

Színművészet (színészképzés) – román tagozat

 • július 17–20.: a jelentkezők beiratkozása
 • július 20.: a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése
 • július 21–22*.: első vizsgaforduló (kizáró jellegű vizsga)
 • július 23.: második vizsgaforduló (I. próba – műhely)
 • július 24.: második vizsgaforduló (II. próba – monológ)
 • július 25.: az eredmények kifüggesztése
 • július 26–27.: a bejutott jelentkezők visszaigazolják a tandíjmentes és tandíjas helyek elfogadását (naponta 10:00 és 14:00 óra között)
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

*A jelentkezők számának függvényében a kizáró jellegű vizsga egy vagy két napon is lehet.

Színművészet (színészképzés) – magyar tagozat

 • július 17–20.: a jelentkezők beiratkozása
 • július 20.: a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése
 • július 21–22*.: első vizsgaforduló (kizáró jellegű vizsga), és második vizsgaforduló (I. próba – műhely, II. próba – monológ)
 • július 24.: az eredmények kifüggesztése
 • július 25–26.: a bejutott jelentkezők visszaigazolják a tandíjas és tandíjmentes helyek elfogadását (naponta 10:00 és 14:00 óra között)
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

*A vizsgák pontos időzítését a hirdetőtáblára is kifüggesztjük.

Színművészet (rendezőképzés) – román tagozat

 • július 17–22.: a jelentkezők beiratkozása
 • július 20.: a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése
 • július 21.: első vizsgaforduló (kizáró jellegű vizsga)
 • július 22–23.: második vizsgaforduló
 • július 24.: az eredmények kifüggesztése és a fellebbezések benyújtása
 • július 26.: a fellebbezések megoldása és a végleges eredmények kifüggesztése
 • július 27.: a bejutott jelentkezők visszaigazolják a tandíjmentes és tandíjas helyek elfogadását (10:00 és 14:00 óra között)
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Teatrológia (Színházi sajtó; Kulturális menedzsment) – román és magyar tagozat

 • július 17–20.: a jelentkezők beiratkozása
 • július 20.: a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése
 • július 21.: kollokvium (bemutatás)/ interjú
 • július 24.: az eredmények kifüggesztése
 • július 24.: a bejutott jelentkezők visszaigazolják a tandíjmentes és tandíjas helyek elfogadását (naponta 10:00 és 14:00 óra között)
 • július 25.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Filmművészet, fotóművészet, média – magyar és román tagozat

 • július 17–20.: a jelentkezők beiratkozása
 • július 20.: a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése
 • július 24.: első vizsgaforduló (kizáró jellegű vizsga)
 • július 25.: második vizsgaforduló
 • július 26.: az eredmények kifüggesztése
 • július 26–27.: a bejutott jelentkezők visszaigazolják a tandíjmentes és tandíjas helyek elfogadását (naponta 10:00 és 14:00 óra között)
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Filmelmélet – román tagozat

 • július 17–20.: a jelentkezők beiratkozása
 • július 20.: a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése
 • július 25.: kollokvium (bemutatás)
 • július 26.: az eredmények kifüggesztése
 • július 26–27.: a bejutott jelentkezők visszaigazolják a tandíjmentes és tandíjas helyek elfogadását (10:00 és 14:00 óra között)
 • július 28.: a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése